Flexidebet - povolené prečerpanie na Flexiúčte

Flexidebet - povolené prečerpanie na Flexiúčte

Všeobecná úverová banka poskytuje svojim klientom, ktorí majú zriadený Flexiúčet, možnosť tento účet prečerpať (inými slovami ísť do mínusu) prostredníctvom produktu Flexidebet. V prípade, že máte záujem o túto službu a nie ste ešte klientom VÚB banky, bude potrebné, aby ste si najskôr založili Flexiúčet.

Flexidebet je nástroj, ktorý slúži na preklenutie krátkodobého nedostatku peňažných prostriedkov, pričom v prípade jeho využitia sa neskúma účel použitia peňažných prostriedkov. Je to v podstate akási finančná rezerva, alebo peniaze v zálohe, ktoré môžete použiť pri neočakávaných finančných výdavkoch, alebo ak Vám chýba pár sto eur do najbližšej výplaty. Princíp fungovania je takýto: akonáhle je stav Vašich vlastných peňazí na účte nula, automaticky sa aktivuje Flexidebet a platba alebo iná transakcia sa uskutoční z požičaných peňazí. Splácanie je tiež veľmi jednoduché a funguje automaticky – dlh sa vyrovná celkom alebo čiastočne akonáhle na Váš účet príde platba (napr. výplata). Po vyrovnaní dlhu sa úverový limit obnoví do pôvodnej hodnoty a vy ho môžete opätovne používať. Úrok platíte len zo sumy, ktorú skutočne vyčerpáte a len za dni, kedy ste mali požičané peniaze k dispozícii až do ich úplného splatenia.

vub logoVÚB banka ponúka dva typy povoleného prečerpania: bez zabezpečenia a so zabezpečením. Pri kontokorente bez zabezpečenia je úroková sadzba 18,90 %, čo je porovnateľné s ostatnými konkurenčnými produktami z iných bánk.

Pri povolenom prečerpaní so zabezpečením je úroková sadzba podstatne nižšia – iba 8,50 % ročne. Na získanie takejto atraktívnej úrokovej sadzby sa požaduje zabezpečenie finančným majetkom – vkladom na termínovanom účte, vkladnej knižke alebo prostredníctvom podielových listov VÚB Asset Management. Ak si zvolíte zabezpečený kontokorent, môžete si dokonca s bankou vyjednať mimoriadnu výšku úverového limitu.

Parametre

Názov banky

Všeobecná úverová banka

Názov produktu

Flexidebet

Povinnosť viesť v banke bežný účet?

áno

Úroková sadzba

18,90% p.a. (nezabezpečený)

8,50 % p.a. (zabezpečený)

Úrok z omeškania

5,50% (účtuje sa nad rámec štandardnej úrokovej sadzby)

Poplatky

Poplatok za zriadenie

2 % z objemu úverového limitu, minimálne 6,60 €.

Poplatok za čerpanie finančných prostriedkov z Flexidebetu

0,70 € / mesiac (neplatí klient, ktorý túto službu v danom mesiaci nevyužil)

Upomienka o dlžnej sume

13,30 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia