Flexidebet - povolené prečerpanie na Flexiúčte

Flexidebet - povolené prečerpanie na Flexiúčte

Všeobecná úverová banka poskytuje svojim klientom, ktorí majú zriadený Flexiúčet, možnosť tento účet prečerpať (inými slovami ísť do mínusu) prostredníctvom produktu Flexidebet. V prípade, že máte záujem o túto službu a nie ste ešte klientom VÚB banky, bude potrebné, aby ste si najskôr založili Flexiúčet.

Flexidebet je nástroj, ktorý slúži na preklenutie krátkodobého nedostatku peňažných prostriedkov, pričom v prípade jeho využitia sa neskúma účel použitia peňažných prostriedkov. Je to v podstate akási finančná rezerva, alebo peniaze v zálohe, ktoré môžete použiť pri neočakávaných finančných výdavkoch, alebo ak Vám chýba pár sto eur do najbližšej výplaty. Princíp fungovania je takýto: akonáhle je stav Vašich vlastných peňazí na účte nula, automaticky sa aktivuje Flexidebet a platba alebo iná transakcia sa uskutoční z požičaných peňazí. Splácanie je tiež veľmi jednoduché a funguje automaticky – dlh sa vyrovná celkom alebo čiastočne akonáhle na Váš účet príde platba (napr. výplata). Po vyrovnaní dlhu sa úverový limit obnoví do pôvodnej hodnoty a vy ho môžete opätovne používať. Úrok platíte len zo sumy, ktorú skutočne vyčerpáte a len za dni, kedy ste mali požičané peniaze k dispozícii až do ich úplného splatenia.

vub logoVÚB banka ponúka dva typy povoleného prečerpania: bez zabezpečenia a so zabezpečením. Pri kontokorente bez zabezpečenia je úroková sadzba 18,90 %, čo je porovnateľné s ostatnými konkurenčnými produktami z iných bánk.

Pri povolenom prečerpaní so zabezpečením je úroková sadzba podstatne nižšia – iba 8,50 % ročne. Na získanie takejto atraktívnej úrokovej sadzby sa požaduje zabezpečenie finančným majetkom – vkladom na termínovanom účte, vkladnej knižke alebo prostredníctvom podielových listov VÚB Asset Management. Ak si zvolíte zabezpečený kontokorent, môžete si dokonca s bankou vyjednať mimoriadnu výšku úverového limitu.

Parametre

Názov banky

Všeobecná úverová banka

Názov produktu

Flexidebet

Povinnosť viesť v banke bežný účet?

áno

Úroková sadzba

18,90% p.a. (nezabezpečený)

8,50 % p.a. (zabezpečený)

Úrok z omeškania

5,50% (účtuje sa nad rámec štandardnej úrokovej sadzby)

Poplatky

Poplatok za zriadenie

2 % z objemu úverového limitu, minimálne 6,60 €.

Poplatok za čerpanie finančných prostriedkov z Flexidebetu

0,70 € / mesiac (neplatí klient, ktorý túto službu v danom mesiaci nevyužil)

Upomienka o dlžnej sume

13,30 €

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia