Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých: nepremeškajte možnosť získať štátnu podporu k úrokovej sadzbe

Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých: nepremeškajte možnosť získať štátnu podporu k úrokovej sadzbe

Dotovanú hypotéku poskytuje aj VÚB banka prostredníctvom produktu Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých.

Výšku štátneho príspevku pre konkrétny rok stanovuje zákon o štátnom rozpočte. Štátny príspevok sa poskytuje vo forme zníženia úrokovej sadzby hypotekárneho úveru. 2% zľavu z úroku poskytuje štát vo forme štátneho príspevku a o 1% znižuje sadzbu hypotekárna banka.

vub banka logoCelkom tak výška bonifikácie pre mladých predstavuje až 3%, vďaka čomu sa stáva vlastné bývanie dostupnejšie pre väčšiu skupinu ľudí. Zľava z úrokovej sadzby vo výške až 3 % platí počas prvých piatich rokoch splácania. Pre mladého klienta banky to znamená výrazne nižšie splátky počas prvých 5 rokov splácania. Po uplynutí tohto obdobia sa úroková sadzba zvýši a hypotekárny úver bude úročený štandardným spôsobom.

Podmienky pre získanie štátneho príspevku definuje zákon o bankách. Ktoré sú to?

  • vek od 18-35 rokov (ak sú žiadatelia dvaja, obaja musia spĺňať túto podmienku)
  • výška priemerného mesačného príjmu žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej nominálnej hrubej mzdy v národnom hospodárstve (priemerná výška mzdy v národnom hospodárstve sa mení každý kvartál – aktuálne hodnoty zverejňuje Štatistický úrad SR). Pri dvoch žiadateľoch sa berie do úvahy ich spoločný príjem, ktorý nesmie byť viac ako 2,6 násobok priemernej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve

Štátny príspevok sa poskytuje len do objemu 50 000 € a do 70% hodnoty založenej nehnuteľnosti. Z VÚB banky si môžete požičať aj viac, no všetko nad sumu 50 000 € bude úročené štandardným úrokom ako v prípade klasickej Flexihypotéky.

Parametre

Poskytovateľ VÚB banka, a.s.
Názov produktu Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých
Typ úveru hypotekárny úver so štátnym príspevkom
Zabezpečenie nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR
Minimálny objem úveru 6 600,00 €
Doba splatnosti 4-30 rokov
Úroky
Fixácia 1 rok od 4,99 % p.a.
Fixácia 3 roky od 4,19 % p.a.
Fixácia 5 rokov od 4,19 % p.a.
Fixácia 10 rokov od 5,19 % p.a.
Bonifikácia pre mladých (zľava z vypočítanej úrokovej sadzby)Platí počas prvých piatich rokov splácania 3,00%
Úrok z omeškania 3,00%
Poplatky
Poplatok za poskytnutie flexihypotéky 0,80 % z objemu úveru,min. 200 €, max.1000 €
Vedenie a správa úverového účtu 0€ / mesiac
Ocenenie nehnuteľnosti bankou – interný znalecký posudok nehnuteľnosti 100 € za byt a stavebný pozemok150 € za rodinný dom a nedokončené stavby
Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta

150 € pre zmeny ktoré vyžadujú schválenie zo strany banky

110 € pre zmeny bez schvaľovania

Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
  • bez poplatku pri výročí fixácie
  • bez poplatku a bez obmedzenia počas poberania štátneho príspevku (prvých 5 rokov)
  • Možnosť zrealizovať mimoriadnu splátku do výšky 20 % z úveru každý rok bez poplatku
  • 5 % z objemu predčasne splatenej istiny v inom období, minimálny poplatok je 166 €
1. upomienka 10,00 €
2. upomienka 40,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia