Flexipôžička na auto

Flexipôžička na auto

vub logoKúpa auta je pre väčšinu ľudí veľký výdavok, ktorý treba plánovať a pravidelne naň odkladať. Pokiaľ vlastné úspory nepostačujú na kúpu nového či ojazdeného auta, najčastejším spôsobom financovania je úver.

VÚB banka ponúka riešenie v podobe špeciálnej flexipôžičky určenej na financovanie nového alebo ojazdeného auta.

Prostredníctvom Flexipôžičky na auto si môžete požičať od 3 300 až do 25 000 € na kúpu nového alebo ojazdeného osobného auta akejkoľvek značky. Výška úveru bude závisieť od bonity klienta a od hodnoty kupovaného vozidla. Splácanie úveru si môžete rozložiť na obdobie od 13 – 84 mesiacov.

Tento účelový spotrebný úver je úročený na základe fixnej úrokovej sadzby platnej ku dňu schválenia. Schválená úroková sadzba sa nebude meniť počas celej doby trvania úverového vzťahu (pod podmienkou, že klient nepožiada napríklad o odklad splátok alebo o predĺženie lehoty splatnosti). Vďaka pevnej úrokovej sadzbe, ktorá sa nebude za štandardných podmienok meniť si môžete lepšie naplánovať Váš rodinný rozpočet na najbližšie obdobie.

Výhodnejšia sadzba pri využití voliteľných služieb

Nižší úrok získajú klienti, ktorí využijú cross sell ponuku banky: zriadenie Flexiúčtu, zľava za presmerovanie príjmu na Flexiúčet či za poistenie úveru.

100 % financovanie aj bez vlastných úspor

Pri auto úveroch niektoré banky či finančné inštitúcie z mimobankového prostredia požadujú zloženie akontácie vo výške minimálne 20 %, čo znamená, že klient musí mať nasporené vlastné prostriedky, ak chce získať úver na auto. VÚB banka je v tomto ohľade výnimkou a nepožaduje od klienta žiadne vlastné finančné prostriedky, nakoľko pôžičku poskytne aj v celkovej hodnote kupovaného auta.

Peniaze za už kúpené vozidlo sa dajú získať aj spätne

Banka tiež ponúka možnosť spätného prefinancovania už kúpeného vozidla. Túto možnosť využívajú najmä klienti, ktorí si pred niekoľkými mesiacmi financovali auto z vlastných zdrojov, no momentálne by potrebovali získať finančné prostriedky na čokoľvek iné. Prefinancovanie faktúry za už kúpené auto je výhodnejšie ako brať si neúčelový spotrebný úver.

Ako benefit k poskytnutému auto úveru VÚB banka ponúka možnosť dohodnúť si povinné zmluvné poistenie priamo na obchodnom mieste banky. Banka napríklad ponúka špeciálne cenové zvýhodnenie pre vodičov, ktorí jazdia len na území SR a ČR  alebo SR a Maďarska alebo SR a Poľska, ale aj rôzne iné zľavy v závislosti od veku vodiča, od regiónu, alebo od objemu a výkonu motora. Na výber sú 2 možnosti PZP:

  1. Automatik Štandard s poistným krytím do 1 mil EUR pri škodách na majetku a 5 mil. EUR pri škodách na zdraví

  2. Automatik Plus s poistným krytím 6 mil. EUR pri škodách na majetku a 6 mil. EUR pri škodách na zdraví. V rámci tohoto poistenia je v cene zahrnutý aj rozšírený rozsah asistenčných služieb.

Parametre produktu

Názov poskytovateľa VÚB a.s.
Názov produktu Flexipôžička na auto
Rozsah úveru 3 300 – 25 000 €
Typ úveru spotrebný úver účelový
Účel použitia na kúpu nového alebo ojazdeného auta, prípadne na preplatenie už kúpeného vozidla
Splatnosť 13 – 84 mesiacov
Zabezpečenie pri úveroch s objemom nad 13300 € zriadením záložného práva na kupované vozidlo a uzatvorením havarijného poistenia
Podmienky pre klientov od 18-68 rokov s pravidelným príjmom postačujúcim na splácanie
Minimálna úroková sadzba od 6,90 % p.a.
Úrok z omeškania +5,00% k štandardnej úrokovej sadzbe
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z objemu
Zmena zmluvy na klientovu žiadosť 40,00 €
Hotovostná splátka pôžičky 1,00 €
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené do dátumu 10.6.2010 – vrátane ) 3 % z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené po dátume 11.6.2010 ) 0,5 -1 % z predčasne splatenej istiny

Poznámka: Poplatok za úplné predčasné splatenie sa neúčtuje v prípade, ak je predčasné splatenie realizované v období 12 mesiacov pred termínom konečnej splatnosti úveru pri úveroch s úverovou zmluvou uzavretou po 1.1.2013 a výška predčasného splatenia úveru pri predčasnom splatení nepresiahne sumu 10 000 €.

Prvá upomienka skutočné náklady
Druhá upomienka (a každá ďaľšia upomienka) skutočné náklady
Vyčíslenie zostatku 50,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia