Flexipôžička bezúčelová - VÚB banka

Flexipôžička bezúčelová - VÚB banka

Ponuka bezúčelových spotrebných úverov bánk je aj na malom slovenskom trhu viac ako bohatá. Je teda z čoho vyberať. Pokiaľ chýbajú peniaze, množstvo spotrebiteľov siahne po bezúčelovej Flexipôžičke z VÚB banky. Tento produkt však nie je oceňovaný „len“ spotrebiteľmi, ale aj finančnými odborníkmi. V známej súťaži finančných produktov „Zlatá minca“ sa každoročne umiestňuje v top trojke produktov najlepších spotrebných úverov. Aj v poslednom ročníku, bezúčelová Flexipôžička získala veľmi slušné, druhé miesto (po online pôžičke zo ZUNO).

To, že sa tento neúčelový úver pravidelne umiestňuje medzi najlepšími produktami v kategórii spotrebných úverov Zlatej mince, svedčí o jeho kvalite a zaujímavých podmienkach. Poďme sa na ne bližšie pozrieť.

vub logoFlexipôžičku na čokoľvek môžete získať v rozsahu od 490 € maximálne do 25 000 €. Keďže sa jedná o bezúčelový úver, účel použitia takto získaných peňazí banke nedokladujete. Lehota splatnosti je podobne ako rozsah úveru veľmi široká – od 13 mesiacov až do 108 mesiacov. Vďaka dlhej lehote splatnosti tak môže klient získať úver vo vysokom objeme a mesačné anuitné splátky pritom nebudú vysoké. Ak si však vyberiete túto možnosť (čo najdlhšiu lehotu splatnosti) musíte počítať s tým, že v konečnom dôsledku pôžičku viac preplatíte na úrokoch.

Výhodou tohto produktu, ako vyplýva aj z jeho názvu je skutočnosť, že Flexipôžička sa Vám dokáže prispôsobiť aj počas jej splácania. V prípade potreby (ak sa zhorší Vaša finančná situácia, alebo ak sa Vám zvýšia náklady) nie je problém znížiť si mesačné splátky predĺžením splatnosti. Klient dokonca môže požiadať o dočasný odklad splátok. Naopak, ak sa budete chcieť dlhu zbaviť skôr, môžete ho predčasne splatiť celkom alebo čiastočne formou mimoriadnej splátky (za poplatok).

Voliteľná služba Flexibilita

Za malý mesačný poplatok získate kedykoľvek počas splatnosti úveru až tri zmeny zmluvných podmienok bez poplatku (ušetríte tak celkom 120 €)

Splátkové prázdniny

Banka ponúka pri svojich vybraných úverových produktov vrátane bezúčelovej Flexipôžičky možnosť vybrať si jeden mesiac v roku, v ktorom nemusíte platiť splátku. Odpustenie mesačnej splátky vo vybranom mesiaci sa potom bude týkať celej doby splatnosti. Najčastejšie si klienti VUB vyberajú ako splátkové prázdniny mesiac December, kedy sú zvýšené výdavky v súvislosti s Vianocami ale aj Január, kedy sú klienti „finančne vyžmýkaní“ a možnosť neuhradiť splátku im tak príde celkom vhod. Samozrejme, ak si zvolíte túto možnosť, ostatné splátky budú o niečo vyššie, nakoľko sa do zvyšných 11 splátok bude musieť rozpočítať mesiac splátkových prázdnin.

Rovnaký úrok počas celej doby splácania

Úročenie je pri Flexipôžičke fixné, to znamená, že splátky sa počas celej doby trvania úverovej zmluvy nebudú meniť a vy si tak budete môcť lepšie plánovať Váš finančný rozpočet.

Orientačnú výšku mesačnej splátky, úrok a ročnú percentuálnu mieru nákladov sa dozviete z online kalkulačky na webe banky:

kalkulacka splatok_vub_SCR

Flexipôžička je lacnejšia pri využití cross sell ponuky banky

V prípade, že si k Flexipôžičke zriadite doplnkové služby, aktívne si znížite úrokovú sadzbu. Výšku úroku si môžete znížiť zriadením Flexiúčtu, zasielaním príjmu na Flexiúčet alebo poistením úveru.

Teraz akcia: Pôžička s odmenou za vernosť: získajte späť až 14 mesačných splátok (platí pri objeme úveru nad 6000 € so splatnosťou 9 rokov a pri splácaní z účtu vo VÚB)

Parametre a poplatky

Banka VÚB a.s.
Názov produktu Bezúčelová Flexipôžička
Rozsah úveru od 490 € – 25 000 €
Typ úveru bezúčelový spotrebný úver
Splatnosť od 13 -108 mesiacov
Nutnosť mať v banke otvorený účet na získanie úveru nie
Zabezpečenie Štandardne nie je potrebný ručiteľ ani ďalšie ručenie hnuteľným či nehnuteľným majetkomNad 3300 € je potrebné podpísanie blankozmenky, pri úvere s objemom nad 13 300 € sa ručenie ručiteľom + podpísanie blankozmenky
Podmienky Vek 18 až 68 rokov, trvalý pobyt na Slovensku, pravidelný príjem postačujúci na riadne splácanie úveru (zamestnanci nesmú byť v skúšobnej ani výpovednej lehote), podnikatelia musia podnikať aspoň jedno ucelené účtovné obdobie alebo 18 mesiacov.
Úrok od 9,90 % p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 2 % z objemu úveru
Poplatok za zmenu zmluvy na základe žiadosti klienta 40,00 €
Úhrada splátky pôžičky v hotovosti na pobočke banky 1,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka BEZPLATNE v prípade, že sa úver spláca min. 12 mesiacov a suma mimoriadnych splátok vrátane naposledy zrealizovanej splátky nepresahuje 10 000 € za posledných 12 mesiacovINAK:

pre zmluvy uzatvorené po dátume 11.6.2010 – (vrátane): 0,5 -1 % z predčasne splatenej istiny

pre zmluvy uzatvorené do dátumu 10.6.2010: 3 % z predčasne splatenej istiny

Vyčíslenie zostatku 50,00 €
Sankcie a pokuty
Prvá upomienka o nezaplatení dlžnej sumy skutočné náklady
Druhá upomienka skutočné náklady
Úrok z omeškania 5 % (+ štandardná úroková sadzba)

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia