Flexipôžička pre študentov

Flexipôžička pre študentov

vub logoŠtudentská pôžička nie je samozrejmou súčasťou portfólia každej tuzemskej banky. Ich poskytovateľov zrátate skôr na prstoch jednej ruky. Jedným z nich je aj VÚB banka, ktoré denným a externým študentom pomáha s financovaním nákladov štúdia formou Flexipôžičky pre študentov.

Získať ju môžete v objeme od 500 € do 10 000 €, pričom jednotlivé splátky si dajú rozložiť na obdobie od 12 – 72 mesiacov.

Peniaze získané prostredníctvom Flexipôžičky pre študentov je možné použiť na úhradu nákladov spojením s bývaním (či už na internát alebo prenájom), na uhradenie školného, nákup skrípt a školských pomôcok, na zaplatenie notebooku, pripojenia na internet, financovanie nákladov súvisiacich so zahraničným študijným pobytom ale aj na čokoľvek iné. Účel použitia finančných prostriedkov nie je potrebné dokladovať prostredníctvom faktúr alebo bločkov, nakoľko sa jedná o bezúčelový úver.

Úver je potrebné splácať pravidelnými mesačnými anuitnými splátkami, ktorých výška bude závisieť od objemu pôžičky a zvolenej lehoty splatnosti. Výhodou je, že mesačná splátka zostane nemenná počas celého obdobia trvania úverového vzťahu.

So splácaním môžu pomôcť aj rodičia

Nie každý študent má vlastný príjem, ktorý mu umožní splácať mesačné splátky. Preto Vám môžu so splácaním pomôcť aj rodičia. Splácanie je výrazne jednoduchšie, ak si na svojom účte zriadite inkaso. Vďaka inkasu budete mať istotu, že splátka odíde načas a vy budete mať o jednu starosť menej.

Úver, ktorý sa prispôsobí počas splácania

Flexipôžičky z VÚB banky sú charakteristické vysokou mierou flexibility – čo platí aj v prípade úveru pre študentov – kedykoľvek môžete zmeniť splatnosť úveru, výšku mesačnej splátky alebo znížiť si dlžnú sumu realizáciou mimoriadnej splátky. Za všetky tieto zmeny sa však platí poplatok za zmenu zmluvných podmienok zo strany klienta (viď v tabuľke nižšie).

Výhodou tohto úverového produktu je možnosť získať bezúčelovú pôžičku s výhodným úrokom od 4,90 % p.a. Pre porovnanie, ak by ste žiadali o klasickú Flexipôžičku na čokoľvek, min. úroková sadzba, ktorú by ste mohli získať je 9,9 % ročne.

Výhodnejšia pôžička aktívnym študentom

Navyše, VÚB banka sa rozhodla odmeniť aktívnych študentov ďalším zvýhodnením úrokovej sadzby až o 1 %. V prípade, že ste sa zapojili do vedeckej činnosti, alebo sa venujete charite alebo je Váš študijný priemer menej ako 1,5, máte šancu získať Flexipôžičku pre študentov ešte výhodnejšie.

Všeobecná úverová banka poskytuje študentský úver s lepšími podmiennkami študentom Vysokej školy manažmentu, Stredoeurópskej vysokej školy a Paneurópskej vysokej školy práva.

Podmienky

Žiadosť si môžete podať na ktorejkoľvek pobočke VUB. Podmienkou pre poskytnutie je vek od 18-26 rokov v čase podania žiadosti a štúdium na vysokej škole v SR. Na vybavenie budete potrebovať 2 doklady totožnosti, potvrdenie o príjme (rodičov, manžela/manželky ak študent príjem nemá) a potvrdenie o štúdiu na vysokej škole.

Základné informácie o produkte

Poskytovateľ VÚB a.s.
Názov produktu Flexipôžička pre študentov
Minimálna výška úveru 500,00 €
Maximálna výška úveru 10 000,00 €
Typ bezúčelový spotrebný úver
Použitie na čokoľvek
Minimálna lehota splatnosti 12 mesiacov
Maximálna lehota splatnosti 72 mesiacov
Úroková sadzba od 4,90 % ročne
Úrok z omeškania + 5,00% k štandardnej úrokovej sadzbe
Povinnosť viesť v banke bežný účet? nie
Poplatky
Poplatok za poskytnutie pôžičky 2 % z objemu pôžičky
Poplatok za zmenu zmluvy na klientovu žiadosť 40,00 €
Splátka v hotovosti na pobočke banky 1,00 €
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené do dátumu 10.6.2010 – vrátane ) 3 % z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené od 11.6.2010 ) 0,5 -1 % z predčasne splatenej istiny

Poplatok za úplné predčasné splatenie sa neúčtuje v prípade, ak je predčasné splatenie realizované v období 12 mesiacov pred termínom konečnej splatnosti úveru pri úveroch s úverovou zmluvou uzavretou po 1.1.2013 a výška predčasného splatenia úveru pri predčasnom splatení nepresiahne sumu 10 000 €.

Prvá upomienka skutočné náklady
Druhá upomienka (a každá ďalšia upomienka) skutočné náklady
Vyčíslenie zostatku 50,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia