Fond na podporu vzdelávania požičiava s výhodným úrokom maximálne 4,5 % ročne

Fond na podporu vzdelávania požičiava s výhodným úrokom maximálne 4,5 % ročne

Fond na podporu vzdelávania vznikol začiatkom roka 2013 zlúčením doterajšieho Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. So zriadením novej inštitúcie nastali aj pozitívne zmeny v oblasti poskytovania pôžičiek. Fond na podporu vzdelávania (FnPV ) bude požičiavať oveľa výhodnejšie ako je štandard pri komerčných úveroch. Asi najviac potešilo stanovenie maximálnej úrokovej sadzby na 4,5 % ročne (čo predstavuje oproti komerčným úverom, ktoré sa bežne poskytujú za 8 % ročne a viac, značnú úsporu na úrokoch). Maximálny úrokový strop, za ktorý bude FnPV požičiavať sa podarilo presadiť na základe pozmeňujúceho návrhu opozičného poslanca Miroslava Beblavého k vládnemu zákonu o Fonde na podporu vzdelávania.

V pôvodnom znení totižto výška úroku nebola obmedzená a mala sa odvíjať od toho, koľko Slovenská republika zaplatí za svoje dlhy. To by bolo pre študentov a pre pedagógov dosť nespravodlivé, nestabilné a hlavne v časoch, kedy štáty nevládzu splácať svoje dlhy, aj značne nevýhodné. Podľa novej právnej úpravy si môžu byť študenti a učitelia istí, že nech sa deje čokoľvek so slovenským dlhom, aj v tých najhorších časoch zaplatia za svoju pôžičku maximálne 4,5 % ročne.

Pôžičky pre akademický rok 2013/2014 sú úročené sadzbou vo výške 4,5 % ročne

uvery pre lepsie vzdelanieToto percento vychádza z nastavenia zákona kde sa úrok stanovuje na základe výnosov zo slovenských štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou za predchádzajúci kalendárny rok. Výška úrokovej sadzby, za ktorú Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky, však nesmie presiahnuť 4,5 % ročne. Z toho vyplýva, že v nastávajucom akademickom / školskom roku 2013/2014 budú úroky maximálne. Úroková sadzba sa bude meniť vždy k 1. februáru bežného roka. Na nadchádzajúci školský rok Fond vyčlenil až 6,5 milióna eur, čo je viac ako v predchádzajúcom roku. 5 miliónov EUR je určených pre študentov a 1,5 milióna EUR majú dostať učitelia.

Kto môže požiadať o pôžičku z Fondu?

Vďaka novej právnej úprave sa rozšíril okruh žiadateľov, ktorí majú nárok na získanie finančných prostriedkov z fondu. Okrem študentov v prvých dvoch stupňoch VŠ štúdia a začínajúcich pedagógov budú môcť o úver požiadať aj etablovaní učitelia (ktorí v školstve pôsobia už nejaký čas), ďalej aj doktorandi, výskumní pracovníci či iní pedagogickí zamestnanci. Preferovaní však budú začínajúci pedagógovia, u ktorých je vyšší predpoklad nižšieho životného štandardu. Čo sa týka študentských žiadostí, zvýhodňovaní budú chudobnejší študenti, najmä poberatelia sociálneho štipendia alebo dávok v hmotnej núdzi. Nový systém však nezabúda ani na študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktorých bude tiež uprednostňovať, ale až v druhom poradí, hneď po sociálne slabších žiadateľoch. Väčšiu šancu na schválenie žiadosti budú mať študenti denného štúdia pred externistami. Tým v prípade zamietnutia žiadosti zostáva ešte možnosť požiadať o pôžičku pre študentov z komerčnej banky, pri ktorých však treba počítať s vyšším úrokom – v priemere od 7-10 %.

Študenti prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia môžu z fondu získať na jeden rok maximálne 3000 EUR, pri doktorandoch je maximálny objem úveru na rok dvojnásobný – až 6000 EUR. Učitelia si môžu jednorázovo požičať až 30 000 EUR (túto sumu však môžu získať iba jeden krát). Učitelia môžu požičané finančné prostriedky splácať od osem do pätnásť rokov. Študenti si môžu úverové zaťaženie rozložiť na päť až desať rokov. Veľkým plusom pre študentov je možnosť odkladu splátok (vrátane úrokov) až do ukončenia štúdia. Splácať tak začnú až keď si nájdu zamestnanie.

Ako to je s ručením a dokladovaním účelu použitia finančných prostriedkov?

Študenti si môžu z Fondu na podporu vzdelávania požičať len pod podmienkou, že budú mať ručiteľa. Ostatní žiadatelia získajú úver do 5000 € bez ručiteľa. Pri pôžičkách s objemom do 15 000 € nebude potrebné dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Peniaze z Fondu tak môžu putovať aj na kúpu auta alebo na refinancovanie iných menej výhodných úverov z komerčných bánk.

Ako a kedy požiadať o pôžičku z FnPV?

Žiadosť je potrebné podať výlučne v listinnej forme na predpísanom tlačive FnPV a to jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne (na podateľnu FnpV počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.30 hod)
  • poštou alebo kuriérom na na adresu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 81103 Bratislava

Študenti, ak chcú získať pôžičku na nasledovný akademický rok 2013/2014 musia stihnúť podanie žiadosti do konca októbra (musia byť však riadne zapísaný na štúdium v nasledovnom akademickom roku). Učitelia majú deadline pre odoslanie žiadosti o mesiac skôr – najneskôr 30.9.2013.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia