Franchising nie je pre každého

Franchising nie je pre každého

Máte vlastný kapitál, chuť podnikať len Vám chýba to najdôležitejšie – podnikateľský nápad, ktorý má šancu uspieť? V tomto prípade je pre Vás ideálnym systémom podnikania takzvaný franchising, pri ktorom môže aj začínajúci podnikateľ využiť osvedčený model fungovania inej, zabehnutej a dobre známej značky formou licenčnej zmluvy. Asi najznámejším príkladom franchisingu na Slovensku je sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia Mc Donald´s (až 60 % týchto reštaurácií na Slovensku funguje na princípe franchisingu)

Ako to funguje?

Jedná sa o moderný spôsob predaja tovaru či služieb založený na zmluvnom vzťahu medzi dvoma nezávislými partnermi (ako po právnej tak aj po finančnej stránke) – medzi poskytovateľom licencie zvaným ako franchisor (teda tým, ktorý ponúka na využívanie už vybudovanú a spotrebiteľom dobre známu značku) a príjimateľom / nadobúdateľom licenčného konceptu – teda franchisistom.

Výhody plynú obom stranám

klucFranchisor poskytuje prijímateľovi svoje dlhoročné know how, značku, marketingovú podporu, systém školenia a podobne. Franchisista tak môže okamžite využívať silné meno a značku franchisora, ktorý sa neustále stará o jej budovanie, ako aj o propagáciu svojich výrobkov a služieb. Ak chcete podnikať, istotne viete, že je niekoľko násobne ťažšie začať s novou značkou, ako nabehnúť do „rozbehnutého vlaku“, kde sa už do marketingu investovalo. Nadobúdateľ licencie benefituje predovšetkým zo skúseností a známeho mena franchisora, čo výrazne znižuje riziko podnikateľského neúspechu.

Aj celosvetové štatistiky dokazujú, že pri franchisingu je riziko neúspechu minimálne šesťnásobne nižšie ako pri klasickom podnikaní. Tu sa však výhody pre prijímateľa licencie nekončia, ale skôr začínajú. Vďaka spolupráci s franchisorom sú náklady na otvorenie prevádzky oveľa nižšie ako keby sa značka a podnik budoval „na zelenej lúke“. Zníženie nákladov je možné najmä vďaka tomu, že franchisista je súčasťou veľkého reťazca – môže tak nakupovať od dodávateľov za lepších podmienok, ktoré by ako jednotlivec – samostatná firma nezískal. Optimalizácia nákladov má potom na následok vyšší zisk pre prijímateľa licencie.

Navyše týmto spôsobom je možné začať podnikať aj v oblasti, v ktorej nemáte žiadne praktické skúsenosti a znalosti oboru. Franchisor vždy poskytuje novým držiteľom licencie rozsiahle kvalitné školenia ktorým odovzdáva dlhými rokmi overené know how – ak sa teda niekto rozhodne podnikať franchisingovým modelom, nie je obmedzený iba oborom, ktorý je mu dobre známy. Okrem toho franchisor dokáže pomôcť a poradiť vo veciach získavania potrebných finančných prostriedkov, pri nákupe zariadenia, tovaru, pomôže s výberom lokality a podobne. Výber lokality sa citlivo zvažuje – poskytovateľ sa spravidla zaväzuje k tomu, že udeľovanie licencií by nemalo mať za následok príliš veľkú konkurenciu medzi jednotlivými držiteľmi.

Jednodznačne najväčším plusom pre franchisistu je skutočnosť, že môže využívať patenty a registrované značky poskytovateľa, jeho know how a dlhoročné skúsenosti a všetky benefity obrovského, často medzinárodného podniku, no zároveň si zachovať istú mieru voľnosti a samostatnosti nezávislého podnikateľa.

Výhody neplynú samozrejme len prijímateľom, ale aj poskytovateľom licencie. Tí predovšetkým ťažia z rýchlej expanzie svojej značky bez toho, aby do nej musel investovať vlastné finančné prostriedky (tie zabezpečí franchisista). Vďaka udeľovaniu jednotlivých licencií sú schopní vytvárať istý zisk bez toho, aby čelili akémukoľvek kapitálovému riziku. Mimoriadne výhodné to je najmä pri zahraničných expanziách, kde poskytovatelia licencie benefitujú z veľmi dobrej znalosti miestneho trhu franchisistov, ktorí sa vďaka porozumeniu miestnych zvyklostí dokážu oveľa lepšie presadiť.

Obojstranná spolupráca nemusí byť vždy len výhodná

Napriek tomu, že na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že takáto forma spolupráce je ideálna pre obe strany, nie je tomu tak. Franchisor riskuje, že pri nesprávnom výbere franchisistu, ktorý nedodržiava vopred dohodnuté pravidlá a štandardy kvality môže dôjsť k poškodeniu dobrého mena celého reťazca. Vybraný podnikateľ sa tiež môže v budúcnosti ukázať ako osoba neschopná viesť vlastný podnik a v hre je potom ďaleko viac ako peniaze – dobré meno dlho budovanej značky.

Na celkom opačnej strane neschopného podnikateľa je druhý prípad – niekto príliš iniciatívny, ktorý postupom času nadobudne pocit, že oveľa lepšie výsledky by dosahoval bez poskytovateľa licencie. Prípady, kedy došlo k odčleneniu od poskytovateľa licencie, respektíve zneužitiu získaného know how na vybudovanie konkurečnej značky nie sú síce časté, ale zato ani ojedinelé. Preto si v súčasnosti poskytovatelia franchisigových licencií do zmluvy dávajú podmienku, že prijímateľ licencie nesmie počas prevádzkovania franšízy a dokonca aj niekoľko rokov po ukončení zmluvného vzťahu podnikať v rovnakom obore. Týmto spôsobom sa franchisori snažia chrániť svoje know how a predchádzať„vychovávaniu“ priamej konkurencie.

Väčšina všetkých ostatných nevýhod pre držiteľa licencie plynie z úzkej vzájomnej spolupráce. Na jednej strane franšíza umožňuje samostatné a nezávislé podnikanie, na druhej strane sa franchisista musí prispôsobiť pravidlám hry a reguláciám. Akékoľvek výraznejšie zmeny je potrebné konzultovať s centrálou. Pre podnikateľov, ktorí sršia novými nápadmi preto táto forma podnikania nie je vhodná.

Držiteľ licencie môže tiež utrpieť značné finančné straty (nie vlastným zavinením) v prípade, že centrála príjme zlé rozhodnutia, ktoré budú mať za následok zhoršenie ekonomickej situácie celého podniku. Potom, čo vyprší zmluvné obdobie, sú značne obmedzené možnosti predaja franšízy, nakoľko centrála dohliada na to, komu je licencia predaná, ale aj za koľko.

V neposlednom rade sú výhody užívania dobre známej značky spájané s nemalými poplatkami.

Koľko stojí franšíza

Držiteľ licencie musí zaplatiť vstupný poplatok za know how a za školenie. Bez ohľadu na to, či sa budete podnikať v oblasti realít, bankovníctva, oblečenia alebo budete predávať výrobky značkovej kozmetiky, vstupným poplatkom sa nevyhnete. Za možnosť podnikať pod svetovou značkou sa platí – zvyčajne takých 5-10 percent z celkových vstupných nákladov nadobúdateľa licencie. Ani potom, čo je prevádzka v plnej nádhere otvorená, si franchisista nemôže ponechať celý svoj zisk. Vo väčšine prípadov sú zmluvne dohodnuté takzvané royalty fee – fixný mesačný poplatok alebo percento z obratu. Royalty fee zahŕňa marketing pre všetky prevádzky, ktoré zabezpečuje centrála, dodatočné školenia, pomoc s implementáciou nových produktov či služieb, zabezpečenie vhodných dodávateľov surovín a podobne.

Napriek mnohým výhodám, franšíza nemusí byť automaticky zárukou úspechu, aj keď ako bolo už uvedené, riziko neúspechu sa niekoľkonásobne znižuje. Podnikateľ, ktorý sa rozhodne pre túto formu podnikania sa musí veľmi snažiť, aby uspel ako v každom inom slobodnom povolaní. Vzhľadom na vopred dané pravidlá, táto forma spolupráce vyžaduje typ človeka, ktorý ich dokáže rešpektovať a napĺňať.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia