Free hypoúver UniCredit Bank Slovakia a. s.

Free hypoúver UniCredit Bank Slovakia a. s.

Na rozdiel od klasickej hypotéky Unicredit Bank, ktorú banka ponúka pod názvom Hypoúver Klasik, Free hypoúver môžete použiť na čokoľvek, bez potreby dokladovania použitia prostriedkov z úveru. Označením „Free“ sa tak myslí, že takto získané finančné prostriedky je možné použiť na čokoľvek – na štart podnikania, na kúpu auta, rekonštrukciu bytu alebo na čokoľvek iné.

Jedná sa o klasickú americkú hypotéku, nakoľko sa požaduje zabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na celoročné bývanie (vlastníkom môže byť aj iná osoba, ale na nehnuteľnosť nesmie viaznuť ďalšie záložné právo alebo obmedzenie prevodu vlastníctva, s výnimkou záložného práva v prospech ŠFRB a stavebnej sporiteľne).

unicredit_bank_logoUCB poskytuje tento úver vo výške minimálne 3 300 € a maximálna výška je daná hodnotou nehnuteľnosti, ktorou bude klient za svoje záväzky ručiť. Úver je možné v tomto prípade získať až do výšky 70 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Klient si môže jednotlivé splátky rozložiť na obdobie od 1-20 rokov podľa toho, ako mu to momentálne dovoľuje jeho finančná situácia. V prípade, že si nemôžete dovoliť platiť vysoké splátky, zvoľte si dlhšiu dobu splatnosti. Akonáhle sa Vaša finančná situácia zlepší, kedykoľvek môžete požiadať o skrátenie splatnosti úveru. Táto služba však nie je zadarmo, banka si za ňu účtuje poplatok vo výške 2,50% zo zostatkovej sumy pôžičky ku dňu podania žiadosti, minimálny poplatok je 80 €.

Výhodou je, že peniaze z Free hypoúveru môžete použiť na čokoľvek a na rozdiel od klasického bezúčelového úveru získate oveľa nižšiu úrokovú sadzbu ktorá sa blíži k sadzbám za ktoré sa poskytujú hypotéky (vďaka tomu, že budete ručiť nehnuteľnosťou). Zriadenie záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť je pre banku dostatočná záruka, že v prípade neplnenia záväzkov zo strany klienta nepríde o svoje peniaze, a tak môže poskytnúť nižší úrok vzhľadom na to, že úverové riziko je v tomto prípade malé.

Parametre

Názov banky

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Názov produktu

Free hypoúver

Druh produktu

bezúčelový

Minimálny objem úveru

3 300,00 €

Maximálny objem úveru

do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti

Doba splatnosti

Minimálna: 1 rok

Maximálna: 20 rokov

Zabezpečenie

1. zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (byt, rodinný dom) v prospech UCB – môže byť aj vo vlastníctve tretej osoby

2. poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech UCB. Poistné plnenie musí byť dohodnuté vo výške poskytnutého úveru (alebo v 100 % trhovej hodnoty nehnuteľnosti) a musí trvať po celú dobu trvania úverového vzťahu

Podmienky pre poskytnutie

fyzická osoba vo veku od 18-65 rokov – občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, preukázateľný mesačný príjem v čistom vo výške viac ako 280 €

Doklady potrebné na vybavenie žiadosti

občiansky preukaz, potvrdenie o výške príjmu, doklady preukazujúce vlastníctvo zabezpečenia a ocenenie nehnuteľnosti ktorá má byť predmetom záložného práva

Úrokové sadzby

Fixná úroková sadzba od

Fixácia 3 roky

od 3,29 % p.a.

Fixácia 5 rokov

od 3,99 % p.a.

Fixácia 10 rokov

od 5,59 % p.a.

Úrok z omeškania

5,50%

Poplatky

Poplatok za poskytnutie

0,90 % z objemu poskytnutého úveru, minimálne 200 €

Správa úverového účtu

0 € / mesiac

Druhé a ďalšie čerpanie

15,00 €

Nedodanie bankou požadovaných dokumentov

35 € za každý omeškaný začatý mesiac za každý 1 kus dokumentu

Navýšenie úveru

0,90 % z navyšovanej sumy, min. 200 €

Zmena zmluvných podmienok

166,00 €

Zmena vinkulácie poistného plnenia

83,00 €

Predčasné splatenie úveru

K skončení fixácie úrokovej sadzby a pri úvere s pôvodnou splatnosťou nad 10 rokov: bez poplatku

INAK:

4 % z predčasne splatenej sumy maximálne do polovice nároku klienta na zníženie celkových nákladov spojených s úverom

Mimoriadna splátka

4,00% z predčasne splatenej sumy, min. 166 € alebo

Pre úvery poskytnuté od 11.6.2010 so splatnosťou max. 10 rokov je poplatok za mimoriadnu splátku 0,50% alebo 1,00% z predčasne splatenej sumy – závisí od času zostávajúcej splatnosti

Nedočerpanie úveru

500,00 €

Skrátenie splatnosti

2,50% zo zostatku úveru, min 80 €

Splátka v hotovosti

2,00 €

Prvá upomienka

17,00 €

Druhá upomienka

50,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia