Hľadám podnájom. Zn: hlavne lacno

Hľadám podnájom. Zn: hlavne lacno

Prísne podmienky získania hypotekárneho úveru, nutnosť spolufinancovania nehnuteľnosti vlastnými zdrojmi a pravidelný príjem v dostatočnej výške – to všetko sú dôvody, prečo sa pomerne široká skupina ľudí musí poobzerať po iných spôsoboch bývania – či už formou prenájmu alebo podnájmu, ktoré sa stanú ich domovmi na niekoľko mesiacov a nezriedka aj niekoľko dlhých rokov.

Prenájom / podnájom je často jedinou možnosťou pre študentov, ktorí nedostali ubytovanie na internáte (prípadne na intráku nechcú bývať) ale aj pre jednotlivcov či páry ktorí sú na začiatku pracovného života. Všetci títo plus tisícky ďalších nespĺňajúci podmienky pre poskytnutie hypotekárneho úveru sa musia uspokojiť s bývaním „v cudzom“.

Ubytovanie za lacný peniaz

Keďže problémom často bývajú peniaze, nečudo, že najviac „na dračku“ idú menšie byty jednoizbové a garsónky. V ponuke realitných portálov sa dlho neohrejú ani väčšie, viacizbové byty, pokiaľ sú v dobrej lokalite a za priaznivú cenu.

Pokiaľ si hľadáte dočasné ubytovanie, základom je ujasniť si pojmy, aby ste sa nechtiac nedostali do šľamastiky. Problémy môže spôsobiť napríklad aj nerozlišovanie medzi pojmami prenájom a podnájom. Aj keď na počutie znejú podobne, rozdiel medzi nimi je zásadný…Začnime výrazom prenájom bytu. Označuje vzťah medzi vlastníkom bytu a nájomcom, teda tým ktorý bude byt za odplatu po istú dobu používať. Naproti tomu podnájom je podriadený nájmu, nakoľko podnájom môže vzniknúť iba vtedy, ak existuje nájomný vzťah.

spolocne byvanieJednoducho povedané: podnájom znamená, ak dá nájomca byt, respektíve jeho časť (niektorú z miestností) do užívania ďalšej osobe (podnájomca). Príklad podnájmu: Nájomca chce odcestovať na istú dobu mimo mesta (napríklad do zahraničia – služobne alebo na dlhšiu dovolenku), nechce alebo nemôže si dovoliť platiť po dobu keď bude mimo nájomné, no zároveň nechce o svoj prenajatý byt prísť, tak ho dá do podnájmu niekomu inému (za odplatu samozrejme). Ďalší príklad: Čerstvý absolvent VŠ si vyhliadne pekný byt s terasou a 3 miestnosťami vo vynikajúcej lokalite neďaleko jeho novej práce. Keďže si ho nemôže dovoliť platiť celý, do ďalších dvoch miestností si nájde spolubývajúcich, s ktorými si nájomné podelí.

Riešenie, pokiaľ nemáte na samostatné bývanie

Na Slovensku sa podnájom teší pomerne vysokej obľube, nakoľko sa jedná o najlacnejšiu formu bývania. Za 100-200 € tak môže človek zohnať pohodlné ubytovanie v samostatnej izbe v centre hlavného mesta, v okrajových štvrtiach s viacerými spolubývajúcimi vyjde ubytovanie ešte lacnejšie – iba na niekoľko desiatok eur. Do sto až stopäťdesiat eur mesačne sa bez problémov zmestíte, ak si hľadáte podnájom mimo Bratislavy, v iných krajských mestách ako napríklad Košice, Martin, Žilina, Banská Bystrica, Trnava či Nitra.

Co je psáno, to je dáno!

Honba za cenovo dostupným bývaním by však nemala skončiť ignoráciou právnej stránky veci. Ako každý, aj tento vzťah by mal mať písomnú formu – podnájomnú zmluvu. Tú je však možné uzatvoriť iba so súhlasom vlastníka bytu, v opačnom prípade bude považovaná za neplatnú a doplatiť na to môžu všetci – nielen podnájomníci, ale aj samotný nájomca, s ktorým môže majiteľ dať okamžitú výpoveď pre hrubé porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

Predtým, než si s novými spolubývajúcimi „tľapnete“ si tak okrem uzatvorenia zmluvy (ktorá chráni aj Vás) dajte pozor na nasledovné:

  • kto bude hradiť prípadné opravy? Čím viac ľudí v byte, tým komplikovanejšie je sa dohodnúť na tom, kto zaplatí drobné výdavky, ktoré sú podľa nájomnej zmluvy starosťou nájomcov
  • trvajte na tom, aby bola v zmluve presne špecifikovaná výška nájomného a cena energií
  • písomne by mala byť stanovená aj výška depozitu a podmienky jeho vrátenia, respektíve krátenia v prípade poškodenia zariadenia alebo problémov s platením podnájmu
  • v zmluve by mala byť špecifikovaná izba / izby ktoré sa dávajú do podnájmu spolu s detailným zoznamom zariadenia a popisom stavu. Ideálne je, ak je súčasťou zmluvy aj fotodokumentácia s dátumom a časom na fotkách, aby Vás nikto pri sťahovaní nemohol obviniť z poškodzovania či zničenia zariadenia

Okrem vyššie uvedených zmluvných záležitostí je však dôležité zvážiť aj tie praktické, ktoré budú mať najväčší vplyv na kvalitu života. Predovšetkým, ako si po osobnostnej stránke sadnete s prípadnými „spolubývajúcimi“. Nie všetko sa dá z jedného stretnutia odhaliť, no na druhej strane je málo pravdepodobné, že ak niekto na prvý pohľad nevzbudzuje sympatie, ale skôr opačné pocity, že s bývaním sa tento stav upraví. Neupraví, skôr naopak. Zafunguje ponorka a zo života pod jednou strechou sa stane peklo. Aby sa tomu predchádzalo, skúste sa čo najdlhšie a najdetailnejšie vypytovať na záležitosti ohľadom bývania v predmetnej nehnuteľnosti, občianskej vybavenosti, obchodov, MHD v blízkosti…skrátka čokoľvek čo udrží konverzáciu čo najdlhšie. Vďaka dlhšiemu rozhovoru budete mať možnosť lepšie spoznať a odhadnúť s kým máte tú česť.

Aj keď budete mať pocit, že si s danou osobou celkom dobre rozumiete, nechajte si čas na rozmyslenie. Zbrklé a spontánne rozhodnutie bez dôkladného zváženia pre a proti často končia náhlym balením si kufríkov…A to iba preto, že jediným kritériom výberu bola čo najnižšia cena. Radšej si priplatiť a hľadaniu podnájmu venovať viac času, ako ušetriť pár eur a neskôr mať zo života peklo kvôli vrtochom neznesiteľného spolubývajúceho.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia