Hypotéka pre mladých ČSOB

Hypotéka pre mladých ČSOB

Získať štátom dotovanú hypotéku, s úrokom výhodnejším až o 3 % (2 % dotuje štát, 1 % banka) môže ušetriť aj tisíce eur – není preto divu, že sa jedná o jeden z najžiadanejších hypotekárnych úverov. Navyše ľudia do 35 rokov (pre ktorých je tento produkt určený) sa prevažne v tejto životnej etape začínajú zaoberať riešením otázky vlastného bývania. Aj ČSOB banka ponúka možnosť získať Hypotéku pre mladých pri splnení zákonom stanovených podmienok. Ktoré sú to?

  • žiadateľ / prípadne žiadatelia – manželský pár musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • žiadateľ / žiadatelia musia mať vek v čase podania žiadosti od 18-35 rokov.
  • mesačný príjem žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok je max. 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve (pre manželov sa príjem posudzuje spoločne – max. 2,6. násobok priemernej mzdy).

Spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky súčasne? Ak áno, výborne, ste na najlepšej ceste získať hypotéku pre mladých od ČSOB, prostredníctvom ktorej môžete získať až 50 000 € so zvýhodneným úrokom v porovnaní s klasickým hypo úverom až o tri percentuálne body. Nárok na zľavnenú hypotéku budete mať počas prvých piatich rokoch splácania, potom sa úrok zvýši. Hypotéku z ČSOB môžete splácať od 4-30 rokov, pričom samostatne si môžete vybrať fixáciu úroku na 3,5,10 ale aj viac rokov. Hypoúver pre mladých má okrem atraktívnych úrokových sadzieb aj niekoľko výhody navyše, ktoré spočívajú najmä v flexibilite splácania. Mladý človek môže bez poplatku hypotéku predčasne splatiť počas prvých piatich rokov splácania alebo môže požiadať o odklad splátok (ktorý oceníte najmä pri narodení dieťa, keď rodina zostane o jednom príjme).

csob_logo Čo sa týka predčasného splatenia úveru bez poplatku, tento sa oplatí využiť najmä v piatom roku splácania. Prečo? Ak by došlo k predčasnému splateniu počas prvých štyroch rokov, úver by nemohol byť klasifikovaný ako hypotekárny (podľa slovenskej legislatívy je charakteristickým znakom hypotéky minimálna lehota splatnosti 4 roky), tým pádom by klient prišiel o štátny príspevok a príspevok banky. Na predčasnom splatení počas prvých štyroch rokov by ste teda prerobili. Ale ak by Vám to Vaša finančná situácia umožňovala, vyplatenie dlžnej sumy v piatom roku sa skutočne oplatí. Nielenže budete mať dovtedy úver s mimoriadne výhodným úrokom, ale ešte ho aj zdarma predčasne splatíte.

Aké doklady budete potrebovať na vybavenie žiadosti?

ČSOB banka požaduje k posúdeniu žiadosti nasledovné podklady: 2 doklady totožnosti, doloženie príjmu na bankou predpísanom tlačive + posledný výpis z účtu, list vlastníctva, znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a ak je účelom výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti, tak navyše bude potrebné doložiť stavebné povolenie a list vlastníctva k pozemku určenému na výstavbu.

Základné informácie o produkte

Banka ČSOB a.s.
Názov produktu Hypotéka pre mladých
Typ úveru hypotekárny úver
Účel použitia finančných prostriedkov kúpa, výstavba, rekonštrukcia nehnuteľnosti
Min. objem úveru 4 500,00 €
Max. objem úveru 50 000,00 €
Minimálna lehota splatnosti 4 roky
Maximálna lehota splatnosti 30 rokov
Zabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou
Úrokové sadzby  
Fixácia 1 rok od 2,20% p.a
Fixácia 3 roky od 1,35% p.a.
Fixácia 5 rokov od 1,59 % p.a.
Aktuálne akcie možnosť získať ešte nižší úrok ak budete aktívne využívať svoj účet a ak uzatvoríte poistenie úveru a nehnuteľnosti v ČSOB poisťovni
Úrok z omeškania 5 % + základná sadzba Európskej centrálnej banky
Poplatky  
Administratívny poplatok pri poskytnutí hypoúveru 0,80 % z objemu poskytnutej sumy, min. 150 EUR, max 1000 EUR
Vedenie úveru 3,50 € – mesačne
Zmena zmluvných podmienok 150,00 €
Náhrada nákladov za predčasné splatenie úplné alebo čiastočné formou mimoriadnej splátky 0 € k dátumu obnovy úrokovej sadzby

0 € počas prvých piatich rokoch splácania

5 % z objemu mimoriadnej splátky v inom období

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku / rok áno, do výšky 20 % z úveru
Vyhotovenie duplikátu výpisu z úverového účtu na žiadosť klienta 4,00 €
Upomienka 10,00 €
Výzva 35,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia