Hypotéka pre mladých Prima banka

Hypotéka pre mladých Prima banka

Hypotéky pre mladých patria medzi veľmi vyhľadávané a žiadané úvery. Nie je sa ani čomu čudovať – sú oveľa výhodnejšie ako klasické hypotéky, teda po dobu prvých piatich rokoch splácania, kedy klientovi, ktorý splní podmienky pre poskytnutie, prislúcha štátny príspevok.

Štát poskytne mladým ľuďom na zabezpečenie vlastného bývania zníženie úrokovej sadzby o 2 % a ďalšie percento spustí banka. Celkom je tak hypotéka pre mladých v porovnaní s klasickými hypotekárnymi úvermi lacnejšia až o 3 %. Poskytuje sa za účelom kúpy, výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti.

Prima banka okrem klasickej hypotéky, prenosu predtým poskytnutého úveru na bývanie ponúka aj hypotéku pre mladých. Požiadať o ňu môžu záujemcovia splnení podmienok (nižšie) vo výške od 5000 €. Horný limit nie je bankou stanovený (ten závisí od bonity žiadateľa a od hodnoty zabezpečenia), pokiaľ však chcete získať štátny príspevok na celú sumu hypotéky, maximálne ho dostanete do 50 000 EUR. V prípade, že by ste potrebovali väčšiu sumu, úver nad 50 000 EUR sa bude úročiť štandardným úrokom, bez štátneho príspevku a príspevku banky.

Za záväzky voči banke je potrebné ručiť tuzemskou nehnuteľnosťou formou zriadenia záložného práva v prospech Prima banky ako prvého záložného veriteľa. Jednotlivé splátky si môžete rozložiť podľa Vašich aktuálnych finančných možností na obdobie od 11-30 rokov. Neštandardne dlhá minimálna splatnosť však robí ponuku Prima banky nezaujímavú pre tých, ktorí nechcú mať hypotéku na krku viac ako desaťročie.

Banka ponúka na výber len dve fixácie úrokovej sadzby, na 3 alebo na 5 rokov.

Ponuka Prima banky je zaujímavá transparentnou úrokovou sadzbou

Na rozdiel od konkurenčných ponúk, pri ktorých človek nevie, aký úrok získa až dovtedy, dokým sa osobne nepríde informovať na pobočku, Prima banka ponúka mladým záujemcom transparentné sadzby. Znamená to, že každý klient dostane po splnení podmienok pre poskytnutie úveru rovnaký úrok. Aktuálne pri 5 ročnej fixácii v Prima banke platí úrok 3,2 % p.a., po odpočítaní troch percent tak banka garantuje úrok vo výške 0,2 %

prima banka logoPri hypotéke na 50 000 €, so splatnosťou 20 rokov a úrokovou sadzbou 4,49 % p.a. štandardne vychádza mesačná splátka na 284 €. Po uplatnení štátneho príspevku a príspevku banky a pri rovnakých vstupných parametroch vychádza výška mesačnej splátky iba 213 €. Počas 5 ročného obdobia splácania tak klient ušetrí cca 4260 €.

Po schválení žiadosti a podpise úverovej zmluvy môžete finančné prostriedky čerpať okamžite, nakoľko banka ich uvoľní aj na základe návrhu na vklad záložného práva, čo znamená, že ušetríte týždne času dokým prebehne zápis na katastri.

Podmienky

Na získanie nároku je potrebné splniť niekoľko základných podmienok:

  • vek v čase podania žiadosti od 18-35 rokov, ak sú žiadateľmi manželia, obaja musia spĺňať túto podmienku

  • priemerný mesačný príjem žiadateľa nesmie byť viac ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za príslušné obdobie (ak sú žiadateľmi manželia, tak ich spoločný mesačný príjem nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemernej mzdy). Priemerná mzda v národnom hospodárstve sa mení kvartálne, na základe prepočtov a údajov zverejnených štatistickým úradom. Posudzuje sa priemerný mesačný príjem žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok

Parametre

Banka Prima banka Slovensko, a.s.
Produkt Hypotéka pre mladých
Minimálny objem úveru 5 000,00 €
Lehota splatnosti 11-30 rokov
Zabezpečenie zriadenie záložného práva v prospech banky na tuzemskú nehnuteľnosť
Fixácia / Úrokové sadzby
5 rokov 0,20 % p.a. (garantovaná)
Úrok z omeškania 5,00% p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie
  • 1% z objemu úveru, min. 300,00 €
  • pri splácaní z Osobného účtu vedeného v Prima banke bez poplatku
Navýšenie úveru
  • 1 % z objemu úveru, min. 300,00 €
  • pri splácaní z Osobného účtu vedeného v Prima banke bez poplatku
Správa a vedenie úverového účtu 0 €/ mesiac
Vklad v hotovosti na úverový účet 2,50 €
Zmena úverovej zmluvy na klientovu žiadosť 100,00 €
Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti
  • 0 € v rámci obnovy fixácie úrokovej sadzby
  • 0 € počas prvých piatich rokoch splácania
  • inak: 5% z predčasne splatenej istiny, min. 300 €
Pokuta za porušenie zmluvných podmienok 200,00 €
Upomienka o dlžnej sume 15,00 €
Výzva 30,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia