Hypotéka Prima Banka

Hypotéka Prima Banka

prima banka logoPrima banka poskytuje klasický hypotekárny úver, ktorý je možné použiť na kúpu nehnuteľnosti, stavebného pozemku, na rekonštrukciu alebo na splatenie iného hypotekárneho úveru.

Za záväzky banke je potrebné ručiť zriadením záložného práva v prospech banky na tuzemskú nehnuteľnosť.

Minimálny objem úveru, ktorý si môžete prostredníctvom hypotéky z Prima banky požičať je 5000 €. Úverový strop nie je pevne stanovený, výška schváleného úveru bude záležať od ratingu klienta a od hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Neštandardne dlhá minimálna lehota splatnosti

Klient si môže vybrať lehotu splatnosti od 11 – 30 rokov. Štandardne pri konkurenčných produktoch je minimálna doba splatnosti nastavená okolo 4-5 rokov.

Dlhšia minimálna doba splatnosti hypotéky od Prima banky tak tento produkt robí neatraktívny pre tých, ktorí nechcú hypotéku splácať desaťročie, ale ktorí chcú kratšiu splatnosť aj za cenu vyšších splátok.

Garantované sadzby

Prima banka ponúka na výber len 2 obdobia fixácie úrokovej sadzby, a to tie najžiadanejšie, teda 3 alebo 5 rokov. Počas obdobia fixácie sa nebude výška úroku a tým pádom ani výška mesačnej splátky meniť. K dátumu obnovenia fixácie úrokovej sadzby je možné úver predčasne splatiť bez poplatku. Obe fixácie sú aktuálne s garantovaným úrokom (viď tabuľka nižšie), bez ohľadu na bonitu klienta, na výšku úveru, lehotu splatnosti, lokalitu nehnuteľnosti ktorá bude predmetom záložného práva a bez ďalších podmienok ako je zriadenie ďalších platených produktov a služieb v banke.

Príklad splátok hypotéky v Prima banke pri trojročnej fixácii (počítané s úrokom 1,80 % p.a.) na základe výšky úveru a lehoty splatnosti.

zdroj: www.primabanka.sk

zdroj: www.primabanka.sk

Účel dokladujete neskôr a stačí ak preukážete použitie 60 % z objemu úveru

Ako každý hypotekárny úver, aj pri tomto je potrebné preukázať účel použitia finančných prostriedkov. Prima banka však umožňuje zdokladovať účel až následne, do pol roka od čerpania. Klient tak v čase obstarávania či výstavby nehnuteľnosti nie je zaťažený administratívou. Výhodou je tiež skutočnosť, že stačí vydokladovať iba 60 % z objemu poskytnutého úveru, zvyšných 40 % sa nedokladuje, takže peniaze je možné použiť aj na vybavenie domácnosti.

Podmienky

Žiadosť o hypotéku z Prima banky si môže podať dospelá osoba s pravidelným, preukázateľným príjmom v dostatočnej výške, ktorý bude postačovať na riadne splácanie úveru. Okrem tohto je potrebné záväzok voči banke zabezpečiť nehnuteľnosťou. Ručiť je možné aj nehnuteľnosťou, ktorú idete kúpiť, prípadne rozostavanou stavbou.

V prípade, že žiadateľom je cudzinec, ten musí mať povolenie k trvalému pobytu na území SR.

Základné parametre a poplatky

Banka Prima banka Slovensko, a.s.
Produkt Hypotéka
Minimálny objem úveru 5 000,00 €
Max. LTV 100,00%
Lehota splatnosti 11-30 rokov
Zabezpečenie zriadenie záložného práva v prospech banky na tuzemskú nehnuteľnosť
Fixácia / Úrokové sadzby
3 roky 1,80 % p.a. (garantovaná)
5 rokov 3,20 % p.a. (garantovaná)
Úrok z omeškania 5,00% p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie
  • 1% z objemu úveru, min. 300,00 €
  • pri splácaní z Osobného účtu vedeného v Prima banke bez poplatku
Navýšenie úveru
  • 1 % z objemu úveru, min. 300,00 €
  • pri splácaní z Osobného účtu vedeného v Prima banke bez poplatku
Správa a vedenie úverového účtu 0 €/ mesiac
Vklad v hotovosti na úverový účet 2,50 €
Zmena úverovej zmluvy na klientovu žiadosť 100,00 €
Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti
  • 0 € v rámci obnovy fixácie úrokovej sadzby
  • 5% z predčasne splatenej istiny mimo termínu obnovy, min. 300 €
Pokuta za porušenie zmluvných podmienok 200,00 €
Upomienka o dlžnej sume 15,00 €
Výzva 30,00 €

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia