Hypotéka Sberbank za 3,69% p.a. pri fixácii na 3 roky

Hypotéka Sberbank za 3,69% p.a. pri fixácii na 3 roky

Do súboja na trhu hypoték a úverov na bývanie sa s plnou vervou pustila aj tretia najväčšia banka Sberbank (na Slovensku predtým známa ako VOLKSBANK Slovensko, a. s. ). Aké sú výhody tohto hypotekárneho úveru? Poďme sa na ne bližšie pozrieť.

Finančné prostriedky získané prostredníctvom tohto úverového produktu je možné v súlade s § 68 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách použiť výlučne na:

  • kúpu nehnuteľnosti alebo jej časti ktorá sa nachádza na území Slovenska
  • na údržbu tuzemskej nehnuteľnosti
  • na zmenu alebo výstavbu stavby
  • na splatenie hypotekárnych alebo iných úverov ktoré boli poskytnuté na vyššie uvedené účely

Za úver sa ručí tuzemskou nehnuteľnosťou, pričom banka bude akceptovať aj rozostavaný dom. Predmet zabezpečenia nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa, ale môže byť aj majetkom tretej osoby. V prípade, že dom alebo byt ešte len plánujete kúpiť, môžete ručiť aj kupovanou nehnuteľnosťou. Banka ponúka možnosť ohodnotenia zakladanej nehnuteľnosti svojím interným znalcom. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, počítajte s tým, že takto vypracované ohodnotenie už nebudete môcť použiť v inej finančnej inštitúcii. Ak už máte vypracovaný znalecký posudok, môžete použiť aj ten, banka však bude akceptovať maximálne 12 mesiacov starý znalecký posudok.

Základné parametre

sberbank_logo2Sberbank poskytuje hypotéku vo výške od 3500 €. Maximálna výška úveru je 70 % z trhovej hodnoty predmetu zabezpečenia. Splatnosť je štandardná od 4-30 rokov.

Hypotéku je možné čerpať jednorazovo, alebo postupne (aj preddavkovo). V období čerpanie úveru si banka účtuje úroky len zo skutočne vyčerpanej čiastky. Po úplnom vyčerpaní finančných prostriedkov klient spláca svoj záväzok voči banke formou pravidelných mesačných splátok, ktoré sa počas zvoleného obdobia fixácie nebudú meniť. Výhodou je, že Sberbank sa snaží vyjsť klientom v ústrety tým, že sa maximálne snaží prispôsobiť čerpanie úveru individuálnym požiadavkám klientov

Plusom je tiež skutočnosť, že mimoriadne splátky sa dajú realizovať až do výšky 20% zostatku úveru raz ročne bez poplatku.

Prehľad poplatkov a úrokových sadzieb

Minimálna výška úveru 3 500,00 €
Maximálna výška úveru 70,00% z ceny predmetu zabezpečenia
Minimálna splatnosť 4 roky
Maximálna splatnosť 30 rokov
Úroková sadzba Úrok od – do v % p.a.
Fixácia 1 rok 3,89 – 4,68
Fixácia 2 roky 3,89 – 4,68
Fixácia 3 roky 3,69 % p.a.Úroková sadzba pre nové žiadosti a platí počas 1. obdobia fixácie po splnení nasledovných podmienok: otvorenie / vedenie účtu v Sberbank – môjÚČETdomov, poukazovanie príjmu na tento účet min. vo výške 1,5-násobku anuitnej splátky, poistenie nehnuteľnosti. V prípade nedodržania podmienky bude úroková sadzba zvýšená o 0,65% p.a
Fixácia 5 rokov 3,99 % p.a. (platí po splnení vyššie uvedených podmienok)
Fixácia 10 rokov 4,88 – 5,67
Poplatky
Konzultácia 0,00 €
Úverový prísľub 0,00 €
Vypracovanie ohodnotenia nehnuteľnosti interným znalcom banky cena za ohodnotenie bytu: 100 €
Poplatok za spracovanie žiadosti o úver 0,80 % z výšky úveru, minimálny poplatok 165 €Poznámka:

Zľavu z poplatku za poskytnutie úveru získate po splnení nasledovných podmienok:

  • 15 % zľava ak si zriadite program služieb Active so sporiacim účtom a trvalým príkazom vo výške min. 20 € v prospech sporiaceho účtu
  • 15 % zľavu z poplatku ak si poistíte zakladanú nehnuteľnosť v poisťovni Ergo a.s.
  • 15 % zľavu ak je výška úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) menej ako 50%
Poplatok za navýšenie úveru 33,19 €
Zmena zmluvných podmienok (na žiadosť klienta) 140,00 €
Vedenie a správa úverového účtu bez poplatku
Poplatok za prehodnotenie úrokovej sadzby mimo výročia fixácie 50,00 €
Poplatok za predčasné splatenie úveru 4 % z predčasne splatenej istinyPoznámka: v čase zmeny fixácie úrokovej sadzby bez poplatku
Poplatok za mimoriadnu splátku istiny úveru 4 % z predčasne splatenej istinyK dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby: 0 €

Poznámka: Mimoriadna splátka do výšky 20% výšky úveru dohodnutá v úverovej zmluve raz ročne bez poplatku

Poplatok za nečerpanie, respektíve za nedočerpanie úveru 2% z nedočerpanej sumy úveru, maximálne 700 €
1. upomienka o nezaplatení dlžnej sumy 25,00 €
2. upomienka 25,00 €
3. upomienka 25,00 €
Výzva na splatenie záväzku 10,00 €
Úrok z omeškania pre zmluvy uzatvorené po 8.5.2013: 5,50%
pre zmluvy uzatvorené pred 8.5.2013: platí úroková sadzba vo výške 5,75 % p.a

Úroková sadzba, ktorá je uvedená vyššie v tabuľke je výsledná a táto sa skladá zo základnej úrokovej sadzby a z hrubej marže banky. Základný úrok si stanovuje každá banka samostatne. Sberbank ju stanovuje na základe trhovej sadzby pre konkrétne obdobie, môže sa zmeniť v súvislosti so zmenou legislatívy alebo so zmenou úverovej politiky banky. Hrubá marža zase odzrkadľuje rizikovosť klienta a hodnotu zabezpečenia. V praxi to znamená, že ak má klient vysokú bonitu (nadštandardný príjem, nízke výdavky a žiadne iné úvery) a poskytne banke ako predmet zabezpečenia napríklad byt v krajskom meste, tak banka takémuto žiadateľovi poskytne spodnú hranicu úroku pre zvolené obdobie fixácie.

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých

Sberbank Slovensko poskytuje aj hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých, kde je úroková sadzba znížená o 3 %, pričom 2% predstavuje štátny príspevok pre mladých a o 1% zníži úrok banka. Zvýhodnenie platí len počas prvých piatich rokov splatnosti (lehota splatnosti je aj v tomto prípade od 4-30 rokov) a poskytuje sa len do výšky 49 790,88 € (do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti).

Nárok na tento zvýhodnený úver majú mladí ľudia, ktorých vek v čase podania žiadosti nepresiahne 35 rokov a ktorých príjem je maximálne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.

Úrok je v tomto prípade fixovaný na obdobie 1 alebo 5 rokov. Po ukončení 5 ročného obdobia bude tento úver úročený štandardnou úrokovou sadzbou.

Doba fixácie Úrok
1 rok 2,09 % p.a.
5 rokov 2,09 % p.a.

Vyššie uvedená úroková sadzba platí počas prvého obdobia fixácie a po splnení nasledovných podmienok:otvorenie a vedenie môjÚČETdomov, pričom na tento účet pravidelné poukazovanie príjmu vo výške min. 1,5 násobku anuitnej splátky + uzatvorenie poistenia nehnuteľnosti Môj domov. V prípade nedodržania podmienok dôjde k zvýšeniu úroku o 0,65 %.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia