Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých Tatra banka

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých Tatra banka

Aj keď sú hypotéky pre mladých mimoriadne obľúbené, nie každá banka ich poskytuje. Tatra banka však patrí medzi tie finančné inštitúcie, ktoré zaradili hypotekárny úver pre mladých do svojej ponuky. Finančné prostriedky na vlastné bývanie so zvýhodnenou úrokovou sadzbou až o 3 % počas prvých piatich rokov splácania môže získať mladý človek vo veku od 18-35 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a s pravidelným príjmom, ktorý je potrebné preukázať. Tatra banka požaduje na tento účel zdokladovanie aktuálneho mesačného čistého príjmu v čistom vo výške minimálne 400 €. Okrem toho je potrebné za účelom poskytnutia štátneho príspevku pre mladých zdokladovať hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok vo výške maximálne 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. O úver však môžu žiadať aj manželia spoločne – v takomto prípade ich spoločný mesačný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie byť viac ako 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy vyhlasovanej štatistickým úradom.

Tatra banka poskytuje hypotéku pre mladých v objeme už od 10 000 €, pričom maximálny pomer úveru a hodnoty nehnuteľnosti je 90 %. Maximálna výška úveru, pri ktorom sa zohľadňuje aj štátny príspevok je však 50 000 €. Pri hypotéke s objemom nad 50 000 € bude úver úročený štandardným úrokom stanoveným pre klasickú Hypotéku TB.

Výhodou je, že aktuálne získate hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých bez poplatku za poskytnutie. V prípade, že budete mať peniaze navyše, istotne Vás poteší, že v Tatra banke môžete realizovať prvú mimoriadnu splátku bez poplatku a všetky ďalšie mimoriadne splátky sú bezplatné v období zmeny fixácie úrokovej sadzby. Ak sa Vaša finančná situácia zhorší, môžete požiadať o odklad splátok istiny až na 60 mesiacov (počas odkladu budete splácať iba úroky), prípadne môžete využiť zníženie mesačnej splátky na polovicu, respektíve odklad splátok po narodení dieťaťa až na 2 roky.

Parametre produktu

Názov poskytovateľa Tatra banka, a.s.
Názov produktu Hypotéka TB so štátnym príspevkom pre mladých
Minimálna výška úveru 10 000,00 €
Maximálna výška úveru pre získanie štátneho príspevku 50 000,00 €
Maximálna výška úveru – % z hodnoty nehnuteľnosti 90,00%
Zabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie (je možné ručiť aj rozostavanou nehnuteľnosťou)
Splatnosť 4-30 rokov
Úroková sadzba počas prvých piatich rokov s úrokovým bonusom vo výške až 3 % p.a.
Fixácia 1 rok od 1,65 % p.a.
Fixácia 2 roky od 1,35 % p.a.
Fixácia 3 roky od 0,25 % p.a.
Fixácia 5 rokov od 1,95 % p.a.
Sankčná úroková sadzba 5,75 % p.a. (účtuje sa navyše k štandardnému úroku)
Poplatky  
Poskytnutie úveru 0,80 % z poskytnutého úveru, min. 250 € max, 950 €

akcia: momentálne so 100% zľavou z poplatku

Vedenie úverového účtu 3,50 € / mesiac
Zmena úverovej zmluvy a zmena predmetu zabezpečenia 110,00 €
Poplatok pri navýšení hypotéky 0,80 % z navyšovanej sumy, min. 250 € max, 950 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka v období zmeny fixácie úrokovej sadzby: 0 €

počas fixácie: 5,00% z predčasne splácanej istiny

SMS upomienka pri omeškaní 1,00 €
1. písomná upomienka 15,00 €
2. písomná upomienka 30,00 €
Pokuta za nedodržiavanie zmluvných podmienok 3 % z výšky úveru
Poplatok za nezdokladovanie účelu dohodnutého v zmluve navýšenie úrokovej sadzby o 2 %

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia