Hypotekárne banky na Slovensku a ich špecifiká

Hypotekárne banky na Slovensku a ich špecifiká

Ak si plánujete vziať v najbližšej dobe hypotéku, a už teraz si robíte vlastný prieskum trhu, istotne ste sa stretli s pojmom hypotekárna banka. O čo sa jedná?

Hypotekárna banka je taká banka, ktorá má oprávnenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov. Toto oprávnenie, alebo špeciálnu licenciu udeľuje Národná banka Slovenska po konzultácii s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Licencia sa udeľuje na základe žiadosti, ktorá sa prekladá priamo Národnej banke Slovenska a na jej získanie je potrebné splniť niekoľko prísnych podmienok.

Hypotekárne bankovníctvo a podmienky poskytovania hypoték upravuje zákon o bankách č. 483/2001, konkrétne jeho dvanásta časť § 67 – § 88 – Hypotekárne bankovníctvo. V tomto zákone je presne definované, čo sa myslí pod pojmom hypotekárny obchod:

  • poskytovanie hypotekárnych úverov a s tým spojené vydávanie hypotekárnych záložných listov,
  • poskytovanie komunálnych úverov a s tým spojené vydávanie komunálnych obligácií bankou.

hypotekarne bankyTento zákon tiež definuje, na aké účely sa môže použiť hypotekárny úver (na kúpu tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, na výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb, na údržbu tuzemských nehnuteľností alebo na splatenie predtým poskytnutého úveru poskytnutého na vyššie uvedené účely). Hypotéka je podľa tohto zákona úver poskytovaný na vyššie uvedené účely s lehotou splatnosti 4-30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. V zákone o bankách sú podrobne definované podmienky poskytovania hypoték hypotekárnymi bankami a vydávanie hypotekárnych záložných listov.

Špecifikom slovenského trhu je skutočnosť, že nevznikla žiadna samostatná hypotekárna banka, ale všetky ktoré vlastnia licenciu na vykonávanie hypotekárnych obchodov sú charakterizované skôr ako univerzálne komerčné banky. Napríklad na českom trhu sa jedna banka – takzvaná „Hypoteční banka“ špecializuje na poskytovanie hypotekárnych úverov. Na Slovensku takto špecializovaný bankový dom neexistuje a v dohľadnej dobe ani existovať nebude. Preto sa musia záujemcovia o nové bývanie uspokojiť s ponukou univerzálnych bánk, ktoré od NBS získali vyššie spomínanú licenciu. Ich kompletný zoznam uvádzame v tabuľke nižšie:

Názov banky Adresa
Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava
Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11,010 11, Žilina
OTP Banka Slovensko, a. s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Tatra banka, a. s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Sberbank Slovensko, a. s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia