Hypotekárne záložné listy ako bezpečná forma investície

Hypotekárne záložné listy ako bezpečná forma investície

Čo je hypotéka, vie snáď každý. O niečo menej známe sú hypotekárne záložné listy (HZL), ktoré má v ponuke aj viacero slovenských bánk (emituje ich napríklad najväčšia komerčná banka SLSP, ale aj VÚB banka, OTP, Tatra banka a Prima banka). Jedná sa pritom a relatívne bezpečnú a istú formu investovania, vhodnú pre stredne dlhé obdobie s výnosom mierne nad úrovňou inflácie. Výhodou HZL je skutočnosť, že voľné finančné prostriedky môže týmto spôsobom (na rozdiel od iných dlhopisov) investovať aj bežný človek – menší investor, nakoľko časť z emitovaných hypotekárnych záložných listov ponúkajú banky aj menším investorom. Ak patríte medzi tých, ktorí radi diverzifikujú a ktorí hľadajú alternatívu k podielovým fondom, prípadne k termínovaným vkladom, určite by ste sa mali o kúpu HZL zaujímať viac.

Čo sú hypotekárne záložné listy?

HZL definuje a upravuje Zákon o dlhopisoch č. 530/1990 Zb. HZL je dlhopis, ktorý emituje hypotekárna banka, pričom jeho predajom sa zaväzuje investorovi vyplatiť okrem vloženej investície aj výnos za vopred dohodnutý úrok. Úrok sa vypláca priebežne v stanovených obdobiach, napríklad raz za rok, prípadne každého pol roka. Ich nominálna hodnota a hodnota výnosu je krytá pohľadávkami z poskytnutých hypotekárnych úverov, pričom s týmito cennými papiermi sa môže voľne obchodovať. Keďže hypotéka je vždy zabezpečená záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, tento spôsob investovania predstavuje veľmi bezpečnú formu investície s garantovaným výnosom.

Pre ich krytie je možné použiť iba také pohľadávky z hypoték pri ktorých LTV (pomer úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti) nepresahuje 70 %, čo ešte viac zvyšuje bezpečnosť investície. Finančné prostriedky získané z predaja týchto cenných papierov môžu banky môžu v súlade so zákonom použiť výlučne na poskytovanie ďalších hypoték.

Výhody

  • istý výnos – ako bolo uvedené vyššie, HZL majú dvojité krytie, nakoľko sú zaistené pohľadávkami z hypotekárnych úverov, ktoré sú navyše zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosť. V prípade, že klient si nebude riadne a včas plniť svoje záväzky, veriteľ, teda banka môže založenú nehnuteľnosť predať a finančné prostriedky z predaja použiť na uspokojenie investorov (majiteľov hypotekárnych záložných listov). Vďaka dvojitému krytiu je tento typ dlhopisov mimoriadne bezpečnou investíciou

  • istý výnos, aj keď nie príliš vysoký – úrok z hypotekárnych záložných listov je nad úrovňou inflácie, čo spôsobuje, že vložené prostriedky sa zhodnocujú. V minulosti k výhodám patrila skutočnosť, že nepodliehali dani z príjmov, takže investor si mohol celý výnos ponechať. Momentálne to už neplatí, takže tento typ dlhopisov stratil svoju najväčšiu konkurenčnú výhodu.

Nevýhody

Výnos z investície je nepriamo úmerný jej rizikovosti. Keďže HZL patria medzi veľmi bezpečné investície, nemôže očakávať ani príliš vysoký výnos (pohybuje sa mierne nad úrovňou inflácie). Niekedy sa stáva, že voľné finančné prostriedky sa viac oplatí uložiť na termínovanom vklade. Tieto cenné papiere môžete predať na Burze cenných papierov v Bratislave a.s., aj keď je pravda, že z dôvodu nízkej likvidity sa veľkému záujmu kupcov netešia. Ďalšia možnosť je predať ich tej istej banke, od ktorej ste ich kúpili (za poplatok).

Záver

Hypotekárne záložné listy sú považované za zaujímavú investičnú príležitosť najmä pre konzervatívny investorov, pre ktorých je bezpečnosť investície dôležitejšia ako výška výnosu. Pre banky je zase veľkou výhodou, že ich emisiou získajú celkom lacno finančné prostriedky potrebné na poskytovanie hypotekárnych úverov.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia