Hypotekárny úver pre mladých poskytuje aj OTP banka - až do 90 % z hodnoty nehnuteľnosti

Hypotekárny úver pre mladých poskytuje aj OTP banka - až do 90 % z hodnoty nehnuteľnosti

OTP banka Slovensko sa zaraďuje k ôsmym tuzemským bankám, ktoré majú v ponuke hypotekárny úver pre mladých. Čo ponúka mladým záujemcom o financovanie vlastného bývania?

Hypoúver pre mladých je možné v OTP banke čerpať od 3500 € až do 90 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti (treba však brať do úvahy zákonný limit, do ktorého sa poskytuje štátny príspevok pre mladých, čo je 50 000 €). Úver je možné čerpať aj vo vyššom objeme ako 50 000 €, no nad tento limit sa bude požičaná suma úročiť štandardným úrokom – v tomto prípade bude maximálny objem daný 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Zníženie úrokovej sadzby o 3 % formou štátneho príspevku pre mladých platí počas prvých piatich rokov od čerpania úveru. Klient si môže sám vybrať splatnosť – od 4-30 rokov a fixáciu úrokovej sadzby na 1,3,5 a 10 rokov. Vzhľadom na aktuálne mimoriadne priaznivé podmienky na trhu (úrokové sadzby pri troj a päťročnej fixácii sú na rekordne nízkych úrovniach), je vhodné zvoliť fixáciu na stredne dlhé obdobie – 3 alebo 5 rokov.

otp bankaOTP banka sľubuje promptné posúdenie žiadosti a rýchle spracovanie úveru už do 48 hodín bez príplatku, navyše aktuálne poskytuje 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie hypotéky. Klienti môžu využiť odklad splátok istiny až po dobu 5 rokov. Voliteľný je spôsob voľby splácania – anuitný alebo s modifikovaným splátkovým plánom. Podmienkou pre poskytnutie úveru je zabezpečenie záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť. Podobne ako v iných bankách, nie je potrebné čakať, dokým prebehnú potrebné zmeny na katastri, ale peniaze z úveru môžete čerpať okamžite už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, čím sa zníži čakacia lehota na peniaze aj o dva mesiace.

Parametre

Názov banky OTP banka Slovensko, a.s.
Názov produktu Hypotekárny úver pre mladých
Minimálny objem úveru 3 500,00 €
Maximálny objem úveru (% z hodnoty nehnuteľnosti)

90,00%

Poznámka: maximálny objem, pri ktorom sa poskytne štátny príspevok pre mladých: 50 000 €

Splatnosť 4-30 rokov
Zabezpečenie zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť
Podmienky

vek 18-35 rokov, občan s trvalým pobytom na území SR, príjem, ktorý nepresahuje 1,3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve za predchádzajúci štvrťrok, v prípade dvoch žiadateľov (nemusia byť manželia) sa príjem posudzuje spoločne (nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve).

Do úvahy sa berie priemerný mesačný príjem žiadateľa / žiadateľov za predchádzajúci kalendárny rok. Rozhodujúce je, koľko žiadateľ zarábal v minulom roku, nie teraz!

Úroková sadzba  
Fixácia 1 rok od 1,89 % p.a.
Fixácia 3 roky od 2,19 % p.a.
Fixácia 5 rokov od 2,49 % p.a.
Výška bonifikácie hypoték pre mladých 3,00%
Poplatky  
Spracovanie úverového obchodu

0,80 % z objemu, min. 200,00 €

akcia: momentálne bez poplatku

Navýšenie úveru 1% z objemu navyšovanej sumy
Poplatok za zmenu predmetu zabezpečenia 149,00 €
Iné zmeny v zmluve 65,00 €
Posun termínov čerpania
  1. posun: 10 €

  2. a každý nasledovný posun: 33 €
Potvrdenie vystavené otp bankou na základe žiadosti klienta 20 € + DPH
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
  • počas piatich rokov od prvej splátky úveru bez poplatku (kedykoľvek počas tohto obdobia)

  • v čase zmeny fixácie: bez poplatku

  • raz ročne do 20 % z úveru: bez poplatku

  • mimo termínu zmeny fixácie úrokovej sadzby a mimo prvej päťročnice: 5 % z predčasne splatenej istiny, min. 166,00 €
Nedočerpanie úveru 3 % z nedočerpanej časti, max. 200 €
Hotovostná splátka na pobočke 2,00 €
Upomienka odoslaná pri omeškaní so splátkou 25,00 €
Odklad splátok 20,00 €

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia