Hypoúver pre mladých má v ponuke aj Unicredit Bank

Hypoúver pre mladých má v ponuke aj Unicredit Bank

Unicredit Bank má vo svojej bohatej ponuke úverov na bývanie aj Hypoúver pre mladých, ktorý sa dá charakterizovať ako hypotekárny úver podľa Zákona o bankách, s nárokom na príspevok banky a štátny príspevok pre mladých.

V skratke: bez ohľadu na veriteľa sa poskytuje vo výške od 5000 € najviac do 70 % celkovej hodnoty založenej nehnuteľnosti, maximálne však do 49 790,88 € na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie. Ak by ste si chceli požičať väčšiu sumu, môžete tak spraviť, ale úver nad spomínanú čiastku 49 790,88 € bude poskytnutý bez štátneho príspevku a príspevku banky, ktorý predstavuje celkom až 3% zľavu zo štandardnej úrokovej sadzby.

2 % zľavu z úrokovej sadzby poskytne štát, o 1 % znižuje úrok banka. Nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu trvá len počas prvých piatich rokov od poskytnutia úveru, potom bude úročenie štandardné, ako pri klasickej hypotéke. Po piatich rokoch sa tak zvýšia aj mesačné splátky, čo môže mať za následok výrazné zaťaženie finančného rozpočtu. Splátky je možné rozložiť na obdobie od 4-30 rokov.

O produkte

unicredit_bank_logoJedná sa o účelový úver, ktorým je možné financovať len zámery týkajúce sa nehnuteľnosti na bývanie. Konkrétne môžete takto získané peniaze použiť na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, na výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb alebo na údržbu tuzemských nehnuteľností.

Z hypoúveru pre mladých nie je možné financovať napríklad stavebný pozemok. Ak by ste napríklad chceli kúpiť dom aj s garážou, tak štátny príspevok sa bude vzťahovať len na časť s domom.

Podmienky

  • žiadateľom musí byť fyzická osoba vo veku od 18-35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver
  • mesačný príjem žiadateľa nesmie byť viac ako 1,3 násobok priemernej mesačnej hrubej mzdy v národnom hospodárstve (ak sú žiadateľmi manželia, tak sa ich príjmy budú posudzovať spoločne, v takom prípade ich spoločný mesačný priemerný príjem nesmie presiahnuť 2,6 násobok hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve)

Výhody

  • nižšia úroková sadzba o 3 % a tým pádom nižšie splátky počas prvých piatich rokov splácania
  • možnosť odkladu splátok počas prvých piatich rokov
  • možnosť zabezpečenia úveru aj kupovanou nehnuteľnosťou alebo rozostavanou nehnuteľnosťou

Parametre

Názov banky UniCredit Bank Slovakia a. s.
Názov produktu Hypoúver pre mladých
Minimálna výška úveru 5 000,00 €
Maximálna výška úveru do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti, maximálne však do 49 790,88 €
Minimálna lehota splatnosti 4 roky
Maximálna lehota splatnosti 30 rokov
Zbezpečenie úveru tuzemskou nehnuteľnosťou (možnosť zriadenia záložného práva v prospech UCB aj na financovanú alebo rozostavanú nehnuteľnosť) + poistenie zakladanej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky v 100 % hodnote poskytnutého úveru a po celú dobu trvania úverového vzťahu

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vyžaduje spoludlžníctvo manžela / manželky

Spôsob splácania anuitný
Spôsob čerpania jednorázový alebo postupný
Úroková sadzba
Fixácia 3 roky od 0,99 % p.a.
Fixácia 5 rokov od 1,09 % p.a.
Úrok z omeškania 5,25 % p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 0,90 % z objemu poskytnutého úveru, minimum 200 €
Prvé čerpanie úveru zdarma
Druhé a ďalšie čerpanie 15,00 €
Nedodanie bankou požadovaných dokumentov 35 € za každý omeškaný začatý mesiac za každý dokument
1. upomienka 17,00 €
2. upomienka 50,00 €
3. a ďalšie upomienky 50,00 €
Navýšenie úveru 0,90% z navyšovanej sumy úveru, minimálny poplatok je 200 €
Zmena zmluvných podmienok 166,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby: 0 €

Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby: 5 % z predčasne splatenej sumy, minimálny poplatok je 166 €

Skrátenie splatnosti úveru 2,50 % zo zostatku úveru ku dňu podania žiadosti o skrátenie splatnosti, min. 80 €
Vystavenie súhlasu so splatením úveru pre inú banku 40,00 €
Výpoveď zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní úveru 5 % zo sumy úveru, min.166 €
Splátka v hotovosti 2,00 €

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia