Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie

V ponuke produktov každej poisťovne sa nachádza aj investičné životné poistenie. O čo sa jedná? IŽP, ako už zo samotného názvu vyplýva, poskytuje v rámci jedného produktu kombináciu poistnej ochrany a možnosť zhodnotenia finančných prostriedkov. Na rozdiel od klasického kapitálového životného poistenia si klient môže samostatne vybrať spôsob, akým budú jeho peniaze investované. Pri kapitálovom ŽP musia poisťovne vložené finančné prostriedky od klientov investovať veľmi bezpečným spôsobom, nakoľko ponúkajú garantovaný výnos, ktorí musia klientovi po určitej dobe vyplatiť. Okrem garantovaného výnosu pre klienta musí aj poisťovňa zarobiť, to znamená, že zhodnotenie je síce isté, ale na druhej strane veľmi nízke. Navyše nástroje finančného trhu a maximálne objemy, ktoré môže poisťovňa investovať sú regulované štátom – poisťovne tak môžu investovať peniaze klientov len do stabilných produktov prinášajúcich malý zisk – ako sú napríklad termínované vklady alebo dlhopisy, pri ktorých je zhodnotenie nižšie ako napríklad pri akciách.

Väčšia flexibilita, vyššia možnosť zisku, ale aj straty

sporenie cez investocne ziv.poisteniePri investičnom životnom poistení má klient väčšiu flexibilitu pri investovaní – v tomto prípade sú fin. prostriedky zhodnocované prostredníctvom podielových fondov, ktorí si vyberá sám klient. Na výber sú viaceré možnosti – peňažný, dlhopisový, zahraničný, realitný, zmiešaný fond ale aj mnohé ďalšie. Za vložené peniaza každého klienta poisťovňa nakupuje podielové jednotky vybraného fondu. Od nárastu alebo poklesu hodnoty týchto podielových jednotiek bude závisieť závisieť výška zisku alebo straty pre klienta. V prípade, že sa v podielových fondoch príliš nevyznáte, poisťovne ponúkajú aj druhú alternatívu. Stačí, ak si zvolíte jednu z preddefinovaných stratégii, každú s rôznou mierou investičného rizika (konzervatívna, vyvážená alebo dynamická – agresívna stratégia) a poisťovňa sa už postará o investovanie Vašich peňazí podľa zvolenej miery rizika.

Okrem možnosti voľby medzi vlastnou investičnou stratégiou a výberu voľby preddefinovanej stratégie moderné produkty investičného životného poistenia ponúkajú aj možnosť výberu garantovaného ročného zhodnotenia, s vopred definovanou výškou výnosu. Napríklad AXA ponúka investičné životné poistenie s garantovaným ročným zhodnotením vo výške 2,5 %.

Ako to funguje?

Investičné životné poistenie je z pohľadu predaja veľmi vďačným produktom, ktorí dokážu ako poisťovne, tak aj finanční poradcovia výborne odprezentovať. Poistenec zaisťuje v prípade smrti svoju pozostalú rodinu ale aj seba, v prípade že sa dožije konca poistenia. Tuzemské poisťovne však neponúkajú v rámci tohto produktu len základné poistenie pre prípad smrti, ale aj širokú škálu rôznych pripoistení ako napríklad poistenie pre prípad úrazu, trvalej alebo čiastočnej invalidity alebo pre prípad vážnych ochorení – ako napríklad rakovina, infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek a podobne. Klient si tak môže samostatne nakombinovať rôzne poistné riziká. Čo sa však v poisťovni málokedy dozviete, je skutočnosť, že iba časť vložených prostriedkov bude použitá na investovanie (časť bude použitá na krytie rizika) a najväčšiu časť zhltnú poplatky.

Ako bolo uvedené vyššie, investičné životné poistenie funguje na investovaní do podielových fondov. Ak sa niekto rozhodne pre takúto investičnú stratégiu, musí počítať s poplatkami, ktoré musí platiť každý podielnik – teda aj poisťovňa. Nevýhodou investovania cez poisťovňu je skutočnosť, že sa tým poplatky ešte viac navyšujú – o náklady, ktoré si účtuje sprostredkovateľ. Veľký podiel platieb ide na takzvané management fee, teda poplatky za správu investičného portfólia. No a čo sa od finančného sprostredkovateľa už vonkoncom nedozviete je fakt, že Vaše vklady počas prvých dvoch rokov (v priemere) budú putovať na vyplatenie provízií. Náklady na vyplatenie provízií sú šikovne ukryté pod nenápadným pojmom „Počiatočné podielové jednotky (PPJ)“. Za prvé dva roky vkladov od klienta sa teda nakupujú PPJ a až neskôr (spravidla od tretieho roku) sa začnú nakupovať Akumulačné podielové jednotky (APJ). V praxi to znamená, že ak by ste chceli počas prvých dvoch rokov (a niekedy aj dlhšie) poistku zrušiť a inkasovať od poisťovne odkupné, nedostanete ani euro, nakoľko počiatočné podielové jednotky nie je možné čiastočne odkúpiť.

 

Suma sumárum, prvé dva roky platenia „poistného“ sú vyhodené peniaze, ktoré už nikdy neuvidíte. Čo sa týka investovania do podielových fondov, je pre každého oveľa výhodnejšie, ak investuje „na priamo“ bez zbytočného sprostredkovateľa – poisťovne. Čo sa týka poistenia, to je možné dohodnúť si s poisťovňou aj individuálne. Výhoda je tá, že budete presne vedieť za čo platíte a nie pri produktoch 2v1 alebo 3v1 keď sa prehľadnosť stráca v mori poplatkov a komplikovanom poistnom slovníku.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia