Kalkulačka na výpočet čistej mzdy 2013

Kalkulačka na výpočet čistej mzdy 2013

Výpočet čistej mzdy v roku 2013 bol upravený v súvislosti so zavedením dvojitej sadzby dane z príjmu, zmenami maximálnych vymeriavacich základov pre povinné zdravotné a sociálne poistenie ale aj úpravou nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Vzorec na výpočet čistej mzdy je pomerne jednoduchý (znázorňuje ho grafický obrázok nižšie). Postup výpočtu je nasledovný: od hrubej mzdy sa najskôr odpočítajú povinné odvody zamestnanca za zdravotné a sociálne poistenie (pre rok 2013 sú povinné odvody za zamestnanca: sociálne poistenie celkom 9,4 % a zdravotné poistenie 4 % z hrubej mzdy). Takto dostaneme hodnotu takzvaného čiastkového základu dane, ktorá nie je očistená o nezdaniteľnú časť na daňovníka. Na to, aby sme dostali zdaniteľnú mzdu, musíme od čiastkového základu dane odpočítať nezdaniteľnú časť na daňovníka. Následne sa od zdaniteľnej mzdy odpočíta preddavok na daň. K tomu sa pripočítajú prípadné bonusy podľa počtu vyživovaných detí. Výsledkom je čistá mzda.

vzorec - vypocet cistej mzdy

Kalkulačka čistej mzdy 2013

Výpočet si môžete uľahčiť použitím nižšie uvedenej kalkulačky čistej mzdy, ktorá je aktualizovaná pre zmeny v roku 2013. Do kalkulačky stačí zadať výšku hrubej mzdy, počet vyživovaných detí a vybrať si, či si uplatňujete alebo neuplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Kalkulačka čistej mzdy po zadaní požadovaných údajov vypočíta výšku čistej mzdy z hrubej mzdy a taktiež vypočíta výšku povinných odvodov a daní.

Ako bolo uvedené vyššie, v súvislosti so zmenou legislatívy platnej od roku 2013 došlo aj k zmene mesačných konštánt pre výpočet čistej mzdy zamestnanca:

Mzdová konštanta Hodnota Minimálny vymeriavaci základ v € Maximálny vymeriavaci základ v €
Percento odvodu – zdravotné poistenie za zamestnanca 4,00% 337,70 3930,00%
Percento odvodu – nemocenské poistenie za zamestnanca 1,40 337,70 3930
Percento odvodu – starobné poistenie za zamestnanca 4,00 337,70 3930
Percento odvodu – invalidné poistenie za zamestnanca 3,00 337,70 3930
Percento odvodu – poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca 1,00 337,70 3930
Základná nezdaniteľná časť 311,32
Daňový bonus na dieťa 21,03
Percento sadzby dane 19,00 Poznámka: 19 % sadzba dane sa platí z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 násobok sumy životného minima vrátane (pre rok 2013 je táto suma 34 401,74 €)
Percento sadzby dane vyššie 25,00 25 % sadzba dane platí pre príjmy vo výške viac ako 176,8 násobku živ,minima, teda viac ako 34 401,74 €. Preddavok na daň vo výške 25 % z mesačnej mzdy sa platí ak je mesačný príjem viac ako 2866,81 €

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia