Kde sporiť? Typy sporiacich produktov

Kde sporiť? Typy sporiacich produktov

Výraz sporenie veľmi dobre poznali už aj naši predkovia, aj keď možno trochu v modifikovanej podobe ako ho poznáme teraz. Bez úspor by si totižto naši prastarí rodičia nemohli zabezpečiť strechu nad hlavou. Ani v súčasnosti však sporenie nestráca na svojom význame, skôr naopak, vyjadruje životný štýl človeka, ktorý nepodlieha trendom okamžitej spotreby, ale ktorý si odkladá časť zarobených peňazí, ktoré prostredníctvom sporenia zhodnocuje a myslí tak aj na horšie časy. Na slovenskom trhu je množstvo sporiacich produktov, ktoré sa líšia jednak lehotou sporenia, viazanosťou a výškou úrokovej sadzby. Nájdete ich v ponuke každej banky. Podľa typu ich môžeme rozdeliť nasledovne:

Sporiace účty

Pre uloženie finančných prostriedkov, ktoré potrebujete mať kedykoľvek k dispozícii, sú najvhodnejšie sporiace účty. Na týchto sa peniaze zhodnocujú vyšším úrokom ako na bežnom účte a banky ich poskytujú spravidla bez poplatku za zriadenie a za vedenie. Jednotlivé produkty sa líšia spôsobom úročenia a frekvenciou pripisovania úrokov. Kým niektoré poskytujú fixnú úrokovú sadzbu, iné sú úročené pásmovo, čo znamená, že peňažný ústav poskytuje úrok v závislosti od výšky uloženej sumy na sporiacom účte. Úroky sú pripisované v mesačných alebo štvrťročných intervaloch. Ich výhodou je možnosť výberu uložených finančných prostriedkov kedykoľvek bez sankčného poplatku. Banky si spravidla nekladú žiadne špeciálne požiadavky na založenie takého účtu.

Niekedy sa požaduje, aby mal majiteľ sporiaceho účtu vedený v danej banke aj bežný účet. Správa sporiaceho účtu je najčastejšie prostredníctvom internet bankingu. Charakteristickým znakom je obmedzený počet transakčných účtov, teda takých, na ktoré je možné zo sporenia posielať finančné prostriedky. Majiteľ si tak môže definovať, na ktoré účty je možné posielať zo sporenia finančné prostriedky – na iné, ktoré neboli vopred definované to nie je možné. Toto opatrenie je najmä z dôvodu zvýšenej ochrany a bezpečnosti, aby si tretia osoba – podvodník nemohla poslať peniaze zo sporenia na svoj účet.

Vkladné knižky

sporenieVkladné knižky sú síce istou, ale pomerne zastaralou metódou sporenia, ktorú uprednostňuje najmä staršia generácia. Ich korene siahajú až do čias Rakúsko-Uhorska a s obľubou ich využívali aj naše prababičky. Ešte aj dnes sa nájde zopár ľudí, najmä starších, ktorí si túto metódu sporenia pochvaľujú. Je pre nich jednoduchšie si predstaviť peniaze na vkladnej knižke ako na virtuálnom sporiacom účte, do ktorého majú prístup len prostredníctvom elektronického bankovníctva. Vkladné knižky patria medzi veľmi jednoduché vkladové produkty, ktoré ponúkajú isté zhodnotenie vkladu, bez rizika. Ich nevýhodou je veľmi nízke úročenie. V podstate existujú dva typy vkladných knižiek – s výpovednou lehotou a bez výpovednej lehoty. Čím dlhšie sú peniaze uložené na vkladnej knižke, tým vyššie zhodnotenie. Logicky, vkladné knižky bez výpovednej lehoty majú najnižší úrok, ktorý sa približuje tomu na bežnom účte. Niektoré banky majú v ponuke akýsi hybrid – vkladnú knižku, na ktorej je časť prostriedkov úročená ako termínovaný vklad s viazanosťou a časť bez viazanosti ktorá je úročená nízkym úrokom, ale na druhej strane má klient tento neviazaný vklad kedykoľvek k dispozícii.

Termínované vklady

Termínované vklady predstavujú obľubený spôsob sporenia. Zo sporiacich produktov sú úročené najvyššou úrokovou sadzbou (v porovnaní napríklad so sporiacimi účtami alebo vkladnými knižkami). Vysoké úročenie je však podmienené viazanosťou vkladu, to znamená, že sporiteľ si môže vybrať úspory iba ak sa zmieri s tým, že príde o časť respektíve všetky získané úroky. Aj pri termínovaných vkladoch platí nasledovné: čím dlhšia doba viazanosti a čím väčšia je suma vkladu, tým vyššie bude jeho zhodnotenie. Podľa doby viazanosti môžeme termínované vklady rozdeliť na krátkodobé (v trvaní od jedného týždňa do jedného roka, výpovedná lehota sa pohybuje v rádoch týždňov), ďalej poznáme strednodobé termínované vklady (s viazanosťou od 1-3 rokov) a dlhodobé ktoré sa uzatvárajú s viazanosťou nad 4 roky.

Stavebné sporenie

Produkty stavebné sporenia ponúkajú stavebné sporiteľne, ktorých máme na Slovensku 3 – Prvá stavebná sporiteľňa (PSS), ČSOB stavebná sporiteľňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa. Stavebné sporenie sporitelia využívajú z viacerých dôvodov – po prvé, získajú zhodnotenie svojho vkladu vďaka úrokom, ktoré sú pripisované ročne (úrok však podlieha dani z príjmu), po druhé z vkladu sporiteľ získa štátnu prémiu, ktorá je aktuálne stanovená na 10 % z výšky nasporenej sumy, maximálna výška štátnej prémie je však 66,39 €. V neposlednom rade ľudí láka možnosť po istom čase získať výhodný stavebný úver s atraktívnou úrokovou sadzbou a do istej sumy aj bez založenie nehnuteľnosti.

Bez práce nie sú koláče

Je pravdou, že vyššie uvedené možnosti ponúkajú len veľmi nízke zhodnotenie, ktoré je často pod úrovňou inflácie, takže neočakávajte, že takýmto spôsobom „zbohatnete“. Treba si uvedomiť, že „pasívnym“ a bezrizikovým spôsobom sporenia sa veľa zarobiť ani nedá. Takže aj v prípade sporenia a investovania platí staré známe „Bez práce nie sú koláče!“

Na druhej strane treba povedať, že je lepšie zarábať aspoň niečo ako vôbec nič. Inými slovami, je lepšie peniaze uložiť na sporiaci účet s úrokovou sadzbou povedzme 1,3 % ako ich nechať len tak na bežnom účte za úrok 0,01%.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia