Keď na materskej zostane otec: na čo má nárok?

Keď na materskej zostane otec: na čo má nárok?

Slováci sa radia medzi konzervatívne národy a tak sa na „výstrelky“ typu že otec zostane s dieťaťom doma, zatiaľčo žena bude chodiť do práce príliš nenosia. Na druhej strane je pravdou, že stojaté vody sa v posledných rokoch predsa len pohli, čomu nasvedčujú aj štatistiky Sociálnej poisťovne: každým rokom pribúda počet mužov, ktorí si uplatnili nárok na materské (v roku 2010 to bolo iba 109 mužov, o dva roky neskôr sa ich počet takmer zdvojnásobil na 210). A kto vie, možno by ich bolo viac, ak by vedeli, že aj oni majú nárok na túto štátnu sociálnu dávku, dokonca aj v tom prípade, ak si matka vyčerpala maximálnu lehotu poberania materského. Zásada je, že pokiaľ spĺňajú podmienky nároku (za posledné dva roky dozadu aspoň 270 dní nemocenského poistenia), majú obaja rodičia nárok na materské, len si ho nesmú uplatniť súbežne. Žena tak môže byť na materskej dovolenke 34 týždňov a potom môže „nastúpiť“ otec, pričom materské môže poberať 28 týždňov, maximálne do 3 rokov veku dieťaťa.

otec s dietatomNa to, aby mohol otec poberať materské, matka dieťaťa nesmie poberať ani materské a ani rodičovský príspevok. Samozrejme nič nebráni tomu, aby si otec dieťaťa podal žiadosť v čase, keď matke zanikne nárok (najčastejšie po uplynutí 34 týždňoch). V tomto čase nárok na materské zaniká a prechádza sa na rodičovský príspevok (aktuálne pre rok 2014 vo výške 203,20 € / mesiac).

Namiesto poberania rodičovského príspevku si tak môže rodina nástupom muža na materskú po dobu max. 28 týždňov (Poznámka: osamelý muž max. 31 týždňov, muž ktorý sa stará o dve alebo viac detí max 37 týždňov) celkom slušne finančne polepšiť: materské je totižto vyššie ako aktuálna výška vyplácaného rodičovského príspevku. Oplatí sa to najmä v prípade, ak muž zarába menej ako žena, ak zarábajú porovnateľne, prípadne ak je otec SZČO. Poberanie materského totižto nie je dôvodom na prerušenie podnikania. Počas „materskej“ tak otcovi nič nebráni naďalej zveľaďovať svoje podnikanie a zarábať. Ďalšou, podstatnou výhodou je skutočnosť, že počas poberania tejto štátnej sociálnej dávky sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne a neplatia sa ani preddavky do zdravotnej poisťovne (nakoľko v tomto období platenie poistného preberá štát). Pokiaľ sa jedná o zamestnanca, v súlade so zákonom o sociálnom poistení muž poberajúci materské nesmie mať v období nároku príjem, ktorý by dal považovať za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Do úvahy sa berie iba príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého si zamestnanec uplatnil nárok na materské, takže iný príjem mať môže. Klasický zamestnanec však musí na niekoľko mesiacov obetovať svoju prácu.

Výška materského

Spôsob výpočtu je rovnaký ako pre ženy a pre mužov: materské sa vypočíta ako 65 % denného vymeriavacieho základu (pri zamestnancoch sa počíta ako 65% z hrubej mzdy a pri SZČO je vymeriavacím základom príjem z podnikania).

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia