Keď sú splátky úveru na pleciach pri ťažké: čo robiť pri rozvode, strate zamestnania a chorobe

Keď sú splátky úveru na pleciach pri ťažké: čo robiť pri rozvode, strate zamestnania a chorobe

Keď si človek berie úver či hypotéku, spravidla nikto nepočíta s tým, že v budúcnosti by mohli nastať rôzne nepriaznivé životné situácie – veď kto vy už len dopredu myslel na to, že môže prísť o zamestnanie a nebude si môcť nájsť nové, alebo sa stane úraz a z aktívneho človeka sa behom jednej sekundy stane invalid. Nemusíme si hneď predstavovať katastrofické scenáre ako je smrť dlžníka alebo trvalá invalidita. Niekedy stačí, že ste dlhodobejšie PN, manželka je na materskej a zrazu nie je z čoho platiť mesačné splátky úveru. Nepredvídateľných nepriaznivých okolností je veľké množstvo a spravidla nikto neráta s tým, že sa ocitne v centre týchto problémov. Môžete si však byť istý, že banka s Vašou splátkou ráta.

Napriek tomu, že počet nesplácaných úverov na Slovensku sa drží na uzde – niekde na úrovni okolo 4 % z celkového objemu poskytnutých úverov, situácia, kedy sa dlžník dostane do platobnej neschopnosti sa môže veľmi ľahko a jednoducho stať každému.

Čo robiť, ak nemôžete splácať hypotéku alebo úver tak ako doteraz?

mlady par s fin. problemamiV prvom rade treba Vášho správcu úveru (veriteľa) čo najskôr o vzniknutom probléme informovať. Pri včasnom upozornení banky na neschopnosť uhradiť mesačnú splátku ešte pred jej splatnosťou klient zabráni ďalšiemu navyšovaniu dlhov (úrokov z omeškania, poplatkom za upomienky a výzvy na uhradenie dlhu). Ak je vidieť zo strany klienta vzniknutú situáciu riešiť, takmer vždy sa dá s veriteľom vypracovať splátkový kalendár, alebo podať žiadosť o odklad splátok. Napriek tomu, že neschopnosť dlžníka svoj záväzok splácať tak ako doposiaľ sa dá pomerne jednoducho vyriešiť, aj tak drvivá väčšina dlžníkov v omeškaní s bankou prestane komunikovať. Inými slovami, začne hra na „mŕtveho chrobáka“ – nezdvíhanie telefónov, nereagovanie na upomienky… Pritom jediným spôsobom, ako problém vyriešiť je intenzívna komunikácia s veriteľom. Stačí len sklopiť uši a vybrať sa na pobočku banky vysvetliť svoju situáciu. Čím dlhšie budete túto nepríjemnú povinnosť odkladať, tým viac sa bude dlžná suma navyšovať, ktorú však budete musieť skôr či neskôr zaplatiť.

Neplaťte zbytočné poplatky za upomienky

Pri omeškaní so splátkou síce nedostanete upomienku hneď na druhý deň, ale spravidla po piatich až štrnástich dňoch Vás bude banka žiadať o uhradenie dlžnej sumy. Finančné inštitúcie využívajú na vymáhanie dlžnej sumy aj moderné spôsoby komunikácie. Najskôr upozornenie prostredníctvom sms správy či emailu, neskôr telefonické upozornenie a nakoniec príde na rad aj písomná upomienka, ktorá nie je práve najlacnejšia. Koľko si za odoslanie upomienky účtujú jednotlivé banky?

Názov banky Poplatok za odoslanie upomienky
Tatra banka 15,00 €
VÚB banka 10 € – 40 €
SLSP 25,00 €
Poštová banka 9,96 € – 24,90 €
Prima banka 15,00 €

Okrem spomínaných upomienok, dlh dlžníka narastá aj úrokmi z omeškania, ktoré nabiehajú za každý deň omeškania. Hra na mŕtveho chrobáka sa teda nevypláca, obzvlášť ak na druhej strane stojí silná finančná inštitúcia s prepracovanými zmluvami a sankciami za omeškanie, na ktorej pracovali dve poschodia právnikov. Ak klient nebude opätovne reagovať na upomienky a výzvy, banka môže vyhlásiť celú dlžnú sumu za okamžite splatnú a ak ani v tomto prípade nepríde k vyrovnaniu dlhu, finančná inštitúcia pristúpi buď k súdnemu konaniu alebo k mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávky treťou stranou. Odtiaľto už nechýba veľa k exekučnému konaniu, ktoré nie je príjemné pre žiadnu zo zúčastnených strán.

Nie vždy sa však môže zlá finančná situácia skončiť tým najhorším scenárom, pokiaľ viete, ako správne zareagovať a ako danú situáciu riešiť.

1. situácia – Rozvod

S manželom / manželkou sa rozvádzate, a okrem citových záležitostí sa musíte ešte naťahovať aj o byt či dom. Kto bude v danej nehnuteľnosti bývať, a kto ju bude splácať? Najčastejšia je situácia, ak jeden z bývalých partnerov chce aj naďalej nehnuteľnosť užívať. V takom prípade je potrebné prepísanie hypotekárneho úveru len na jedného z partnerov a vyviazanie druhého z úverového vzťahu. S týmto však musí súhlasiť banka, ktorá opätovne prehodnotí celý úver a bonitu tentokrát už len jedného z partnerov. Tu môže nastať ďalší problém – že jeden príjem nebude stačiť na splácanie úveru. V takomto prípade je potrebné nájsť ďalšieho spoludlžníka, alebo ručiteľa, prípadne predĺžiť lehotu splatnosti a tým si znížiť mesačné splátky.

Povinnosťou partnera, ktorý bude danú nehnuteľnosť naďalej užívať, je vyplatenie bývalého manžela či manželky adekvátnou čiastkou, ktorá zodpovedá polovici z hodnoty nehnuteľnosti. Oveľa jednoduchšie sa situácia rieši vtedy, ak ani jeden z expartnerov nemá záujem o splácanú nehnuteľnosť. Vtedy je ideálne nehnuteľnosť predať a zo získaných finančných prostriedkov vyplatiť banku. Rozdiel si samozrejme partneri spravodlivo rozdelia.

2. situácia – Strata zamestnania

Strata zamestnania je najčastejším dôvodom, prečo sa klienti dostávajú do platobnej neschopnosti. Ideálnym riešením takejto situácie je podanie žiadosti o odklad splátok alebo zníženie mesačnej splátky vďaka predĺženiu lehoty splatnosti. Odklad splátok býva často podmienený bezchybnou predchádzajúcou platobnou disciplínou klienta. Aj keď Vám banka pristúpi na odklad splátok, netešte sa, že máte na istý čas od veriteľa pokoj. Finančné inštitúcie totižto pod odkladom splátok majú na mysli odklad splátok istiny, takže je potrebné platiť aspoň splátky úrokov, pričom dlžná suma sa nijako neznižuje. Pri znížení splátok ktoré umožnilo predĺženie lehoty splatnosti musí klient počítať s tým, že mu veriteľ naúčtuje poplatok za zmenu zmluvy a že sa celkové náklady na úver zvýšia.

Ako tomu predchádzať: najideálnejšie je vytvoriť si finančnú rezervu vo výške aspoň šiestich mesačných platov, z ktorej môžete pri výpadku príjmu aspoň na istý čas platiť účty ako v dobrých časoch. Pri uzatváraní zmluvy finančné inštitúcie ponúkajú možnosť uzatvoriť poistenie proti platobnej neschopnosti z dôvodu straty zamestnania. Tento typ poistenia býva súčasťou rozšíreného poistného balíka (jedná sa teda o drahší variant). Aj keď toto poistenie navyšuje mesačnú splátku, môže Vám veľmi pomôcť, ak o prácu prídete. V takom prípade prevezme za Vás poisťovňa splácanie úveru až do doby, kým si zamestnáte.

3. situácia – choroba

Dlhodobá choroba nie je závideniahodná situácia. K všetkým zdravotným problémom sa pridá aj znížený príjem a ak tomu treba splácať úver, tak platobná neschopnosť nenechá na seba dlho čakať. V takejto situácii, pokiaľ nemáte vytvorenú rezervu je postup rovnaký, ako v predošlom bode, teda podanie žiadosti o odklad splátok či zníženie splátok predĺžením splatnosti. Prezieravejší ľudia, ktorí mysleli aj na nepriaznivé životné situácie, sa dali pre prípad platobnej neschopnosti z dôvodu choroby poistiť. Za takých prevezme dočasne splácanie poisťovňa. Pri uzatváraní poistnej zmluvy si treba všímať výšku poisteného plnenia a maximálnu dobu, počas ktorej prevezme poisťovňa splácanie za Vás.

4. situácia – smrť dlžníka

Ak došlo k smrti dlžníka, v prvom rade je potrebné banku o tejto situácii informovať predložením úmrtného listu. Nasledovný postup bude závisieť od toho, či dlžník vystupoval v úverovom vzťahu s bankou sám alebo či bol jeden zo spoludlžníkov. Ak bol sám, tak veriteľ pozastaví splácanie úveru a celá pohľadávka bude predmetom dedičského konania a dlh prejde na dedičov – na manželku / manžela ale aj na deti. Dediči musia spĺňať podmienky banky na poskytnutie úveru – teda vek, platobnú morálku ale aj dostatočnú bonitu. Ak bol zomrelý jedným z viacerých dlžníkov, splácanie celého úveru preberajú ostatní spoludlžníci – napríklad manžel / manželka. Tu je však potrebné prehodnotenie úveru bankou a overenie bonity. Ak príjem nie je dostatočný, tak je možné splátky znížiť predĺžením splatnosti alebo pristúpením nového spoludlžníka. Situácia sa rieši najjednoduchšie ak bol zomrelý dlžník poistený – v takom prípade situáciu vyrieši poisťovňa ktorá vyplatí zvyšok dlhu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia