Kedy je vhodné uzatvoriť poistenie pre prípad výpadku príjmu?

Kedy je vhodné uzatvoriť poistenie pre prípad výpadku príjmu?

Keď máte stabilný príjem, tak pravidelné platby na bývanie (nájom, hypotéka, voda, plyn, elektrina, internet, TV), stravu, oblečenie, či splátky rôznych úverov ani tak veľmi nebolia. Problém však nastane vtedy, ak sa kohútik so zdrojom príjmu priškrtí. A dôvodov môže byť viacero – počnúc stratou zamestnania, cez dlhodobú PN až po trvalú invaliditu. Proti všetkým týmto nepríjemným situáciám, na ktoré nikto radšej ani nepomyslí (ale ktoré sa môžu stať komukoľvek) sa dá dnes poistiť. Spoliehať sa na štátnu podpora vo forme nemocenskej dávky alebo invalidného dôchodku sa neoplatí – tie skôr pripomínajú almužnu ako serióznu pomoc v situácií, keď si človek nedokáže na seba zarobiť sám.

smutokPreto ak nechcete v prípade dlhodobej choroby, invalidity či straty zamestnania živoriť, musíte na takéto situácie myslieť dopredu a uzatvoriť si komerčné poistenie. Samozrejme, existujú ľudia, pre ktorých nemá zmysel uvažovať nad poistením – napríklad tí, ktorí majú veľký majetok alebo zdroj príjmu, ktorý nie je závislý od ich výkonu. Ak riziko straty príjmu neexistuje, nie je žiaden dôvod na poistku. Žiaľ, väčšina ľudí sa takým finančným zabezpečením, pri ktorom je poistenie zbytočnosťou, pochváliť nemôže, preto je rozumné poistiť sa najmä pre prípady dlhodobého výpadku či poklesu príjmu, ktorý najviacej ohrozuje chod domácnosti.

Krátkodobý výpadok príjmu zvládnete aj z úspor. Nemusíte preto zvyšovať Vaše náklady o ďalšie poistenie

Taká zlomená noha fyzicky pracujúceho živiteľa rodiny vyžadujúca mesačnú rekonvalescenciu na lopatky nepoloží a dá sa prežiť aj bez komerčnej poistky. Navyše, je dosť pravdepodobné, že pri krátkodobej PN z poisky nič nebude. Každá poisťovňa má vo VPP špecifikovanú dĺžku karenčnej doby (napr. 30 dní), teda počtu dní, ktoré musia uplynúť od vzniku PN, aby mohlo dôjsť k poistnému plneniu. Niektoré poisťovne po uplynutí karenčnej doby preplácajú poistné plnenie aj spätne, niektoré iba za dni od uplynutia karenčnej doby. Dĺžka tejto čakacej lehoty má výrazný vplyv na cenu poistného. Čím je táto doba dlhšia, tým nižšia cena poistného, nakoľko je pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti nižšia. Pri poistení straty zamestnania tiež treba počítať s tým, že poistovňa nevyplatí peniaze hneď po tom, čo ste prišli o prácu. Tiež je daná čakacia lehota (zvyčajne 90 dní), počas ktorej sa poistné plnenie nevypláca. Navyše poistenie sa vzťahuje iba na prípady, kedy zamestnanec neprišiel o prácu vlastnou vinou (teda nedal výpoveď, alebo mu nebolo zrušená zmluva na základe hrubého porušenia pracovnej disciplíny či po opakovaných napomenutiach zo strany zamestnávateľa). Poistenie pre prípad straty zamestnania sa týka najmä prepustenia z organizačných dôvodov alebo ak zamestnávateľ porušil pracovnú zmluvu.

Každopádne, pri krátkodobom výpadku alebo dočasnom poklese príjmu sa neoplatí spoliehať na komerčné poistenie, ale radšej na vlastné úspory, ktoré by mali byť minimálne vo výške 6 mesačných platov. Krátkodobý výpadok príjmu tak pohodlne vykryjete z vlastných zdrojov.

Celkom iná situácia nastáva, ak je výpadok či pokles príjmu dlhodobý alebo dokonca trvalý.

Pokiaľ by živiteľ rodiny (na ktorého pleciach je okrem financovania bežnej prevádzky domácnosti ešte aj splácanie hypotéky) prišiel k úrazu, ktorý by znamenal trvalú invaliditu, tak bez vhodného komerčného poistenia by boli šance na vyriešenie situácie mizivé. K dlhodobému výpadku príjmu najčastejšie dochádza pri vážnych úrazoch s trvalými následkami, alebo z dôvodu vážneho ochorenia. Na takéto situácie existuje celá škála rôznych poistení, ktoré sa dajú uzatvoriť samostatne, alebo formou pripoistenia k životnému poisteniu alebo úrazovému poisteniu. Je preto vhodné nechať si vypracovať ponuku od viacerých poisťovní na základe Vami zadaných parametrov. Pri špecifikácii požiadaviek buďte konkrétny – napríklad: „chcem, aby mi v prípade diagnostikovania rakoviny bola vyplatená taká a taká suma“. Alebo „aby mi v prípade trvalých následkov úrazu poisťovňa vyplatila môj trojročný príjem“ Alebo „v prípade priznania trvalého invalidného dôchodku budem potrebovať ročne sumu okolo 10 000 € na dôstojný život“…Ponuky si potom porovnajte a vyberte si pre Vás najlepšie riešenie. Môžete tiež využiť služby finančných poradcov – títo ľudia majú prehľad o trhu a navyše si tiež vedia predstaviť riziká, ktoré Vás ani nenapadnú, ale v praxi sa často stávajú.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia