Koľko stojí návšteva u zubného lekára?

Koľko stojí návšteva u zubného lekára?

To, že ošetrenie u zubára nepatrí medzi najlacnejšie výdavky, je všeobecne známy fakt a nejako sme si už na platenie drahých účtov zvykli. No málokto vie, na čo máme zo zdravotného poistenia nárok, za čo konkrétne platíme a prečo je to také drahé.

Je vôbec ešte niečo u zubného lekára zdarma?

Áno. Každý občan, ktorý si hradí na Slovensku zdravotné poistenie, má podľa platnej legislatívy – Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, no za určitých podmienok a v obmedzenom rozsahu. Prevencia a ošetrenie akútnych stavov sú plne hradené zo zdravotného poistenia, takže lekár by si napríklad nemal účtovať na vytrhnutie zuba, ale ak použije nadštandardnú anestézu, za tú si už priplatíte.

Štandardná – poisťovňou plne hradená anestéza je Mesokain, no tú vzhľadom na množstvo nežiadúcich účinkov už v podstate nikto nepoužíva. Ošetrenie zubného kazu a výplň je takisto plne hradená zdravotnou poisťovňou v štandardnom prevedení – ručne miešaný amalgám ako výplň zadných zubov a chemicky tuhnúca biela výplň predných zubov. Je minimálna šanca že ešte nájdete zubného lekára ktorý tieto materiály vo svojej ambulancii má a používa. Vo väčšine prípadov zubári používajú na ošetrenie kvalitnejší materiál, ktorý je o niečo drahší.

Pri použití „nadštandardného materiálu“ Vám zdravotná poisťovňa uhradí sumu iba vo výške adekvátneho základného materiálu a zvyšnú sumu si musíte doplatiť. Takisto je to so zubnými náhradami (protézami) – v súčasnosti  už v podstate žiadna zubná technika nerobí so štandardnými materiálmi, všetci používajú z pohľadu poisťovne nadštandard. Ak chcete, aby Vám výplne aspoň čiastočne hradila poisťovňa, musíte v predchádzajúcom kalendárnom roku absolvovať preventívnu prehliadku, v opačnom prípade si budete výplň hradiť z vlastného vrecka.

A prečo je to také drahé a rovnaká „plomba“ stojí u každého zubára inak?

Možno ste sa aj vy stretli s tým, že cenu za ošetrenie lekár strieľal „od brucha“ a často podľa kvality oblečenia, topánok či auta pacienta. Podľa zákona však musí mať lekár ceny pevné, vypracované erudovanou spoločnosťou, alebo aj samotným stomatológom, no pri výpočte cien sa musí držať istých presne stanovených zásad. Ľudovo povedané, je na to vzorec.

Lekár si najprv vyráta cenu 1 minúty v jeho ambulancii (réžia + mzdy + materiály + prístroje + servis + marža…) a následne vyráta cenu výkonu podľa predpokladaného priemerného trvania výkonu. Čiže ak napr. cena 1 minúty je 1€ a „plombu“ lekár spraví za 20 minút, tak plná cena tejto plomby bude 20€. Z tejto plnej ceny ešte odráta spoluúčasť poisťovne a dostaneme sumu, ktorú musíme doplatiť.

Cenník by mal byť ešte rozdelený podľa zdravotných poisťovní, pretože niektorá poisťovňa vám za to isté ošetrenie zaplatí viac ako iná (rozdielne bodové hodnoty poisťovní). Z pohľadu pacienta je tak najvýhodnejšia zdravotná poisťovňa Dôvera, potom Union a najmenej stomatológom dopláca na ošetrenie Všeobecná zdravotná poisťovňa. Z pohľadu stomatológov ale aj pacientov (čo sa týka dĺžky čakania na termín a doplatkov) najmenej výhodne vychádza ako inak štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Podľa zákona musí byť tiež cenník umiestnený na viditeľnom mieste v ambulancii. Podľa toho väčšinou aj poznáme serióznosť zubára. Tí lekári, čo nemajú čo skrývať, majú cenník aj v čakárni, pred ambulanciou či dokonca na svojej web stránke.

zubar

Preventívna prehliadka

Ako už bolo spomenuté vyššie, je dôležité raz ročne absolvovať preventívnu prehliadku, aby ste mali v nasledujúcom kalendárnom roku zdravotnú starostlivosť hradenú poisťovňou, resp. aby sa na hradení poisťovňa spolupodielala.

Dospelí majú nárok na 1 preventívnu prehliadku ročne, deti 2 prehliadky a tehotné ženy 2x počas tehotenstva.

Preventívna prehliadka zahŕňa kontrolu zubov, ďasien, slizníc, závesného aparátu, medzičeľustných vzťahov, protéz a stavu hygieny.

Ako je to so zárukou?

Ak Vám napríklad vypadne výplň, máte nárok na uplatnenie reklamácie – samozrejme u zubára, ktorý výplň zhotovil. V prípade, že sa s Vaším stomatológom nedohodnete na oprave, tak sa môžete obrátiť na príslušnú regionálnu komoru zubných lekárov. Záručná doba sa týka iba individuálne zhotovených stomatologických výrobkov, čo vyplýva z obchodného zákonníka. Záručná doba na stomatologické výrobky je v súčasnosti 24 mesiacov.

Môže sa stať, že musím platiť plnú sumu, hoci som poistený a mám aj prehliadku?

Áno. Jedna vec je, na čo máte zo zákona nárok, druhá, akú zmluvu má váš zubný lekár s vašou zdravotnou poisťovňou.

Poisťovne dnes často lekárov v rámci šetrenia limitujú. To znamená, že hoci je v silách lekára ošetriť napríklad 500 zubov mesačne, poisťovňa mu preplatí iba 300. A tak sa vám môže stať, že prídete na ošetrenie a lekár vám s ľútosťou oznámi, že už má limit vyčerpaný a ošetriť vás môže, ale iba ak si to uhradíte v plnej sume. To sa žiaľ stáva veľmi často, a hoci má stomatológ s Vami len tie najlepšie úmysly, toto nedokáže ovplyvniť a zlízne si to samozrejme on.

Treba si preto dobre vyberať nielen zubného lekára, ale aj zdravotnú poisťovňu. U niektorých vychytených odborníkov sa čaká na termín 9 mesiacov.

Čo robiť ak si neviem nájsť zubného lekára?

V súčasnosti máme slobodnú voľbu lekára. Čiže ak si či už náhodne, alebo podľa odporučení priateľov vyberiete stomatológa a on je ochotný Vás prijať do stavu, tak máte vyhrané. Horšie je, ak Vás nikto nechce zobrať do starostlivosti, pretože všetci už majú veľa pacientov, alebo nechcú ošetrovať deti…V tom prípade sa treba obrátiť na VÚC v danom kraji, a na odbore zdravotníctva Vám povedia ku ktorému lekárovi podľa platnej rajonizácie patríte. Lekár by nemal odmietnuť pacienta, ktorý patrí pod neho podľa spádovej oblasti.

Aké ošetrenie je podľa zákona zdarma?

  • preventívna prehliadka
  • vytrhnutie zuba, chirurgické zákroky
  • anestéza (mesokain)
  • rtg snímok (na film, nie digitálny)
  • odstránenie zubného kameňa (ručne)
  • ošetrenie zubného kazu (základný materiál)
  • akútne ošetrenie hlbokého kazu (koreňa)

Koľko doplácajú za zubné ošetrenie poisťovne?

VšZP Union Dôvera
jednoplôšková výplň 7,24 € 7,25 € 7,74 €
dvojplôšková výplň 15,92 € 15,95 € 17,03 €
trojplôšková výplň 19,54 € 19,57 € 20,90 €
koreňová výplň (1koreň) 21,71 € 21,75 € 23,22 €
koreňová výplň (viac koreňov) 43,42 € 43,89 € 46,44 €
korunka 18,00 € 18,00 € 18,00 €
snímateľná náhrada – protéza 104,00 € 104,00 € 104,00 €

Z vyššie uvedenej tabuľky je jasné, že najlepšie sa majú poistenci Dôvery, ktorým na rovnaký výkon poisťovňa prispieva najviacej – inými slovami, títo pacienti doplácajú z vlastného vrecka najmenej a keďže zdravotná poisťovňa Dôvera je štedrá aj voči lekárom, čo sa týka mesačných limitov, poistenci tejto poisťovne čakajú na termín u zubára najkratšie. Zdravotná poisťovňa Union, hoci má porovnateľné ceny ako VšZP je oveľa výhodnejšia v tom, že lekárov vôbec nelimituje.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia