Kompetencie NBS sa posilnia: Národná banka bude viac dohliadať na činnosť bánk aj nebankoviek

Kompetencie NBS sa posilnia: Národná banka bude viac dohliadať na činnosť bánk aj nebankoviek

Spotrebitelia na finančnom trhu sa dočkajú väčšej ochrany ako doposiaľ, nakoľko Národnej banke Slovenska sa v porovnaní so súčasným stavom podstatne rozšíria právomoci. Vyplýva to z novely zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorú rezort financií predložil do pripomienkového konania.

Viac ochrany pre spotrebiteľov využívajúcich služby a produkty finančných inštitúcií

Cieľom predkladaného návrhu zákona je zvýšenie ochrany spotrebiteľov, ktorí využívajú produkty ponúkané jednak bankami ale aj nebankovými subjektami. Novela zákona nadväzuje na Koncepciu ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu, ktorú vláda schválila začiatkom tohto roka.

rozlozene peniazePodľa tejto koncepcie by mala NBS dohliadať nielen na banky, ale jej kontrolná činnosť sa rozširuje aj o nebankovky. Tie by mali po novom podnikať iba s licenciou. Doteraz na činnosť nebankových subjektov dohliadala len Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá preverovala, či sa služby na finančnom trhu poskytujú v súlade so zákonom. Toto pokrytie ochrany však viacerí považovali za nedostačujúce a nesystémové, vzhľadom na veľkú diverzitu produktov finančného trhu. Podľa koncepcie by malo byť v rámci NBS zriadené jedno kontaktné miesto, na ktorom budú môcť poškodení klienti podávať podnety proti poskytovateľom finančných služieb (vrátane nebankových spoločností a lízingoviek).

Mystery shopping a tajné natáčanie videa počas kontroly

Podľa tlačovej správy ministerstva financií budú môcť kontrolóri NBS v rámci svojich kontrol vystupovať pod utajenou identitou – budú používať metódu mystery shopping, s cieľom odkontrolovať nákup finančnej služby. Počas kontroly môžu zhotoviť video, ktoré bude môcť byť použité ako dôkazový prostriedok.

Vážne pochybenie môže byť potrestané odňatím licencie

V prípade zistenia nedostatkov či pochybení zo strany finančných inštitúcií bude môcť NBS udeliť sankcie. Ich výška sa môže podľa závažnosti pohybovať od drobných pokút až po odobratie licencie a zákaz vykonávať podnikateľskú činnosť. Kontrolóri môžu udeliť sankcie priamo na mieste kontroly. Novela zákona okrem iného zavádza aj nový druh sankcie – prirážku k ročnému príspevku. Práve ročnými príspevkami od dohliadaných subjektov na finančnom trhu by sa mala financovať nová kontrolná činnosť NBS.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia