KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Komunálna poisťovňa, a.s. patrí medzi významných hráčov na slovenskom poistnom trhu. Aktuálny trhový podiel spoločnosti za predchádzajúci rok bol 7,83 %. Čo sa týka poradia medzi poisťovňami na trhu, zastáva úctyhodné štvrté miesto.

O poisťovni

Podnikateľskú činnosť zahájila začiatkom roka 1994 ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou na poskytovanie poistných služieb. O niekoľko rokov neskôr – v roku 2001 došlo k podstatným zmenám, najmä zmene štruktúry akcionárov, kedy sa Komunálna poisťovňa stala súčasťou finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group (VIG), ktorá sa zaraďuje medzi špičky v poistnom sektore v regióne strednej a východnej Európy. VIG pôsobí okrem domáceho Rakúska aj v ďalších 17 európskych krajinách a opiera sa o viac ako 180 ročné skúsenosti. Vienna Insurance Group predstavuje finančnú stabilitu, know how poistného trhu a kvalitné služby, čo sú atribúty, na ktorých ľudom stále viac záleží.

Ďalším významným rokom a krokom vpred bol rok 2010, kedy došlo k akvizícii životnej poisťovne KONTINUITA, vďaka čomu sa posilnila pozícia v oblasti životného poistenia.

Produktové portfólio

komunalna poistovna vig logoSvoje služby sústreďuje najmä na individuálnych klientov ale  poistnú ochranu poskytuje aj právnickým osobám – podnikateľom, mestám a obciam.Poisťovňa úzko spolupracuje so samosprávami združenými v ZMOS. Ponuka produktov poisťovne sa každým rokom rozširuje a skvalitňuje, čoho dôsledkom je aj neustále posilňovanie pozície na poistnom trhu. Medziročný nárast zisku pred zdanením bol 3,71 %.

V ponuke produktov má väčšie zastúpenie životné poistenie, ktoré je zastúpené prostredníctvom klasického a investičného životného poistenia, úrazového poistenia, poistenia detí a mládeže a penzijného poistenia. Dôležitú rolu v činnosti spoločnosti hrá aj neživotné poistenie a oblasť poistenia priemyslu a podnikateľov. Výrazný nárast dosahuje v oblasti životného poistenia.

Mimoriadne silnú pozíciu má v oblasti povinného zmluvného poistenia, v ktorom má až 10 percentný podiel na trhu a aktuálne je v segmente PZP trojkou na trhu. Záujem o PZP z Komunálnej poisťovne je nepochybne daný atraktívnymi cenami, širokým rozsahom asistenčných služieb a rôznymi zľavami a akciami. Poisťovňa napríklad poskytuje 10 % bonus vodičom ktorí dlhodobo jazdia bez nehody alebo 50 % zľavu z ceny poistného pre dôchodcov nad 70 rokov a pre osoby so ZŤP preukazom. Povinné zmluvné poistenie Komunálnej poisťovne ocenila aj odborná porota pozostávajúca zo 67 nezávislých finančných expertov na prestížnej finančnej súťaži Zlatá minca 2013, v ktorej sa tento produkt umiestnil na treťom mieste spolu s poistením PZP Automatik od Generali Slovensko.

Vďaka rozsiahlej obchodnej siete, ktorá pozostáva zo 46 obchodných miest, 7 riaditeľstiev a externej siete zmluvných sprostredkovateľov je Komunálna poisťovňa vždy blízko ku klientovi.

Základné informácie

Adresa KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava
Telefón / Infolinka 0800 112 222
Hlásenie poistných udalostí 0850 111 566
Email info@kpas.sk
Web stránka http://www.kpas.sk/

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia