Konto Premium z UniCredit Bank je pre afluentných klientov

Konto Premium z UniCredit Bank je pre afluentných klientov

Unicredit bank je banka, ktorá sa orientuje na privátnych klientov a na podnikateľov, ktorí vyžadujú prémiové služby. A tak je produktové portfólio do značnej miery prispôsobené práve náročnej klientele. Pre túto cieľovú skupinu má banka v ponuke bežný účet s exkluzívnym balíkom služieb – tkz. Konto Premium, ktoré je výnimočné nadštandardnými benefitmi.

Medzi hlavné výhody konta patria neobmedzené elektronické platby prostredníctvom elektronického bankovníctva, ďalej všetky výbery z bankomatov na Slovensku aj v zahraničí bez poplatku a až dve prémiové karty v cene konta.

Samozrejme benefitov a doplnkových extra služieb je v rámci tohto konta oveľa viac. Ruka v ruke s prémiovými službami však ide aj vyššia cena za vedenie účtu. S mesačným poplatkom za vedenie účtu 15 € sa jedná o jeden z najdrahších bežných účtov na trhu. Každopádne o tento produkt prejavujú záujem klienti s vyššími príjmami, ktorých položka 15 € za mesiac určite finančne nezruinuje.

Ide to aj bez poplatku

Podobne ako ostatné finančné inštitúcie, aj UCB ponúka možnosť získať 100 % zľavu z poplatku. Stačí, ak si majiteľ konta bude na účet pravidelne, každý mesiac posielať sumu minimálne 1800 € alebo ak suma vkladov a investícii v tejto banke dosiahne objem min. 35 000 €.

Čo všetko získate v rámci Konta Premium zadarmo?

unicredit_bank_logoOkrem otvorenie a vedenia bežného účtu v domácej mene klient získa v rámci mesačného poplatku nasledovné služby a benefity:

 • otvorenie a bezplatné vedenie ďalších 2 účtov v domácej alebo cudzej mene, samozrejmosťou je mesačný výpis z účtu
 • služby elektronického bankovníctva: online banking, mobile banking BankAir, UniTel
 • v prípade záujmu poskytnutie povoleného prečerpania na bežnom účte
 • až 4 platobné karty (maximálne dve zlaté karty, z toho 1 debetnú a 1 kreditnú kartu)
 • informačné sms o zrealizovaných transakciách (pri všetkých pohyboch na účte, pri platbe kartou)
 • trvalé príkazy, súhlasy s inkasom (zadanie, zmena, zrušenie elektronicky a zadanie v pobočke)
 • všetky tuzemské platby a europlatby zadané cez služby elektronického bankovníctva jednorázovo alebo na základe trvalého príkazu a inkasa
 • výbery zo všetkých bankomatov na Slovensku a v zahraničí
 • všetky platby kartou v zahraničí a v SR, dobíjanie kreditu mobilných operátorov a cez bankomaty
 • všetky prijaté platby na účet
 • bezplatné sú tiež dva hotovostné výbery a vklady na pobočke

Parametre

Názov banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Názov produktu Konto Premium
Poplatok za vedenie účtu s balíkom služieb 15 € / mesiac
Možnosť získať zľavu z poplatku?

áno

Poznámka: 100 % zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu získa klient po splnení jednej z nasledovných podmienok:

 • bezhotovostný kreditný obrat 1 800 €/mesiac

 • celkový objem vkladov v UniCredit Bank (v pobočke na Slovensku) minimálne 35 000 €
Úroková sadzba pre účet vedený v domácej mene: 0,01% p.a.

pre účet vedený v cudzej mene: 0% p.a.

Pripisovanie úrokov mesačne, vždy na konci kalendárneho mesiaca, zostatok je však úročený denne
Podmienky vek 18 rokov, predloženie dokladu totožnosti
V cene balíka je zahrnuté  
Platobná karta až 4 karty z ponuky (z toho maximálne 2 GOLD, jedna kreditná a jedna debetná) podľa výberu klienta.

Debetné karty na výber: MasterCard Gold,MasterCard Standard, Maestro  a bezkontaktná  platobná nálepka StickAir

Kreditné karty na výber: VISA GOLD Sphere, VISA Classic Sphere a VISA Electron

Služby elektronického bankovníctva áno (Online Banking, Mobile Banking, Unitel)
SMS notifikácie o pohyboch na účte áno
Výpis z účtu áno, každý mesiac
Možnosť zriadenia povoleného prečerpania áno
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov neobmedzene od všetkých poskytovateľov v SR aj v zahraničí
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke: neobmedzene

cez internet: neobmedzene

Trvalé príkazy zriadenie cez internet a na pobočke: neobmedzene

realizácia: neobmedzene

Inkasá zriadenie cez internet a na pobočke: neobmedzene

realizácia: neobmedzene

Ostatné poplatky  
Zrušenie účtu do 12 mesiacov od zriadenia: 6,60 €

po 12 mesiacoch od zriadenia: 0,00 €

Hotovostné výbery na pobočke prvé dva bez poplatku, každý ďalší 2,00 €
Inkaso zrušenie na pobočke: 1,70 €

zrušenie cez internet: 0 €

Trvalý príkaz zrušenie na pobočke: 1,70 €

zrušenie cez internet: 0 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia