Kontokorent je úver, nezabúdajme na to

Kontokorent je úver, nezabúdajme na to

Kontorent alebo jednoducho povedané povolené prečerpanie sa stal povinnou výbavou ponuky úverových produktov každého bankového domu. Záujem o tento produkt je obrovský, v niektorých bankách ho využíva štvrtina klientov ktorí majú v danom finančnom ústave zriadený bežný účet, v iných bankách je to až tretina všetkých klientov. Dôvodom na zriadenie kontokorentu je najmä istota, že v prípade nedostatku vlastných finančných prostriedkov na účte nezostane celkom bez peňazí. Ruku na srdce, aj Vám sa už určite aspoň raz stalo, že ste potrebovali zaplatiť faktúry či pravidelné platby a Váš bežný účet hlásil stav blízky k nule. Ak nestojíte o zbytočné problémy súvisiace s neuhradením pravidelných mesačných faktúr, s aktivovaným povoleným prečerpaním môžete jednoducho zaplatiť nájomné, elektriku, či plyn tým spôsobom, že ich uhradíte z požičaných peňazí, teda z kontokorentného úveru.

Povolené prečerpanie sa poskytuje vždy k bežnému účtu. Niektoré banky ho poskytujú formou predschválených úverov v internet bankingu bonitným klientom, u iných je potrebné o zriadenie tejto služby požiadať. Bežný účet môžete s aktivovaným kontokorentom využívať štandardne tak, ako doteraz. Akonáhle bude stav Vašich vlastných peňazí na účte nula, všetkými nasledovnými hotovostnými alebo bezhotovostnými operáciami sa dostávate do mínusu, to znamená, že čerpáte úver. S každou prijatou platbou na Vašom účte sa potom dlžná suma automaticky znižuje a úver sa o prijatú sumu navyšuje. Kontokorent je revolvingový úver, môžete ho teda čerpať opakovane bez toho, aby ste museli zakaždým žiadať o pôžičku. Jedná sa teda o finančnú rezervu, ktorú máte stále k dispozícii.

Život na dlh non stop

eura bankovky aj mincePovolené prečerpanie je užitočným nástrojom, ktorý dokáže pomôcť pri krátkodobom nedostatku finančných prostriedkov. Problém ale nastáva vtedy, ak sa využíva dlhodobo, pravidelne po dobu niekoľkých mesiacov. Niektorí ľudia tak s využitím kontokorentu žijú na dlh prakticky neustále. Výplata dorazí na účet 10. a 28. dňa v mesiaci sú už vlastné peniaze nenávratne preč a tak sa bežné výdavky hradia z povoleného prečerpania. 10. dňa nasledovného mesiaca príde ďalšia výplata na účet, z ktorej časť ide okamžite na splatenie dlhu z predchádzajúceho mesiaca, úverový limit sa doplní o splatenú sumu a tak to ide stále dokola. Pri takomto spôsobe života a hospodárenia sa objem vlastných peňazí s ktorými môžete voľne disponovať stále zmenšuje. Veľká časť peňazí tak ide na úroky, ktoré sú v prípade kontokorentného úveru oveľa vyššie ako pri klasickom „spotrebáku“.

Prehľad úrokových sadzieb povolených prečerpaní jednotlivých bánk prinášame v nasledovnej tabuľke:

Názov banky Úrok v % p.a.
Tatra Banka

Voliteľné prečerpanie k balíku Tatra Personal

18,90%
VÚB

Flexidebet

17,90 % nezabezpečený

8,50 % zabezpečený

ČSOB

Povolené prečerpanie účtu

16,90%
ČSOB

PP k študentskému FUN účtu

11,90%
Slovenská sporiteľňa 17,90%
Unicredit Bank

Povolené prečerpanie na bežnom účte

18,50%
Unicredit Bank

PP na študentskom účte

15,00%
Unicredit Bank

PP k balíku Champion

16,50 %
Prima banka

PP na osobnom účte

16,90 %
Volksbank 17,90 % (úroková sadzba je variabilná a je naviazaná na BASE rate)
OTP banka

PP na bežnom účte

15,50%
Poštová banka 16,90-20,90 %
ZUNO Rezerva 16,90%

Úrok nie je jediný výdavok

Úroková sadzba, aj keď pomerne vysoká, nie je jediné na čom banky zarábajú. Okrem toho treba počítať s poplatkom za vedenie úverového účtu, ktorý je potrebné platiť mesačne a ktorý sa pohybuje okolo 0,50-0,70 €. V prípade, že chcete mať kontokorent iba pre lepší pocit finančnej rezervy a plánujete ho využívať iba občas, tak si vyberte poskytovateľa, ktorý si účtuje tento poplatok iba v mesiaci, kedy klient využije možnosť ísť do mínusu. Aj na Slovensku však existujú banky, ktoré si poplatok za vedenie povoleného prečerpania neúčtujú (napríklad ZUNO)

Zriadenie kontokorentu môže byť zdarma, ale môže stáť aj viac ako 6 €

Väčšina bankových domov poskytuje zriadenie povoleného prečerpania celkom bez poplatkov. Stále však existujú aj isté výnimky. Napríklad VÚB si za zriadenie Flexidebetu účtuje poplatok vo výške až 2 % z objemu úverového limitu, minimálne však 6,60 €.

Výška úverového limitu bude závisieť od Vášho príjmu

Pred samotným poskytnutím akéhokoľvek úverového produktu banky vždy overujú bonitu záujemcu – výšku príjmu, aby mali istotu, že klient bude vedieť dlh riadne splácať. V prípade kontokorentu sa preto často požaduje, aby si záujemca nechal posielať výplatu na účet v danej banke po dobu aspoň niekoľkých mesiacov (spravidla 3 mesiace stačia). Ak je žiadateľom nový klient, tak musí banke zdokladovať svoj príjem prostredníctvom potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa, prípadne predložením výpisu z účtu na ktorý mu chodí výplata. Výška príjmu hrá kľúčovú rolu pri rozhodovaní o objeme schváleného úverového limitu. Bolo by preto naivné si myslieť že ak zarábate 600 €, tak získate kontokorent vo výške 5000 €. Banky totižto poskytujú úverový limit zvyčajne do dvoj až trojnásobku mesačného príjmu žiadateľa.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia