Kontokorent na bývanie - jedinečný produkt predstavila ako prvá na Slovensku BKS Bank

Kontokorent na bývanie - jedinečný produkt predstavila ako prvá na Slovensku BKS Bank

Niet pochýb o tom že BKS Bank je iná ako konkurencia. Na slovenský trh vstúpila začiatkom roka 2011 nenápadne s tým, že ponúkala produkty výlučne pre korporátnu klientelu. Pre bežných spotrebiteľov bola BKS Bank v prvých mesiacoch svojho pôsobenia úplne neznámym pojmom. To sa však zmenilo v decembri 2012, kedy banka rozšírila svoje portfólio služieb o účty, úvery a sporiace produkty pre retailových klientov. Nešlo o žiaden nepremyslený krok, ale o súčasť do detailov naplánovanej stratégie. Vždy, keď banka vstupuje na nový trh, sa najskôr snaží presadiť u korporátnej klientely až neskôr do svojej ponuky zaraďuje oblasť osobných financií. Nebolo teda tomu inak ani na Slovensku. Vstup na trh bol pozvoľný, no doposiaľ sú výsledky uspokojivé, ako dokazujú čísla.

V prvom polroku 2013 sa nám podarilo zvýšiť počet našich retailových klientov, napriek tomu, že sme tak ako aj v minulosti „ tým malým Dávidom“ na slovenskej bankovej scéne. Našim klientom poskytujeme kvalitný osobný servis, ktorý vedie k tomu, že nás často odporúčajú ďalej.“, uvádza Peter Malo, vedúci BKS Bank na Slovensku. Preto bolo možné aj na Slovensku zvýšiť bilančnú sumu na 42,2 mil. EUR. „Pri poskytovaní nových úverov sme postupovali veľmi selektívne, nakoľko BKS Bank pri svojom konaní vždy berie do úvahy všetky riziká. Táto stratégia bola úspešná na všetkých trhoch v uplynulých rokoch, preto sme rovnako postupovali aj na Slovensku“, objasňuje Malo. Objem úverov dosiahol v prvom polroku 2013 41,7 mil. EUR.

BKS BANK LOGOAktuálne v ponuke banky nájdete bežný účet, termínovaný vklad, online sporiaci účet a niekoľko úverových produktov. Len pred pár dňami sa portfólio úverových produktov rozšírilo o novinku – Kontokorent na bývanie. Vďaka kontokorentu na bývanie je možné financovať výstavbu domu, kúpu nehnuteľnosti určenej na bývanie ale aj rekonštrukciu vo výške od 5000 €. Na základe účelu použitia finančných prostriedkov (kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia), hodnoty zabezpečenia a solventnosti klienta banka poskytne úverový rámec na 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia. Na rozdiel od klasických kontokorentov, ktoré sú bezúčelové, pri tomto je úver účelovo viazaný, čo pre klienta znamená nutnosť zdokladovať použitie finančných prostriedkov.

Tento produkt je vhodné použiť pri krátkodobom nedostatku financií, napríklad ak kupujete byt a chcete ho financovať z peňazí získaných predajom iného bytu. Kontokorent poslúži na preklenutie práve tohto obdobia, dokým predáte svoj starý byt. Počas doby trvania úverového rámca klient spláca úroky iba zo skutočne čerpanej sumy. Po vyčerpaní schváleného rámca si môže klient bez poplatku transformovať Kontokorent na bývanie na klasický úver na bývanie v BKS Bank, alebo ho môže refinancovať v inej banke.

Banka si zakladá na osobnom poradenstve všetkým svojim klientom, čím sa tiež výrazne odlišuje od konkurencie. Spôsob fungovania banky objasňuje Peter Malo: „Klasický prepážkový systém banky je veľmi náročný na náklady. Mnohé z dnešných bežných bankových služieb možno realizovať bezhotovostne v rovnako vysokej kvalite. Tento princíp využívame pri zavádzaní našich retailových produktov. Na druhej strane však kladieme dôraz na osobný kontakt s klientom, ktorému pri jeho rozhodnutiach stoja po boku veľmi dobre vyškolení poradcovia.“

Parametre

Názov poskytovateľa BKS Bank
Názov produktu Kontokorent na bývanie
Minimálny objem úveru 5000 EUR
Poplatky
Spracovateľský poplatok pri zriadení 1,00% z objemu úverumin. 170,- EUR

 

Poplatok za vedenie úverového účtu 0 € / mesiac
Poplatok za prolongáciu – revolving 1,00% z prolongovanejvýšky úveru

min. 170,- EUR

 

Navýšenie úverového rámca 1,00% zo zmenenej výškyúverového rámca,

min. 170 EUR

 

Predčasné splatenie 4,00% p.a. z výškypredčasne splatenej časti úveru

 

Zmena podmienok úveru na podnet klienta 110,- EUR

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia