Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Kooperativa poisťovňa je členom významnej poisťovacej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá patrí medzi leadrov v oblasti poistenia na rakúskom trhu a v krajinách strednej a východnej Európy. V dnešnej dobe je VIG zastúpená približne 50-timi poisťovacími spoločnosťami v 24 krajinách. Vďaka inovácii a silnému dôrazu na proklientsky prístup sa podarilo vybudovať vysoko kvalitné portfólio ponúkajúce riešenia v oblasti ako životného tak aj neživotného poistenia. Vienna Insurance Group je synonymom finančnej stability aj vďaka konzervatívnej investičnej politike, čo sa ozrkadľuje aj na A+ ratingu so stabilnými vyhliadkami.

Kooperativa patrí medzi najstaršie univerzálne súkromné poisťovacie spoločnosti. Na trh vstúpila už v roku 1990. Počas prvých rokoch svojej činnosti získala dôveru tisícov klientov, z čoho ťaží dodnes. Prudký rozmach a nárast podielu na trhu bol zaznamenaný až v posledných rokoch, kedy v rámci rozširovania podnikateľských aktivít na Slovensku získala do skupiny VIG Komunálnu poisťovňu a na jeseň 2008 sa do skupiny zaradila aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, nakoľko došlo k predaju poisťovacích spoločností Erste Group Bank v strednej a východnej Európe spoločnosti VIG.

kooperativa logo pNapriek silnejúcej konkurencii sa Kooperative darí udržať si pozíciu leadra na trhu. Celkový podiel spoločností VIG na Slovensku bol za posledný rok 33,6 %.

Hlavným akcionárom je spoločnosť Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, jedna z najväčších poisťovní v Rakúsku, ktorá vlastní 100 % akcií či už priamo alebo nepriamo.

V súčasnosti sa v ponuke spoločnosti nachádza viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia, ktoré ponúka svojim klientom spomedzi radov fyzických a právnických osôb. Všetky poskytované služby a ich poistné podmienky stopercentne zodpovedajú európskym štandardom..

Jedná sa o kompozitnú poisťovaciu spoločnosť s mierne silnejším dôrazom na neživotné poistenie. Posiľňovať sa darí aj segment životného poistenia, takže podiel medzi životným a neživotným poistením sa pomaly ale isto stráca. Mimoriadne silnú pozíciu má v predaji PZP, ktoré poskytuje prostredníctvom dvoch produktov – takzvaný Partner a Europartner, ktoré sa vzájomne líšia limitmi poistného krytia. Kooperativa môže za svoju stabilnú pozíciu vďačiť aj rozsiahlej siete obchodných miest, ktorá pozostáva zo siedmych konvenčných agentúr, jednej agentúry pre spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami, 68 obch. miest, 48 kancelárií a viac ako 200 zastúpení strategicky rozmiestnených vo všetkých regiónoch Slovenska.

Kontaktné údaje

Adresa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Štefanovičová 4816 23 Bratislava 1
Telefón / Infolinka 0800 120 000
Fax 02 / 5249 5983
Hlásenie poistných udalostí 0850111577
Email info@koop.sk
Web stránka www.koop.sk

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia