Kto je na podpore, môže si niečo málo privyrobiť - pri dodržaní istých pravidiel

Kto je na podpore, môže si niečo málo privyrobiť - pri dodržaní istých pravidiel

Pokiaľ ste prišli o zamestnanie, a novú prácu zatiaľ nemáte, pravdepodobne budú Vaše prvé kroky viesť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého pobytu, kde sa podáva žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Treba ozrejmiť, že evidencia na úrade práce nie je povinná, ale dobrovoľná, takže každý sa môže rozhodnúť, či chce byť zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pokiaľ sa občan rozhodne túto možnosť nevyužiť, musí však počítať s tým, že si bude sám za seba platiť zdravotné poistenie ako dobrovoľne nezamestnaná osoba. Pokiaľ však do evidencie zaradený bude, zdravotné bude počas doby nezamestnanosti za občana platiť štát.

Kto má nárok na podporu?

upsvarMať v ruke oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má okrem toho, že si nemusíte samostatne platiť zdravotné poistenie ešte ďalšiu podstatnú výhodu – na základe tohto oznámenia sa uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti. Okrem toho treba splniť základnú podmienku nároku: byť v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti min. dva roky – 730 dní.

Pre zamestnancov, ktorí boli zamestnaní na dobu určitú však platia o niečo benevolentnejšie podmienky – im sa započítava 730 dní za posledné štyri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, majú teda „rok k dobru“. Dávka v nezamestnanosti je stanovená ako 50 % z vymeriavacieho základu za obdobie dvoch rokov pred zaradením do evidencie. Výška podpory má však svoje limity – momentálne môžete poberať maximálne 920,50 €, od júla to však bude o niečo viac – 839,90 €.

Môžete si aj privyrobiť ak Vaša mzda nepresiahne stanovenú hranicu

Nie každý má to šťastie na nájdenie si práce zodpovedajúcej získanému vzdelaniu a praxe. Spoliehať sa na to, že úrad práce ponúkne nejakú prácu sa tiež príliš nevypláca. A tak sa najviac osvedčuje aktívny prístup s trochou pokory – vziať aj krátkodobú brigádu. Je to vždy lepšie ako sedieť doma dokým sa Vám niekto neozve. Pokiaľ na niektorú z brigád „kývnete“, počítajte s tým, že zarobiť môžete maximálne 75 percent zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. V súčastnosti táto čiastka v hrubom predstavuje sumu 148,57 €. Skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny sa preukazujú za uplynulý kalendárny mesiac v termíne, ktorý stanovuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pokiaľ by ste zarobili viac, úrad práce by Vás vyradil z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dokonca by ste prišli by o podporu v nezamestnanosti.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia