Kto má nárok na dovolenku?

Kto má nárok na dovolenku?

Dovolenka patrí medzi najobľúbenejšie výhody zamestnaneckého pomeru. Zamestnanec si užíva zaslúžené dni voľna, ktoré majú slúžiť predovšetkým na jeho regeneráciu a oddych, bez toho, aby došlo k výpadku príjmu.

Kedy vzniká nárok na dovolenku?

Dovolenku, jej výmeru a podmienky čerpania či prípadného krátenia upravuje Zákonník práce § 100 a nasledujúce. Nárok na dovolenku za kalendárny rok má taký zamestnanec, ktorý nepretržite počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa vykonával u neho prácu minimálne 60 dní v kalendárnom roku, nárok na pomernú časť dovolenky vzniká vtedy, ak prac. pomer netrval nepretržite počas celého roka.

Za odpracovaný deň sa na účely tohto zákona považuje deň, v ktorom bola odpracovaná prevažná časť zmeny. Do týchto 60 dní sa okrem štandardne odpracovaných dní započítavajú aj dni kedy zamestnanec nemohol pracovať kvôli prekážkam v práci, kedy si vybral voľno za prácu nadčas alebo za prácu počas sviatku.

Pomerná časť dovolenky za každý mesiac nepretržitého trvania pracovného pomeru sa vypočíta ako jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. Pomernú časť dovolenky si môžete vypočítať jednoducho prostredníctvom nasledovnej kalkulačky:

 Ako dlho?

Zákonom je daná základná výmera dovolenky v rozsahu minimálne 4 týždne.

koktail na plaziTýždeň voľna navyše, ak máte viac ako 33 rokov

V prípade, že máte viac ako 33 rokov a spĺňate podmienku odpracovaných min. 60 dní, tak si môžete užívať minimálne päť týždňov dovolenky. Na dokázanie tejto skutočnosti nie je potrebné predložiť žiadne potvrdenia na rozdiel od situácie spred niekoľkých rokov.

Ak napríklad kedykoľvek počas roka 2014 dovŕšite vek 33 rokov, máte nárok na 5 týždňovú dovolenku (alebo jej pomernú časť) už v roku 2014 (samozrejme pod podmienkou, že ste odpracovali nepretržite min. 60 dní u toho istého zamestnávateľa).

Najviac voľných dní si užívajú učitelia

Do špeciálnej kategórie zamestnancov, ktorí majú nárok na 8 týždňovú dovolenku spadajú pozície v oblasti školstva a vzdelávania, konkrétne sa jedná o pozíciu riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia (+ ich zástupcov), učiteľa, pedagogického asistenta, vychovávateľa.

Dovolenku navyše má v priemere len každý deviaty pracujúci Slovák

Dovolenka navyše nad rámec zákona je považovaná zamestnancami za jeden z najlepších firemných benefitov spolu s flexibilným pracovným časom, home officu či možnosťou využívať auto na súkromné účely. Z prieskumu, ktorý nedávno realizoval portál Platy.sk vyplynulo, že tento benefit dostáva len deväť percent ľudí. Poskytujú ho najmä firmy s veľkým počtom zamestnancov, kde je zastúpiteľnosť zamestnancov bezproblémová. Napríklad dovolenku navyše nad rámec zákona dostáva 20% zamestnancov veľkých firiem ktoré zamestnávajú viac ako tisíc ľudí. V malých firmách s menej ako desiatimi zamestnancami uviedli iba 3 % ľudí, že dostávajú tento benefit.

Ak patrí medzi Vaše priority viac voľna počas roka, zamestnajte sa v službách, s najväčšou pravdepodobnosťou budete mať viac voľných dní oproti spoluobčanom ťažko pracujúcim vo výrobe. Najhoršie je na tom textilný a papierenský priemysel, o niečo lepšie sú na tom automobilky, kde si extra dovolenku užíva 3 % zamestnancov.

Najväčšej obľube sa dni voľna navyše tešia v lízingovej brandži, kde ich oceňuje až tretina zamestnancov. Cez tridsaťpercentnú hranicu sa dostali aj zamestnanci samosprávy a centier zdieľaných služieb. Vonkoncom zle sa nemajú ani pracovníci štátnej správy, z ktorých až 28 percent si môže vychutnávať viac voľných chvíľ.

Kým na Slovensku je bonusová dovolenka pre väčšinu pracujúcich iba nedosiahnuteľný snom, v Českej republike to nie je až taký výnimočný úkaz. Viac osobného voľna s rodinou či priateľmi môže tráviť až 23 percent zamestnancov (na rozdiel od Slovenska, kde to je len 9 % zamestnaných).

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia