Kto má nárok na zamestnaneckú prémiu?

Kto má nárok na zamestnaneckú prémiu?

Ak patríte k ľuďom, ktorých pohľad na výplatnú pásku v minulom roku príliš netešil, možno máte nárok na získanie takzvanej zamestnaneckej prémie, ktorá môže aspoň čiastočne vylepšiť finančnú situáciu.

Podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu sú definované v § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Prémia slúži ako finančná podpora zamestnancov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti (teda zo zamestnania) na úrovni blízkej minimálnej mzde.

Často je označovaná aj ako záporná daň

Dôvod, prečo jej prischol tento výstižný názov treba hľadať v spôsobe výpočtu. Poberateľov tejto finančnej podpory by sme mohli charakterizovať ako ľudí, ktorí po odpočítaní nezdaniteľnej časti základu dane (na daňovníka, na manželku či manžela) od základu dane zamestnanca (príjem znížený o odvody) neplatili v predchádzajúcom roku žiadnu daň. Inými slovami ak po odpočítaní nezdaniteľnej časti základu dane od základu dane zamestnanca dostaneme záporné číslo. Z tohto záporného čísla sa vypočíta 19 % a výsledkom je výška zamestnaneckej prémie.

Maximálna suma zamestnaneckej prémie za rok 2013 je 42,98 €. Jej výška teda závisí predovšetkým od dvoch faktorov – od príjmu zamestnanca zníženého o odvody a od nezdaniteľnej časti základu dane. Čím viac teda zamestnanec zarobil, tým nižšiu prémiu dostane.

  • ZPNa zamestnaneckú prémiu nemá nárok zamestnanec, ktorého základ dane za rok 2013 dosiahne 3735,94 € a viac.
  • V prípade, že zamestnanec dosiahol vlani dosiahol príjmy zo závislej činnosti vo výške 4052,40 € (12x minimálna mzda, teda 12x 337,70 € = 4052,40 €) a viac, zamestnanecká prémia sa vypočíta nasledovne: 19 % z (3735,94 € – základ dane za rok 2013)
  • V prípade, že zamestnanec dosiahol za minulý rok príjmy zo zamestnania vo výške od 6 násobku minimálnej mzdy (2026,20 €) do 12 násobku min. mzdy (4052,40 €), výška zamestnaneckej prémie sa vypočíta nasledovne: 19% z (3735,94 € – základ dane zo sumy 4052,40 €) = 42,98 €
  • ak zamestnanec poberal príjmy zo závislej činnosti menej ako 12 mesiacov, prémia bude krátená podľa počtu odpracovaných kalendárnych mesiacov

Podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu veľmi presne a detailne vymenúva už spomínaný § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Základnou podmienkou na vyplatenie zamestnaneckej prémie je zárobok neprevyšujúci výšku minimálnej mzdy. Zároveň platí, že zamestnanec musel byť zamestnaný na Slovensku a po dobu minimálne 6 mesiacov (nezapočítava sa sem obdobie počas ktorého mal zamestnanec príjem z dohody o vykonaní práce.)

Ako podať žiadosť o priznanie a vyplatenie ZP

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, istotne Vás bude zaujímať, akým spôsobom Vám bude prémia vyplatená. Žiaľ vyplácanie nefunguje automaticky, ale treba oň požiadať a to buď formou ročného zúčtovania, ktoré robí zamestnávateľ, alebo prostredníctvom daňového priznania v prípade, že ste svojho zamestnávateľa nepožiadali o ročné zúčtovanie.

Ak bola žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie podaná prostredníctvom ročného zúčtovania, výšku prémie vypočíta zamestnávateľ.

Potrápiť sa s výpočtom výšky zamestnaneckej prémie sa bude musieť zamestnanec samostatne, pokiaľ podáva daňové priznanie – žiadosť sa v tomto prípade podáva v 11 odiele DP. Na výber je možnosť zaslania prémie priamo na účet alebo poštovou poukážkou.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia