Leasing nehnuteľností využívajú najmä veľké firmy

Leasing nehnuteľností využívajú najmä veľké firmy

Leasingové spoločnosti sa museli minulý rok popasovať s miernym poklesom leasingového trhu, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím klesol o dve percentá. Pokles sa nevyhol ani financovaniu nehnuteľností. To však nič nemení na skutočnosti, že sa jedná o veľmi zaujímavý produkt, ktorý však v prevažnej miere využívajú veľké firmy.

Dlhodobé financovanie je vhodné najmä pre firemných klientov

Pri leasingu nehnuteľností sa zmluvy uzatvárajú na niekoľko stotisícové čiastky, takže pre fyzické osoby je tento typ financovania nedosiahnuteľný. Leasingové spoločnosti ponúkajú tento produkt spravidla vo vysokých financovaných objemoch – od pol milióna eur vyššie. Výnimkou na slovenskom trhu je BKS-Leasing s.r.o., ktorá ponúka tento produkt v nižších financovaných objemoch (od 100 000 EUR vyššie). Firma BKS-Leasing s.r.o. je špecialistom práve na leasing nehnuteľností. Napriek tomu, že sa nezaraďuje medzi top leasingovky čo sa týka počtu uzatvorených zmlúv, svojim klientom vie ponúknuť individuálne riešenia, flexibilitu, kvalitný servis a profesionálne poradenstvo. Firma je súčasťou rakúskeho koncernu BKS Bank AG, čo pre jej klientov predstavuje záruku kvalitných služieb a najvyššiu možnú istotu ich financovania. Podobne ako konkurencia, leasing nehnuteľností neponúka súkromným osobám, ale zameriava sa na podniky, právnické osoby, mestá a obce a nimi zriadené obchodné spoločnosti či rozpočtové organizácie.

Aké sú výhody?

kancelarske priestoryPre firmy predstavuje leasing nehnuteľností atraktívny spôsob financovania, nakoľko tento produkt v sebe spája jedinečné výhody prenájmu a vlastníctva nehnuteľnosti bez dopadu na úverové rámce klienta. Dôvodov, prečo o ňom premýšľať ako o jednej z foriem financovania (či už pri zháňaní kancelárskych priestorov, výrobnej haly alebo iného objektu slúžiaceho na podnikateľskú činnosť) je hneď niekoľko. Je to predovšetkým nízky počiatočný vklad klienta. Podľa vybranej leasingovej spoločnosti a uzatvorenej zmluvy sa môže tento vklad blížiť aj k nule. Niektoré lízingovky sú ochotné prebrať na seba až 100 % nákladov na financovanie, stavbu či rekonštrukciu nehnuteľnosti, takže klient nemusí vkladať vlastný kapitál, ako to je bežné pri bankových úveroch.

K ďalším plusom patrí vysoká flexibilita týkajúca sa štruktúrovania dlhu. V porovnaní s bankami sú lízinkovky ochotné znášať vyššie riziko, čo je možné z dôvodu, že leasingová spoločnosť je vlastníkom nehnuteľnosti po celú dobu financovania, vďaka čomu môže firemný klient realizovať aj také projekty, na ktoré by inak finančné prostriedky v banke nezískal. Leasing nehnuteľností má veľmi priaznivý vplyv na cash flow firmy a likviditu, čím zvyšuje jej bonitu. V neposlednom rade zavážia aj účtovné výhody – možnosť zaradenia leasingových splátiek do nákladov a zníženie základu pre výpočet dane z príjmu.

Spätný leasing na vytvorenie likvidity

Leasingovky okrem finančného leasingu nehnuteľností ponúkajú aj tkz. spätný leasing nehnuteľností. Tento špecifický produkt využívajú firmy vlastniace nehnuteľnosť v situácii kedy potrebujú operatívne získať finančné prostriedky na rozvoj podnikania. Funguje to tak, že firemný klient predá leasingovej spoločnosti nehnuteľnosť, ktorú má vo vlastníctve. Leasingovka mu vyplatí dohodnutú čiastku a následne ju klientovi spätne prenajme formou fin. lízingu. Firemný klient tak získa finančné prostriedky ktoré môže použiť na rozvoj podnikateľských aktivít. Po vypršaní dohodnutej doby nájmu, riadnom splatení všetkých splátok a uhradení dohodnutej zostatkovej ceny prejde vlastníctvo predmetnej nehnuteľnosti z leasingovej spoločnosti na nájomcu (pôvodného vlastníka).

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia