Leasingová kalkulačka

Leasingová kalkulačka

Plánujete si vziať auto na leasing? V tom prípade Vás bude istotne najviac zaujímať výška splátky, ktorej jednoduchý prepočet umožňuje nižšie uvedená leasing kalkulačka. Na jej výpočet potrebujeme poznať obstarávaciu cenu, akontáciu, dobu splácania, zostatkovú cenu a koeficient navýšenia. Leasingová kalkulačka Vám po zadaní uvedených vstupných parametrov vypočíta mesačnú splátku a cenu tejto služby.

Na vysvetlenie vyššie uvedených pojmov je dobré ujasniť si, ako vlastne leasing funguje a čo to vlastne je. Jednoducho povedané, jedná sa o prenájom či už hnuteľných alebo nehnuteľných vecí – výrobkov či výrobných prostriedkov na určité, v zmluve vopred dohodnuté obdobie, pričom prenajímateľ poskytuje predmet leasingu do užívania nájomcu, ktorý je povinný za túto službu platiť mesačné splátky.

Jedným zo základných charakteristických znakov lízingu je skutočnosť, že daný predmet zostáva počas celej doby trvania lízingu majetkom prenajímateľa. Až na konci (po uplynutí dohodnutej lehoty) vlastníctvo prechádza z prenajímateľa na nájomcu uhradením zostatkovej ceny. Teraz pár slov k vysvetleniu niektorých základných pojmov. Záujemca o túto službu musí na začiatku zaplatiť prenajímateľovi takzvanú akontáciu (zálohu), ktorá je percentuálne vyjadrená z obstarávacej ceny predmetu lízingu. Najčastejšie sa požaduje zloženie akontácie vo výške 20-30 %. V ďalších splátkach bude klient (nájomca) splácať nájomné za predmet leasingu, ktorého výška bude závisieť od koeficientu navýšenia. Tento údaj vyjadruje akú časť z obstarávacej ceny predmetu lízingu zaplatí klient leasingovej spoločnosti. Koeficient navýšenia je jednoducho povedané pomer leasingovej ceny k obstarávacej cene. Ak je napríklad hodnota koeficientu navýšenia 1, to znamená že preplatenie leasingu je nulové.

Na výšku mesačnej splátky majú vplyv aj rôzne poistenia – minimálne povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie, voliteľne je možné dohodnúť poistenie splátok a poistenie finančnej straty.

Leasingová kalkulačka

Výpočet mesačnej splátky však umožňujú aj niektoré vybrané leasingové spoločnosti. Tie majú od vyššie uvedeného kalkulátora tú výhodu, že nemusíte poznať koeficient navýšenia. Napríklad lízingová kalkulačka ČSOB umožňuje zatiaľ len kalkuláciu nových osobných, užitkových vozidiel a motocyklov. V prípade že máte záujem o kalkuláciu na ojazdené vozidlo, pre výpočet budete musieť navštíviť jednu z ich pobočiek.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia