MasterCard Standard ČSOB a.s.

MasterCard Standard ČSOB a.s.

V ponuke kreditných kariet Československej obchodnej banky sa nachádzajú tri kreditné karty platformy MasterCard – hednoduchá Unembossed, ďalej verzia Standard (ktorá ponúka v porovnaní s neembosovanou verziou zopár benefitov navyše a vyšší úverový limit) a MasterCard Gold pre náročných zákazníkov.

MasterCard Standard sa poskytuje s úverovým limitom od 450 € do 7 400 € a s bezúročným obdobím až 55 dní, to znamená, že v prípade čerpania finančných prostriedkov z karty a uhradenia 100% dlžnej sumy do konca bezúročného obdobia nebudete platiť žiadne úroky.

Poistenie ochrany nákupu, predĺžená záruka tovaru a bezpečné platby

ČSOB v rámci podpory predaja svojich kreditných kariet ponúka dve zaujímavé výhody. Prvou je poistenie ochrany nákupu zakúpeného kreditnou kartou MasterCard Standard proti zničeniu, poškodeniu alebo krádeži na obdobie až 6 mesiacov od kúpy. Na to, aby bol Váš nákup poistený, musíte splniť niekoľko jednoduchých podmienok:

  1. Zakúpený tovar musí mať hodnotu minimálne 60 € (maximálna hodnota tovaru nie je stanovená)
  2. Tovar musí byť zakúpený v plnej výške kreditnou kartou
  3. Nákup musí byť uskutočnený v jednej z nasledovných krajín: SR, ČR, Maďarsko, Poľsko alebo Rakúsko

Poisťovňa v prípade poistnej udalosti (poškodenie, zničenie alebo odcudzenie tovaru) preplatí ročne maximálne 3000 €.

MC standardDruhý benefit, ktorý ponúka banka k tejto kreditke je rozšírenie zákonom stanovenej záruky o jeden rok. V konečnom dôsledku tak budete môcť tovar zakúpený kreditnou kartou z ČSOB reklamovať až do troch rokov od kúpy (poistné plnenie sa vzťahuje na zničenie alebo poškodenie tovaru vnútornou závadou). Platí len pre vybraný sortiment, kompletný zoznam poisteného tovaru nájdete na webe ČSOB banky.

Okrem vyššie uvedených benefitov je asi najväčšou výhodou tejto kreditnej karty skutočnosť, že sa jedná o jeden z najbezpečnejších platobných nástrojov. Táto ako aj všetky iné kreditky od ČSOB sú totižto zabezpečené technológiou 3D Secure, pri ktorej sa každá transakcia overuje unikátnym sms kódom. Využívanie bezpečnej platby je pre klientov bezplatné.

Základné parametre a poplatky

Názov banky ČSOB, a.s.
Názov prouktu MasterCard Standard
typ medzinárodná embosovaná kreditná karta
Úverový limit od 450 € – 7 400 €
Maximálny celkový denný limit do výšky disponibilného úverového limitu
Maximálny denný limit pre výbery hotovosti 20% úverového limitu denne
Elektronický prevod na bežný účet
v ČSOB
do 90% úverového limitu
Bezúročné obdobie 55 dní
Bezúročné obdobie platí aj pre výbery v hotovosti? áno
Úroková sadzba 16,90% (klienti s balíkom služieb ČSOB POHODA EXTRA a pre KOZ),

18,90% (klienti s inými produktami Banky a pre neklientov Banky)

Minimálna splátka buď 5% z dlžnej sumy, min. 15 € alebo 10% z dlžnej sumy, min. 33,19 €
Poplatky
Mesačný poplatok za hlavnú kartu 1,65 €
Mesačný poplatok za dodatkovú kartu 1,65 €
Vedenie účtu kreditnej karty a zasielanie výpisu mesačne poštou bez poplatku
Zmena úverového limitu bez poplatku
Zmena denného limitu bez poplatku
Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta (napríklad zmena účtu na splácanie, zmena dňa splatnosti, vypustenie spoludlžníka) 7,00 €
Zriadenie 100 % inkasa dlžnej sumy 10 € / rok
Elektronický prevod finančných prostriedkov (maximálne do 90 % disponibilného zostatku) z kartového účtu na bežný účet vedený v ČSOB 2 % z objemu prevádzanej sumy
Zrušenie karty 0,00 €
Zmena PIN prostredníctvom bankomatu ČSOB 2,50 €
Image karta – obrázok podľa vlastného výberu na karte 6,00 €
Vydanie náhradnej karty v prípade straty alebo krádeže 10,00 €
Expresné vydanie platobnej karty 30,00 €
Vydanie núdzovej karty v zahraničí 230,00 €
Výplata núdzovej hotovosti v zahraničí 165,00 €
Poplatky za výber hotovosti
Poplatok za výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR 1,5 % z vyberanej sumy, min. 4,00 €

Poplatok za výber hotovosti z bankomatov ČSOB a Poštovní spořitelny v Českej republike a bankomatov patriacich do skupiny

KBC (platí pre nasledovné krajiny: česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Bulharsko, Srbsko, Belgicko)

1,5 % z vyberanej sumy, min. 4,00 €
Poplatok za výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v EUR 2 % z vyberanej sumy, min. 6,00 €
Poplatok za ostatné výbery z bankomatov v zahraničí 2,5 % z vyberanej sumy, min. 8,00 €
Poplatok za výber hotovosti kartou na pobočke ČSOB alebo v iných bankách na Slovensku a v zahraničí 2,5 % z vyberanej sumy, min. 8,00 €
Výber hotovosti u obchodníkov (cash back) 0,20 €
Výber hotovosti prostredníctvom POS terminálu, Imprintera, Poštomatu

(cash advance)

10,00 €
Sankcie
1.upomienka o neuhradení dlžnej sumy 10,00 €
2. upomienka 30,00 €
Poistenie – dobrovoľné
Služba IAPA 50,00 €
Poplatok za poistenie právnej ochrany D.A.S. / rok 13,00 €
Cestovné poistenie STANDARD /rok 18,30 €
Cestovné poistenie STANDARD Family / rok 48,80 €
Cestovné poistenie EXCLUSIVE 50,50 €
Cestovné poistenie EXCLUSIVE Family 111,00 €

Podmienky

Na vybavenie tejto kreditnej karty je potrebné preukázať dostatočný príjem. V prípade, že si nechávate na účet vedený v ČSOB výplatu, nie je potrebné dokladovať výšku príjmu. V opačnom prípade sa bude vyžadovať potvrdenie o výške príjmu potvrdené zamestnávateľom a posledný výpis z účtu, na ktorý dostávate výplatu. Podnikatelia – fyzické osoby dokladujú výšku príjmu prostredníctvom kópie daňového priznania vrátane príloh za posledný rok a taktiež je nutné dodať originál o podaní daňového priznania. Podmienkou pre vydanie je vek žiadateľa viac ako 18 rokov.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia