Máte choré dieťa? Žiadajte ošetrovné a celkom bez peňazí nezostanete

Máte choré dieťa? Žiadajte ošetrovné a celkom bez peňazí nezostanete

Operácia, úraz alebo vážne ochorenie dieťaťa alebo blízkeho člena rodiny neraz vyžadujú celodennú starostlivosť ktorá dokáže poriadne zaskočiť a narušiť zabehnutý chod domácnosti. Je potrebné vybaviť si voľno v práci – oznámiť zamestnávateľovi ošetrovanie člena rodiny – tkz OČR. Je to jeden zo zákonných dôvodov, kedy zamestnávateľ musí ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku.

55% z platu

Za vymeškané dni v zamestnaní Vám síce nepatrí náhrada mzdy, no celkom bez peňazí nezostanete – môžete získať tkz. ošetrovné. Čo to vlastne je a kto má naň nárok? Ošetrovné je jedna z dávok nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje vo výške 55 % z vymeriavacieho základu od prvého dňa, kedy zamestnanec zostal ošetrovať chorého člena rodiny. Väčšina ľudí má tento pojem zapísaný ako peniaze, ktoré môže od štátu získať, keď je potrebné zostať doma starať sa o dieťa alebo blízkeho príbuzného. Na túto dávku nemá nárok každý a vypláca sa len za určitých podmienok stanovených zákonom o sociálnom poistení.

chlapec s teplomeromOšetrovné je možné čerpať na choré dieťa, manžela / manželku, chorého rodiča alebo rodiča manžela / manželky, ktorého zdravotný stav si nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou. Nevyhnutnosť inej osoby pri ošetrovaní si nemôžete stanoviť na základe vlastného úsudku, ale musí byť potvrdená príslušným lekárom. Nárok vzniká aj v prípade, že je potrebná starostlivosť aj o zdravé dieťa do 10 rokov, ktorému bola nariadená karanténa, ale napríklad aj vtedy, ak boli jasle, škôlka či škola alebo sociálne zariadenie ktoré dieťa navštevuje uzavreté rozhodnutím príslušných orgánov.

Nárok si nemôže uplatniť napríklad starý rodič na vnuka, rovnako za štátne peniaze nie je možné opatrovať súrodenca či švagra.

Nárok na ošetrovné

Nárok na ošetrovné je okrem straty príjmu (nemôžete pracovať, lebo ste doma napríklad s chorým dieťaťom) podmienené existenciou nemocenského poistenia, prípadne plynutím ochrannej lehoty v čase, keď vznikne potreba ošetrovania (ochranná lehota je 7 dní po ukončení nemocenského poistenia).

SZČO a dobrovoľne poistené osoby: Bez omeškania a dlhov voči Soc. poisťovni

Na ošetrovné majú nárok aj povinne nemocensky poistené samostatne zárobkovo činné osoby a osoby, ktoré si nemocenské poistenie platili dobrovoľne. Tu je však potrebné zdôrazniť, že Soc. poisťovňa pri posudzovaní nároku prihliada na to, či bolo nemocenské poistenie hradené riadne a včas. Akceptuje dlžnú sumu na nemocenskom nižšiu ako 5 EUR, v prípade dlžnej sumy vyššej ako 5 EUR, už nevznikne nárok na vyplatenie tejto dávky.

Ak ste si platili nemocenské dobrovoľne, na výplatu ošetrovného musíte navyše splniť podmienku 270 dní nemocenského poistenia za posledné dva roky.

Ošetrovné vypláca Sociálna poisťovna po podaní žiadosti o priznanie ošetrovného na tlačive Sociálnej poisťovne, ktoré musí byť najskôr potvrdené lekárom chorého a zamestnávateľom.

Maximálne 10 dní

Poisťovňa ošetrovné vyplatí po splnení podmienok maximálne za 10 kalendárnych dní. V prípade, že by nepriaznivý zdravotný stav pretrvával, môžete zostať doma opatrovať aj dlhšie, alebo po desiatom dni soc. poisťovňa zatvorí kohútik s vyplácaním dávky.

Nič pre špekulantov

Poisťovňa vyplatí dávku iba jednému poistencovi, na ten istý prípad iba raz. Ak sa zmenila diagnóza počas desiatich dní, jedná sa o ten istá nárok. Taktiež nie je možné, aby sa po 10 dňoch rodičia v starostlivosti o dieťa vystriedali a potom druhý opätovne žiadal o ošetrovné na to isté dieťa.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia