Materská dovolenka: Kto má nárok na materské a v akej výške?

Materská dovolenka: Kto má nárok na materské a v akej výške?

Každá zodpovedná žena, ktorá plánuje v budúcnosti otehotnieť by mala na svoje príjmy počas mesiacov starostlivosti o bábätko myslieť dopredu. Samozrejme, štát sa snaží podporovať ženy, či rodičov, ktorí sa starajú o malé dieťa rôznymi dávkami. Výšku dávky počas materskej dovolenky je možné ovplyvniť smerom nahor takým spôsobom, že si žena bude platiť odvody z vyššej sumy. Vyplácanie takzvaného materského príspevku je podmienené tým, že žena musí byť dva roky pred pôrodom minimálne 270 dní nemocensky poistená. Jednoducho povedané, ak ste si nemocenské poistenie neplatili, tak nemáte nárok na poberanie materského.

Ak nechcete zostať bez peňazí, dobrovoľne sa poistite

mama s dietatkomAk patríte medzi ženy ktoré zarábajú podpriemerne alebo sú nezamestnané a počas tehotenstva a starostlivosti o malé dieťa nechcete zostať úplne bez peňazí alebo celkom odkázaná na finančnú pomoc partnera či manžela, môžete si materskú dávku zvýšiť platením dobrovoľného nemocenského poistenia. Takéto „prilepšenie si“ počas materstva však nie je lacný špás. Dávno sú preč časy, kedy si môžete za pár eur mesačne navyše zabezpečiť slušný príjem počas materstva. Počnúc 1.2.2012 došlo k rozsiahlym zmenám v systéme dobrovoľného sociálneho poistenia, pričom od tohto dátumu bola zrušená možnosť prihlásiť sa kvôli poberaniu materského zvlášť iba na dobrovoľné nemocenské poistenie. Žena, ktorá plánuje v budúcnosti tehotenstvo a ktorá chce počas neho poberať materské, si musí po novom platiť okrem dobrovoľného nemocenského aj ostatné soc. poistenia (dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti).

Oproti starej právnej úprave sa tak „zabezpečenie si príjmu“ na materstvo podstatne predražilo, čím rapídne klesol počet žien, ktoré sa takýmto spôsobom zabezpečujú. Je to proste pre ne drahé. Od začiatku roka 2013 došlo opäť k legislatívnym zmenám, kedy bolo z povinnej trojkombinácie vypustené poistenie v nezamestnanosti. Pre budúce mamičky to znamená, že ak chcú dostávať materskú dávku, tak si musia povinne platiť nemocenské a dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti ostáva dobrovoľné. Ak sa chcete dobrovoľne prihlásiť na platenie sociálneho poistenia, môžete si samostatne určiť vymeriavací základ v rozsahu od 393 až 3930 €, pričom z tejto sumy budete musieť platiť každý mesiac poistné a to nasledovne:

  • nemocenské poistenie : 4,4 % z vymeriavacieho základu (VZ) (min. 17,29 €, max. 172,92 €)
  • starobné dôchodkové poistenie : 18 % z VZ (min. 70,74 €, max. 707,40 €)
  • invalidné dôchodkové poistenie 6 % z VZ (min. 23,58 €, max. 235,80 €)
  • rezervný fond solidarity 4,75 % z VZ (min. 18,66 €, max. 186,67 €)

Čím vyšší VZ si zvolíte, tým vyššiu materskú dostanete.

 

O dovolenku nemusíte žiadať

Materská dovolenka je v podstate ospravedlnené voľno v práci, ktoré sa z pracovno-právneho hľadiska považuje za výkon práce. Ak ste v zamestnaneckom pomere a ste tehotná, nemusíte svojho zamestnávateľa o poskytnutie materskej dovolenky nijako špeciálne žiadať, nakoľko sa jedná o Váš právny nárok. Stačí ak zamestnávateľovi poskytnete oznámenie o nástupe na materskú dovolenku na špeciálnom tlačive, ktoré vystaví a potvrdí Váš lekár.

 

Koľko trvá materská dovolenka

Materská dovolenka a poberanie materskej dávky trvá štandardne 34 týždňov, pričom deň odchodu na materskú dovolenku určuje lekár. Táto začína najskôr 8 týždňov pred plánovaným pôrodom a najneskôr 6 týždňov pred termínom pôrodu. Osamelej matke (ktorá nežije v jednej domácnosti s otcom dieťaťa) sa dovolenka oproti štandardu predlžuje o 3 týždne (na 37 týždňov). Najdlhšiu materskú (až 43 týždňov) si môže „užiť“ žena ktorej sa narodili dve a viac detí a ktorá sa stará minimálne o dve z nich.

Výška dávky

Teraz sa dostávame k najdôležitejšiemu bodu, k otázke financií, teda výšky materského. Tá sa prepočítava na dni a výška materskej dávky sa vypočíta ako 65 % denného vymeriavacieho základu. Pre kalendárny rok 2013 platí, že výška denného vymeriavacieho základu nesmie presiahnuť hodnotu 38,7617 €.

 

Oplatí sa platiť si dobrovoľné nemocenské poistenie na získanie aspoň akej -takej materskej dávky?

Odpoveď znie nie. Legislatívcom sa sprísnením zákona podarilo dosiahnuť to, čo bol primárny cieľ, teda aby materské dávky primárne získavali dlhodobo zamestnané ženy a nie také, ktoré chcú so systémom „vybabrať“, teda platiť čo najnižšie odvody a získať čo najvyššiu dávku. Minimálne mesačné platby na dobrovoľné poistenie sú 130,27 €, pričom pri takomto relatívne vysokom mesačnom poistnom získate materskú vo výške len 256 € mesačne. Berte však do úvahy, že poistenkyňou musíte byť min. 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom. Navyše ako bolo uvedené vyššie ak aj získate nárok na materské, poberať ho môžete iba pár týždňov, vo väčšine prípadov len 34 týždňov. Ženám, ktoré nechcú platiť vysoké dobrovoľné poistné každý mesiac tak zaostáva spoliehať sa na rodičovský príspevok, ktorého výška je aktuálne 199,60 € / mesačne, dá sa poberať až do 3 rokov veku dieťaťa (resp. 6 rokov ak sa jedná o zdravotne ťažko postihnuté dieťa) a na rozdiel od materskej dávky, poberanie rodičovského príspevku nie je podmienené žiadnym predchádzajúcim poistením.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia