Maximálna výška odplaty pre spotrebiteľské úvery pre zmluvy uzatvorené do 15. augusta 2015

Maximálna výška odplaty pre spotrebiteľské úvery pre zmluvy uzatvorené do 15. augusta 2015

Ak si plánujete pôžičku formou spotrebiteľského úveru, či už z banky alebo nebankovky, mali by ste vedieť, že zákon stanovuje maximálnu výšku odplaty, ktorú môže spotrebiteľ zaplatiť a úrokoch a iných poplatkoch. Táto maximálna výška odplaty je aktuálne dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN). Priemerná ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta na základe údajov o novo poskytutých spotrebných úveroch bankami a pobočkami zahraničných bánk. Limit sa pravidelne mení podľa súhrnných informácií z bánk a pobočiek zahraničných bánk zverejnených podľa osobitného predpisu, naposledy v čase predchádzajúcom uzatvoreniu zmluvy o úvere.

Ministerstvo financií SR zverejnilo naposledy zverejnilo maximálnu výšku odplaty za poskytnutie úveru za prvý štvrťrok 2015.

Maximálne odplaty pre jednotlivé typy úverov platné pre zmluvy uzatvorené od 16. mája do 15. augusta 2015.

Pre úvery s krátkou lehotou splatnosti od 3 -6 mesiacov je maximálna výška odplaty pre veriteľa nastavená na 24,68 %.

Pri splatnostiach od 6 do 12 mesiacov (vrátane) je strop vo výške 33,82 %. Pri strednodobej splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane je najvyššia prípustná výška odplaty 27,66 %.

S predlžujúcou sa lehotou splatnosti výrazne klesá aj max. výška odplaty. Je to z dôvodu, že pri dlhých splatnostiach sa úver aj tak a úrokoch najviacej prepláca, preto veritelia sú ochotní zľaviť z úrokovej sadzby.

Pri úveroch s dobou splácania od 5-10 rokov je tak strop odplaty „len“ 23,06 % a pri pri viac ako 10 ročných splatnostiach je maximálna výška odplaty 10,34 %.

max.vyska odplaty SU 1Q2015

zdroj: Odbor ochrany finančných spotrebiteľov

Ak zmluva nerešpektuje zákonné limity, je bezúročná

V prípade, že ste podpísali zmluvu, ktorá by prekračovala vyššie uvedené limity, znamená to, že pôžička je bezúročná a vrátiť budete musieť len istinu (bez úrokov a poplatkov), teda iba sumu, ktorú ste si požičali. Ak máte pravidelný príjem a svoje záväzky si plníte riadne a včas, nie je dôvod na to, aby ste si prehnane draho požičiavali. Dnes sa dajú na trhu ľahko zohnať úverové produkty so splatnosťou do 9 rokov s ročnou percentuálnou mierou nákladov okolo 11 %.

Inými pravidlami sa riadia aj pôžičky

  • so splatnosťou kratšou ako 3 mesiace
  • alebo poskytnutie peňažných prostriedkov v sume nižšej ako 100 €

V oboch vyššie uvedených prípadoch nesmie maximálna výška odplaty presiahnuť 30 % ročne. V praxi do kategórie pôžičiek do 100 € a so splatnosťou menej ako 3 mesiace spadajú všetky tkz. sms pôžičky (fínske pôžičky, známe aj ako peniaze do výplaty). Náhodne sme si vybrali spoločnosť Pôžičkomat. Pozreli sme sa, či dodržia zákonné limity. Pôžičkomat prešiel testom úspešne, aj keď tesne s RPMN 29,2 %.

pozickomat_SCR

A čo kreditné karty?

Kreditná karta je šikovnou finančnou rezervou, pokiaľ však čerpané finančné prostriedky nestihnete splatiť do konca bezúročného obdobia, zmení sa na jeden z najdrahších úverových nástrojov. Najvyššia prípustná výška odplaty je tak pre kreditky zriadené do polovice augusta 2015 až 43,72 %.

Leasingovky s vyšším limitom

Iné podmienky platia pre leasingové spoločnosti. V prípade, že je súčasťou odplaty aj havarijné poistenie, najvyššia prípustná odplata sa stanoví ako 2,5 násobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov ročne.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia