mHypotéka bezúčelová: financujte čokoľvek bez potreby dokladať účel

mHypotéka bezúčelová: financujte čokoľvek bez potreby dokladať účel

Internetová mBank začiatkom februára tohto roku kompletne zmenila svoj firemný dizajn, vrátane loga a internetových stránok. Masívnou zmenou prešiel tiež internet banking. Zmena celkového dizajnu banky ide ruka v ruke s osviežením produktového portfólia. Banka predstavila napríklad nový produkt mSporenie, no zároveň ponechala v ponuke svoje úverové produkty, ktoré sa osvedčili – medzi inými aj mHypotéku.

mHypotéka je úver, za ktorý sa vždy ručí tuzemskou nehnuteľnosť a ktorý sa poskytuje buď na konkrétny účel (kúpa bytu či rodinného domu, výstavba, rekonštrukcia, modernizácia), na konsolidáciu (vďaka čomu je možné splatenie záväzkov voči rôznym finančným inštitúciám a konsolidovať ich vo forme jedného úveru) no a v neposlednom rade mBank poskytne finančné prostriedky aj neúčelovo. Úver, pri ktorom sa účel nedokladuje, sa nazýva bezúčelová mHypotéka. V podstate ide o klasickú americkú hypotéku. Poskytuje sa v objeme od 7000 € do 160 000 €. Úverový strop je však ohraničený hodnotou nehnuteľnosti ktorá je predmetom záložného práva (mBank tak poskytne finančné prostriedky max. do 75 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti). Okrem hodnoty nehnuteľnosti hrá svoju rolu pri schvaľovaní výšky úveru aj schopnosť klienta mHypotéku bez problémov splácať.

Splácanie a čerpanie

Splácať je možné od 121 mesiacov do 20 rokov, čo je výhoda pre tých, ktorí chcú dosiahnuť vďaka dlhej splatnosti nízke splátky, no zároveň nevýhoda pre klientov, ktorí by preferovali kratšiu splatnosť a menšie preplatenie úveru.

Čo sa týka splácania, klient si môže vybrať anuitné splátky (teda v rovnakej výške) alebo klesajúce (degresívne). Spláca sa vždy z osobného účtu mKonto hlavného žiadateľa inkasom. V súvislosti so zriadením mKonta však neprekvapia žiadne poplatky, nakoľko otvorenie a vedenie konta je celkom bez poplatkov. K tomu zadarmo dostanete bezkontaktnú platobnú kartu VISA, zadarmo sú aj všetky odchádzajúce a prichádzajúce platobné príkazy zadané prostredníctvom internet banking (tuzemské platby, zahraničné platby do krajín EÚ).

Dá sa to aj bez dokladovania príjmov

Možnosť požičať si na čokoľvek aj bez dokladovania príjmu je mimoriadne žiadaná, často ju napríklad využívajú podnikatelia, ktorí potrebujú získať finančné prostriedky, no ktorých účtovné výkazy za posledné obdobie nevyzerajú príliš ružovo. V prípade, že aj vy máte záujem o získanie americkej hypotéky mBank bez dokladovania príjmu, musíte sa zmieriť s tým, že banka poskytne úver maximálne do 50 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, na schválenie sa navyše budú vyžadovať aspoň dvaja žiadatelia.

Parametre

Názov banky mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Názov produktu mHypotéka bezúčelová
Objem úveru

minimálny: 7 000,00 €

maximálny: 160 000 € (max. do 75 % z hodnoty nehnuteľnosti, pri využití možnosti nedokladovať výšku príjmu banka poskytne fin. prostriedky max. do 50 % z hodnoty nehnuteľnosti)

Doba splatnosti minimálna: 121 mesiacov

maximálna: 20 rokov

Zabezpečenie nehnuteľnosťou, banka bude ako predmet záložného práva akceptovať nasledovné:

rodinný dom vrátane pozemku, bytová jednotka a stavebný pozemok

nehnuteľnosť musí byť poistená a poistné plnenie musí vyť vinkulované v prospech mBank

Splácanie anuitné alebo degresívne
Čerpanie čerpať úver je možné po predložení potvrdeného návrhu na vklad záložného práva katastrálnym úradom
Povinnosť viesť v banke bežný účet?

áno, mKonto (bez poplatkov)

Podmienky fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony so stálym zdrojom príjmov
Úroková sadzba klient si môže vybrať fixnú alebo variabilnú (pohyblivú) úrokovú sadzbu
Variabilná úroková sadzba viazaná na EURIBOR 3M, výška závisí od LTV a toho, či klient uzatvorí poistenie Credit Life

aktuálne úroky nájdete tu:

http://www.mbank.sk/individualni/uvery/bezucelova-mhypoteka/

Fixácia úrokovej sadzby výsledný úrok bude závisieť od LTV, bonity klienta a toho, či je uzatvorené poistenie

aktuálne úroky nájdete na stránke:

http://www.mbank.sk/individualni/uvery/bezucelova-mhypoteka/

Fixácia 1 rok od 4,04% p.a.
Fixácia 2 roky od 4,00% p.a.
Fixácia 3 roky od 3,19% p.a.
Fixácia 4 roky od 4,30% p.a.
Fixácia 5 rokov od 3,49% p.a.
Poznámka pri uzatvorení poistenia „Finančná istota Credit Life“ bude výsledná úroková sadzba znížená o 0,25 percentuálneho bodu
Úrok z omeškania 8 % p.a.
Poplatky
Poskytnutie úveru 0,00 €
Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu 0,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka po uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby: 0 €

po troch rokoch od podpisu úverovej zmluvy: 0,00 €

do 3 rokov od podpisu úverovej zmluvy: a) uzavretej po 15.4.2009: 3% z predčasne splatenej sumy úveru; b) uzavretej po 1.7.2010 pri úveroch s fixnou úrokovou sadzbou: 1% z predčasne splatenej sumy ak do konca splatnosti zostáva viac ako jeden rok; 0,5% z predčasne splatenej sumy mhypotéky ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku za rok? Áno, po troch rokoch od podpisu zmluvy je možné predčasne splatiť až 100 % zostávajúceho dlhu
Zmena zmluvy zmena osobných údajov, zmena doby fixácie, zmena typu úrokovej sadzby: 0 €

zmena predmetu zabezpečenia: 99,58 €

zmena iných údajov v zmluve: 49,79 €

Súhlas s predčasným splatením úveru 33,19 €
Zmena typu úrokovej sadzby 150,00 €
SMS upomienka 1,00 €
Telefonická upomienka 3,32 €
Upomienka odoslaná poštou 23,24 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia