Minimálna mzda 2013

Minimálna mzda 2013

Minimálna mzda sa v roku 2013 oproti predchádzajúcemu obdobiu zvýšila o 3,2 %. Jej nová výška je ustanovená v nariadení vlády č. 326/2012 Z.z. z októbra 2012. Minimálna mzda predstavuje minimálnu výšku príjmu, ktorú je povinný vyplácať zamestnávateľ svojmu zamestnancovi za odvedenú prácu (a to buď v pracovnoprávnom alebo v obdobnom vzťahu – služobnom či štátnozamestnaneckom pomere). Okrem zmeny výšky minimálnej mzdy (MM) sa v slovenskej legislatíve zaviedla aj novinka, v súlade s novelou zákonníka práce – od 1.1.2013 sa minimálna hodinová mzda bude týkať aj osôb pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce – takzvaných „dohodárov“.

Minimálna mzda v roku 2013 je stanovená nasledovne:

337,70 € za mesiac – pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

1,941 € za hodinu – pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou (výška hod. mzdy sa stanovuje ako 1/174 zo sumy mesačnej min. mzdy). Pri 40 hodinovom pracovnom čase sa MM vypočíta ako 1/174 x 337,70 = 1,941 €/h. Ak zamestnanec odpracuje menej ako 40hod. / týždeň jeho mzda bude zodpovedať odpracovanému času. Napríklad ak zamestnanec pracuje 30 hod. týždenne, tak sa jeho mzda vypočíta nasledovne: 337,70 x 30/40 = 253,30 €

Vyššie uvedené sumy sú uvedené v hrubom (brutto), to znamená že pred zaplatením povinných odvodov (sociálne a zdravotné poistenie) a pred zdanením. Z hrubého príjmu je teda potrebné odpočítať poistné čím dostaneme takzvaný čiastkový základ dane. Od tejto sumy sa odpočítava nezdaniteľná časť na daňovníka, čím si vypočítame zdaniteľnú mzdu. Od tej sa odpočíta preddavok na daň a výsledkom je čistá mzda, teda suma, ktorú zamestnanec dostane na účet a z ktorej si môže uhrádzať náklady na život – ubytovanie, stravu, ošatenie.

Zamestnancovi s minimálnou mzdou po odrátaní poistného a preddavku dane mesačne zostane čistá mzda vo výške 292,48 € za mesiac. Istotne sa zhodneme na tom, že táto suma, najmä vo väčších mestách, kde sú životné náklady oveľa vyššie nepostačuje na dôstojný život. No na druhej strane neprimerané zvyšovanie MM neprospieva vytváraniu nových pracovných miest. Množstvo malých a stredných podnikateľov má v dnešnej dobe existenčné problémy a tak tak každé zvyšovanie min. mzdy zvyšuje náklady firiem. Väčšina ekonómov sa zhoduje na tom, že jej zvyšovanie má negatívny vplyv na zamestnanosť preto sa ozývajú aj hlasy za jej zrušenie.

Minimálna mzda v krajinách EÚ

Až 20 krajín z európskej dvadsaťsedmičky má zákonom stanovenú minimálnu mzdu. Veľké rozdiely v príjmoch obyvateľov jednotlivých krajín eurozóny ilustruje aj výška min. mzdy – tá sa pohybuje od 157 € (Rumunsko) do 1874 € (Luxembursko) za mesiac v hrubom.

Krajina Minimálna mzda 2013
Belgicko 1501,82
Bulharsko 158,50
Cyprus
Česká republika 312,01
Dánsko
Estónsko 320
Fínsko
Francúzsko 1430,22
Grécko 683,76
Holandsko 1469,40
Írsko 1461,85
Lotyšsko 287,07
Litva 289,62
Luxembursko 1874,19
Maďarsko 340,55
Malta 697,42
Nemecko
Poľsko 376,58
Portugalsko 565,83
Rakúsko
Rumunsko 157,26
Slovinsko 783,66
Slovensko 337,70
Spojené kráľovstvo 1264,25
Španielsko 752,85
Švédsko
Taliansko

Vyššie uvedené údaje vyplývajú zo štatistík Eurostatu k 1.1.2013

min.mzdy eu 2013

Na základe prieskumu min. mzdy boli krajiny rozdelené do troch skupín:

  1. skupina 1 – krajiny s nízkymi min. mzdami od 100 – 400 € / mesiac: Bulharsko, Rumunsko, Litva, Estónsko, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Poľsko.
  2. skupina 2: krajiny s priemernými MM od 550 -900 € / mesiac: Slovinsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko a Malta
  3. skupina 3: krajiny s vysokými MM nad 1000 € / mesiac – do tejto skupiny sa zaraďujú bohaté krajiny – Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Írsko

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia