Mzdová kalkulačka: vypočítajte si čistú mzdu v roku 2015

Mzdová kalkulačka: vypočítajte si čistú mzdu v roku 2015

Zamestnanci zo svojej hrubej mzdy odvádzajú zdravotné a sociálne poistenie a daň z príjmu fyzických osôb. Pri výpočte dane z príjmu sa dá znížiť základ dane o niekoľko daňových zliav, ktoré znížia daňovú povinnosť.

Zadaním hrubej mzdy, počtu vyživovaných detí, uplatnením/neuplatnením nezdaniteľnej časti základu dane nižšie uvedená kalkulačka vypočíta výšku Vašej čistej mzdy. Zistíte tiež, koľko z Vašej hrubej mzdy poputuje na odvody a dane. Kalkulačka čistej mzdy je užitočný nástroj, ak sa chystáte na pohovor, alebo chcete požiadať o zvýšenie platu u súčasného zamestnávateľa. Hneď budete vedieť, koľko peňazí dostanete na Váš bankový účet v čistom.

Kalkulačka čistej mzdy:

Výpočet čistej mzdy pekne ilustruje nižšie uvedený obrázok.

vzorec - vypocet cistej mzdy

Čistá mzda sa počíta nasledovne: od hrubej mzdy sa odpočítajú povinné odvody zamestnanca do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V roku 2015 je výška zdravotného poistenia 4% z hrubej mzdy zamestnanca. Sociálne poistenie zhltne až 9,4 % z hrubej mzdy. Po odpočítaní zdravotných a sociálnych odvodov dostaneme čiastkový základ dane, od ktorého môžeme odpočítať nezdaniteľnú časť na daňovníka, v prípade, že si ju zamestnanec uplatňuje. Zo zdaniteľnej mzdy sa odpočíta preddavok na daň (daň z príjmov fyzických osôb má dve daňové pásma, podľa toho, aká je výška Vášho príjmu bude daň buď 19 % alebo 25 %). Po odpočítaní preddavku na daň sa prirátajú prípadné bonusy podľa počtu vyživovaných detí. Takto dostaneme čistú mzdu.

Aké odvody je povinný platiť zamestnanec z hrubej mzdy v roku 2015, znázorňuje nižšie uvedená tabuľka.

UPOZORNENIE: minimálny vymeriavaci základ pre zamestnanca (aj zamestnávateľa) na účely zdravotného a sociálneho poistenia nie je stanovený. Vo všeobecnosti sú vymeriavacim základom všetky príjmy zo zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo ktoré sú od dane oslobodené podľa zákona o dani z príjmov.

V tabuľke však vychádzame z minimálnej mzdy pre rok 2015, ktorú použijeme ako min. vymeriavaci základ., ktorý síce nie je stanovený, ale min. mzda je stanovená.

Mzdová konštanta Hodnota Minimálny vymeriavaci základ v € Maximálny vymeriavaci základ v €
Percento odvodu – zdravotné poistenie za zamestnanca bez zdravotného postihnutia 4,00% 380,00 €* 4 120,00 €
Percento odvodu – nemocenské poistenie za zamestnanca 1,40% 380,00 € 4 120,00 €
Percento odvodu – starobné poistenie za zamestnanca 4,00% 380,00 € 4 120,00 €
Percento odvodu – invalidné poistenie za zamestnanca 3,00% 380,00 € 4 120,00 €
Percento odvodu – poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca 1,00% 380,00 € 4 120,00 €
Odvody do sociálnej poisťovne za zamestnanca SPOLU 9,40%
Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne za zamestnanca celkom 13,40%
Základná nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň 316,94 €
Daňový bonus na dieťa / mesiac 21,41
Percento sadzby dane 19,00% Poznámka: 19 % sadzba dane sa platí z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, čiže do 35022,31 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2918,53 eura.

Percento sadzby dane vyššie 25,00 25 % sadzba dane platí pre príjmy vo výške viac ako 176,8 násobku platného živ.minima, teda viac ako 35022,31 eura.

*Ak má zamestnanec nárok a uplatní si v danom mesiaci odpočítateľnú položku na zdrav. poistenie, vymeriavací základ bude pri hrubej mzde 380 € nulový, takže preddavky na zdravotné poistenie sa v tomto prípade neplatia

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia