Na čo exekútor nesmie siahnuť

Na čo exekútor nesmie siahnuť

Počet exekúcií je na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami stále mimoriadne vysoký, a to aj napriek tomu, že vlani sa podarilo ich počet podstatne znížiť. Kým pred dvoma rokmi súdy rozhodli o vyše 660 000 exekúciách, v minulom roku to bolo takmer o 111 000 menej. Za priaznivým vývojom nie je lepšia platobná disciplína Slovákov, ale skôr séria opatrení na zvýšenie ochrany spotrebiteľa vrátane sprísnenia podmienok pre výkon exekúcie.

Za predošlé roky aj vďaka ťahaniciam na súdoch (exekučné konania trvajú v porovnaní s inými členskými krajinami EÚ stále veľmi dlho) dosiahol počet neukončených exekúcii obludné rozmery – je ich okolo 3 miliónov. Nie je žiadnou výnimkou, že voči jednému človeku sa naraz vedie aj viacero exekúcii. A netýka sa to len neplatičov úverových inštitúcií. Viac ako polovicu z celkového počtu (54%) tvoria exekúcie podané zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou voči tým, ktorí neplatia odvody – či už povinné alebo dobrovoľné (údaje za rok 2013, zdroj Iness)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že exekúcia alebo jej hrozba sa stále týka obrovskej masy ľudí, ktorých nepochybne zaujíma, na čom im exekútor nemôže siahnuť. Najskôr si však vysvetlíme, ako exekútori realizujú vymáhanie dlhov. V prvom rade sa pohľadávky uspokojujú zrážkami zo mzdy, dôchodku alebo iných príjmov. Súdni exekútori môžu na účte zablokovať výlučne sumu zodpovedajúcu vymáhanej pohľadávke plus príslušenstvo a trovy, nesmú blokovať celý účet. So zvyšnými peniazmi na účte tak môžete disponovať. Na strane banky sa však niekedy stane chyba a zablokuje celý účet. V takom prípade nezostáva nič iné, iba osobná návšteva pobočky a vysvetlenie, že neprávom blokuje celý účet.

Nepostihnuteľné sumy

paragrafyExekútor nesmie siahnuť na životné minimum dlžníka (100 % aktuálnej výšky ŽM, aktuálna výška je v súčasnosti 198,09 eura ), na manžela či manželku (tu sa započítava 50% zo sumy životného minima na každú osobu). Po zrazení týchto nepostihnuteľných súm sa zvyšok príjmu rozdelí na tretiny. Iba jedna z týchto tretín môže byť použitá na bežné exekúcie – napríklad dlh voči banke, nebankovke alebo mobilnému operátorovi. Na ďalšiu tretinu príjmu môže exekútor siahnuť iba v prípade, že sa jedná o prednostnú pohľadávku – nezaplatené výživné na dieťa, náhrada škody spôsobenej ublížením na zdraví, nezaplatené dane…

Na tretiu časť exekútor siahnuť nemôže.

Okrem zrážok zo mzdy, dôchodku alebo iných príjmov, ako inak sa vymáhajú pohľadávky?

Medzi ďalšie spôsoby, ako môže exekútor vymáhať dlžné peniaze, patrí: prikázanie pohľadávky, predaj hnuteľných vecí, nehnuteľnosti, cenných papierov, podniku a v niektorých prípadoch aj príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Zákaz predaja nehnuteľností pri pohľadávke do 2000 EUR má svoje obmedzenia

Podľa nových pravidiel exekútor nesmie začať exekúciu predajom nehnuteľnosti pri pohľadávke do 2000 €. To sa týka len fyzických osôb, a len tých nehnuteľností, v ktorých má občan trvalý alebo prechodný pobyt. Nová legislatíva má zabrániť tomu, aby ľudia neprišli pre drobný dlh o strechu nad hlavou, kde bývajú. Iné sú podmienky pre dlžníkov – neplatičov, ktorí vlastnia viacero nehnuteľností. Takým môže byť byt či dom v ktorom nemajú trvalý alebo prechodný pobyt zabavený aj pri dlžnej sume do 2000 €. To isté platí platí pre viacnásobných dlžníkov, voči ktorým bolo začatých viacero exekúcií, pričom žiadna z nich neprevyšuje 2000 €, ale v úhrne prevyšuje. Výnimkou z pravidla „2000 EUR“ sú tiež dlžníci na výživnom, ktorým sa smie siahnuť na nehnuteľnosť aj v prípade, že dĺžia menej ako vyššie uvedenú sumu.

Z exekúcie je tiež vylúčený osobný automobil, ktorý slúži na prepravu zdravotne ťažko postihnutého, jeho rodiny alebo členov domácnosti.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia