Na výpočet úrokov nemusíte používať len online kalkulačky. Dá sa to aj z hlavy - je na to vzorec.

Na výpočet úrokov nemusíte používať len online kalkulačky. Dá sa to aj z hlavy - je na to vzorec.

Ak si peniaze požičiavame, nadávame na vysoké úroky a ak finančné prostriedky vložíme na sporiaci účet, tak sa nám zase nepáči, že sú veľmi nízke. Ako vlastne finančné inštitúcie vypočítavajú úročenie? Výpočet úrokov si môžete výrazne uľahčiť, nakoľko na internete nájdete množstvo úverových alebo hypotekárnych kalkulačiek, ktoré Vám okamžite vypočítajú požadované údaje. Niekedy však použitie úverovej kalkulačky nie je možné, lebo človek nesedí celý deň len pri počítači, takže je praktické vedieť, aké je preplatenie na úrokoch. Ešte pred tým, než nahliadneme do tajov týchto výpočtov, mali by sme si povedať základné informácie o tom, čo to vlastne úrok je.

Úrok, laicky a jednoducho povedané je cena peňazí – odmena za poskytnutie finančných prostriedkov na isté obdobie. Výška tejto „odmeny“ je vyjadrovaná percentuálne úrokovou sadzbou. Úroková sadzba je vždy stanovená na isté obdobie. Pri pôžičkách, spotrebných úveroch a hypotékach sa takmer vždy stretávame len s ročnou (skratka p.a. z latinského per annum) sadzbou. Pri kreditných kartách sa niekedy vyjadruje ako mesačná, skratka p.m (z latinského per mensem).

Pri úročení je dôležité vedieť, na ako dlho si požičiavam peniaze – na jeden rok, na dva, tri či viac rokov…teda musíme poznať časový údaj. Ďalším dôležitým faktorom pri výpočte je typ úročenia. Poznáme:

a) jednoduché úročenie – pri tomto type sa úrok počíta iba z počiatočnej čiastky (teda z istiny). Ak si požičiam 100 € na 3 roky pri 7% p.a., úroky za prvý rok budú 7 €, za druhý rok ďalších 7 € a tretí rok tiež 7 €. Keď po troch rokoch vrátim požičanú stovku, okrem toho budem musieť zaplatiť úroky 21 €. Celkom tak budem musieť vrátiť 121 €

b) zložené úročenie – tu už sa úrok nepočíta len z istiny, ale aj z úrokov, ktoré boli predtým pripísané.

Najlepšie si zložené úročenie ilustrujeme na príklade:

Opäť si požičiam 100 € na 3 roky s úrokovou sadzbou 7 % p.a.

1 rok 100 € istina + 7 % úrok = 107 €

2 rok 107 € + 7 % úrok = 114,49 €

3 rok 114,49 € + 7 % úrok = 122,51 €

Ako vidieť z príkladu, oproti jednoduchému úročeniu rozdiel nie je veľký, iba 1,51 €, ale ak by sme počítali s vyššími sumami a na dlhšie obdobie splatnosti ako napríklad pri úveroch na 30 rokov, rozdiel by bol značný.

Finančné inštitúcie úročia požičanú sumu zloženým úročením vyjadrenou  v % p.a., ktorá spôsobuje že úver viac preplatíme. Na druhej strane, zložené úročenie Vám hrá do karát, ak chcete peniaze vložiť na niektorý z vkladových produktov. Zložené úročenie, teda úroky z úrokov spôsobia, že sa vložené peniaze rýchlejšie zhodnocujú.

Vzorec jednoduchého úročenia

Úrokový výnos (alebo preplatenie) vypočítame podľa jednoduchého vzorca:

jednoduche-urocenie-300x179

 

 

 

 

 

K – požičané peniaze – istina (alebo kapitál)

p – ročná úroková sadzba v percentách

n – doba splatnosti v rokoch

Hodnotu n (doba splatnosti) vypočítame nasledovne: dobu splatnosti v dňoch vydelíme dĺžkou roka v dňoch

Toto vyjadrenie nie je celkom jednoznačné, lebo na výpočet n existujú rôzne prístupy:

  • nemecký model – používa ako základ úroku princíp 30/360, teda počíta, že mesiac má 30 dní a rok 360 dní
  • francúzsky model – počíta s 360 dňami v roku a skutočným počtom dní v mesiaci
  • anglický model – používa 365 dní v roku a pre jednotlivé mesiace skutočný počet dní.

Banky na Slovensku sa doposiaľ nezhodli na tom, ktorý model budú používať a tak je na Slovensku bežné používanie základu úročenia aj 360 a aj 365.

Vzorec zloženého úročenia

zlozene urocenie vzorec

pričom

S – je výsledná suma ktorú dostaneme po úročení

S0 – je istina – teda počiatočná suma na začiatku úročenia ktorú si požičiavame (alebo vkladáme)

p – úroková miera v percentách za úrokové obdobie

n – počet úrokových období

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia