Najčastejšie chyby poistenia domácnosti

Najčastejšie chyby poistenia domácnosti

Rôzne nehody v domácnosti, ako napríklad prasknuté potrubie a následná katastrofa v podobe zničeného nábytku a drevenej podlahy a k tomu „bonus“ v podobe vytopenia susedov dokážu poriadne potrápiť nielen nervy majiteľov nehnuteľností, ale aj ich peňaženky.

Našťastie sa im dá účinne predchádzať kvalitným poistením majetku. Ten sa zvyčajne poisťuje vo forme troch základných poistení – poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu. Každé z nich slúži na iný účel. Aký je medzi nimi rozdiel? V skratke…

Poistenie nehnuteľnosti ochráni Váš nehnuteľný majetok pred živelnými pohromami, vlámaním, vandalizmom, nárazom iných vozidiel, pádom predmetov, ale aj pred vytopením vodou z vodovodných zariadení. Predmetom poistenia nehnuteľnosti sú teda nehnuteľné veci – okná, dvere, podlahy…Pripoistiť si môžete aj ďalšie vedľajšie stavby – garáž, bazén, altánok či záhradný domček.

domacnostPoistenie domácnosti sa týka hnuteľných predmetov, ktoré sú súčasťou vybavenia domácnosti – elektronika, domáce spotrebiče, veci osobnej potreby, šatstvo, športové potreby, cennosti, obrazy…

Poistenie zodpovednosti za škodu sa zase vzťahuje na škody spôsobené poisteným, alebo osobami žijúcimi s poisteným v spoločnej domácnosti, ktoré svojím konaním spôsobia škodu na zdraví alebo majetku tretím osobám (napr. vytopenie susedov).

V súčasnosti už viaceré poisťovne umožňujú uzatvoriť všetky tri vyššie uvedené základné poistenia majetku na jednej zmluve. Pokiaľ sa chystáte uzatvoriť poistenie domácnosti či už samostatne, alebo ako súčasť jedného komplexného balíka poistenia majetku, mali by ste vedieť, akým chybám sa treba vyvarovať, aby sa nestalo, že si budete veselo užívať život s tým, že majetok máte dobre poistený a keď dôjde k najhoršiemu, zistíte, že z poistky nič nedostanete, respektíve dostanete „almužnu“.

V prvom rade, pri poistení domácnosti treba mať na pamäti, že to nie je to isté ako poistenie nehnuteľnosti. Je treba poistiť ako domácnosť samotnú, tak aj nehnuteľnosť, v ktorej sa nachádza.

Na poistnú zmluvu sadá dlhé roky prach

Väčšina ľudí potom, čo si zabezpečí strechu nad hlavou, svoju domácnosť postupne zariaďuje a zveľaďuje. Tak ako sa postupne zvyšuje hodnota majetku v domácnosti, tak sa stáva stará zmluva neaktuálnou – poistné sumy nezodpovedajú existujúcemu štandardu vybavenia domácnosti. Preto je dobré raz za čas zmluvu aktualizovať – odporúča sa aspoň raz za 3-4roky. Keď už nič iné, aspoň si pripomeniete podstatné detaily. Navyše pri aktualizácii zmluvy je dosť pravdepodobné, že poisťovňa Vám ponúkne ďalšie zaujímavé novinky, ktoré v čase, keď ste ju podpisovali, neboli vôbec dostupné.

Zle nastavená poistná suma

Podpoistenie je najčastejšou chybou pri uzatváraní poistenia domácnosti. Logicky, každý chce na ušetriť, čo je snaha celkom pochopiteľná, akurát že pokiaľ šetríte na úkor limitov plnenia, poistenie stráca na význame. Správna poistná suma zodpovedá reálnej hodnote vybavenia domácnosti. Tá by mala poistenému umožniť v prípade fatálnej udalosti (ako napr. vyhorenie bytu do tla), okamžité obstaranie porovnateľného vybavenia.

Vynechanie poistných rizík

je ďalšou veľmi častou chybou klientov, ktorá sa spája práve so snahou čo najviac na poistnom ušetriť. Pokiaľ však vynecháte niektoré dôležité poistné riziká ako napríklad povodeň, či požiar, logicky, žiadne poistné plnenie v prípade povodne či požiaru nemôžete očakávať.

Nedostatočné zabezpečenie poisťovanej domácnosti

Zmluvu podpíšete aj na počkanie, pri štandardnom vybavení domácnosti sa nevyžaduje žiadna obhliadka. Je potom na Vás, aby ste si dôkladne prečítali bezpečnostné predpisy, ktoré sú súčasťou zmluvy. Pokiaľ ich odignorujete, alebo poisťovňu nesprávne informuje o úrovni zabezpečenia, z poistky nedostanete v prípade poistnej udalosti vôbec nič.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia