Nárok na hypotéku pre mladých bude mať od októbra viac mladých ľudí

Nárok na hypotéku pre mladých bude mať od októbra viac mladých ľudí

Od októbra 2013 získa šancu získať zvýhodnenú hypotéku viac mladých ľudí. Takzvaná hypotéka pre mladých sa poskytuje so zníženou úrokovou sadzbou, kedy 2 % prispeje štát zo štátneho rozpočtu a o celé jedno percento zlacní úver vybraná hypotekárna banka. Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie hypotéky pre mladých sa od októbra 2013 zvyšuje o 37,70 € na 1 063,40 €.

Kto má nárok

Základné podmienky na získanie: žiadateľ nesmie byť v čase podania žiadosti starší ako 35 rokov a jeho priemerný príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie byť väčší ako 1,3 násobok priemernej priemernej mzdy za predminulý štvrťrok.

cerstvo nastahovani

Hranica príjmu sa zmenila

Pre žiadosti podané od októbra do decembra 2013 sa bude príjem posudzovať na základe priemerného príjmu žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý sa porovná s priemernou mzdou v národnom hospodárstve za druhý kvartál 2013 (apríl-jún), ktorú zisťuje a pravidelne zverejňuje Štatistický úrad SR. Za druhý štvrťrok tohto roka bola priemerná mzda 818 €, čo pre mladých záujemcov o hypotéku znamená, že ju môžu získať pod podmienkou, že ich priemerný mesačný príjem v predchádzajúcom roku nepresiahol limit 1063,40 €. Naposledy sa hranica pre získanie štátom dotovanej hypotéky menila začiatkom júla, kedy sa znížila o necelých 112 € na 1025,70 € a táto bude platiť pre žiadosti podané do konca Septembra 2013.

Žiadosť si môžu podať aj manželia, alebo partneri, pričom ich spoločný príjem nesmie prevýšiť dvojnásobok príjmovej hranice (v období od októbra do decembra to bude 2126,80 €).

Maximálne 50 000 € do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, po dobu 5 rokov

Štátny príspevok sa poskytuje maximálne do objemu 50 000 € a do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Samozrejme, hypotéku je možné získať aj vo väčšom objeme, ale nad hranicu 50 000 € sa nevzťahuje úrokové zvýhodnenie vo výške 3 %. Tá časť úveru ktorá presahuje niektorú z vyššie uvedených podmienok je úročená štandardnou úrokovou sadzbou, ako pri klasickom hypotekárnom úvere. Úrokové zvýhodnenie sú môžu mladí užívať iba po dobu piatich rokov od poskytnutia úveru, potom už budú splácať so štandardným úrokom. Jeho výšku pre každý kalendárny rok individuálne stanovuje zákon o štátnom rozpočte.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia