Neodišla Vám splátka hypotéky? Pokuta Vás vyjde na desiatky eur plus platíte úroky z omeškania

Neodišla Vám splátka hypotéky? Pokuta Vás vyjde na desiatky eur plus platíte úroky z omeškania

Ak úhodiny - casčet, z ktorého splácate hypotéku zostane práve v čase, keď má odísť splátka hypotéky podvyživený a zlyhanú platbu si nevšimnete, máte „zarobené“. Banka Vám prinajlepšom naúčtuje pokutu vo výške niekoľkých desiatok eur. A dlho na ňu čakať nebudete.

Spravidla po dvoch dňoch banka posiela sms upomienku alebo email, ktorý môže ale nemusí byť spoplatnený. V prípade, že upozornenie nezareagujete, najneskôr do týždňa dostanete doporučený list v ktorom je stanovená lehota do ktorej je potrebné vyrovnať omeškané peňažné záväzky. Za takú prvú písomnú upomienku si finančné domy účtujú v priemere od 15 € (Prima Banka) až do 25 € (Slovenská sporiteľňa, OTP, Sberbank).

Ignorácia prvej upomienky na zaplatenie splátky sa skutočne nevypláca

Nasledovať budú ďalšie, ešte drahšie upomienky, respektíve výzvy, ktoré sú spoplatnené sumou 30 € (Prima banka), 40 € (ČSOB) ale aj 50 € (Unicredit bank).

Navyše v momente, keď dostávate pozdravy z banky v čoraz vyššej frekvencii, máte už aj negatívny záznam v úverovom registri s presnou výškou dlžnej sumy, čo Vám celkom určite v budúcnosti skomplikuje cestu k ďalším prípadným pôžičkám.

Aké poplatky si účtujú banky v prípade omeškania so splátkou hypotéky?

SLSP 25,00 €
VÚB prvá upomienka 1 €, každá ďalšia 40 €
Tatra banka
ČSOB upomienka 20 €, výzva 40 €
OTP 25,00 €
Sberbank 1,2,3 upomienka: 25 €
Unicredit Bank
  • 1. upomienka (zasielaná najskôr po piatich dňoch od omeškania so splátkou)“ 17 €
  • 2 upomienka (najskôr po dvadsiatich dňoch po omeškaní so splátkou): 50 €
  • 3 upomienka (zasielaná individuálne): 50 €
Prima banka upomienka: 15 €, výzva na splatenie úveru 30 €, porušenie zmluvných povinností 200 €

Úroky z omeškania sa účtujú za každý deň po splatnosti (nad rámec štandardného úroku)

Okrem poplatkov za omeškanie si bude banka účtovať aj úroky z omeškania a to za každý deň po splatnosti. Výšku úrokov z omeškania si stanovuje každá banka individuálne a je uvedená buď priamo v zmluve alebo v dodatku zmluvy. Napríklad vo VÚB je úrok z omeškania vo výške 3 % v Prima banke je to 5 % a v Tatra banke až 5,05 %. Ich výška závisí aj na dátume, kedy bola zmluva uzatvorená.

Možno bude aj zmluvná pokuta za porušenie podmienok

To však stále nie je všetko. Okrem toho, že banka bude účtovať poplatok za oneskorenú platbu, a úrok z omeškania, môže chcieť po Vás aj zaplatenie zmluvnej pokuty. A to už sú sumy ktoré dosahujú stovky eur. Napríklad za porušenie zmluvných povinností si Prima banka účtuje poplatok 200 €.. No stojí Vám vyhýbanie sa splátkam za takéto drahé doťahovačky s bankou??? Asi nie…

Nepokúšajte trpezlivosť banky: môže vyhlásiť okamžitú splatnosť úveru

Všetky poplatky, úroky z omeškania a zmluvné pokuty sú nepríjemné, no skutočne nepríjemná situácia nastane vtedy, ak banka vyhlási mimoriadnu splatnosť úveru. Má na to plné právo, v prípade, že svoje záväzky nezaplatíte do dohodnutého termínu, s bankou nekomunikujete ani sa nesnažíte nájsť vzájomnú dohodu. V praxi to znamená, že pokiaľ do uvedeného dátumu neuhradíte banke nielen dlžnú splátku, ale celú zvyšnú sumu úveru, pristúpi k uspokojeniu svojej pohľadávky uplatnením záložného práva. Inými slovami – prídete o nehnuteľnosť.

Najlepšie je problémom predchádzať

Lepšie ako hasiť oheň je mu predchádzať. Nemusíte byť zrovna chronický neplatič, ktorý ignoruje všetky svoje peňažné záväzky, omeškanie so splátkou sa môže stať každému – oneskorená výplata, alebo pozabudnutie na termín splatnosti… Pokiaľ nechcete riskovať negatívny zápis v úverovom registri a nehodláte byť ľahší o niekoľko desiatok eur, dajte si pozor na to, aby ste mali na účte, z ktorého splácate hypotéku vždy dosť peňazí na to, aby splátka odišla v poriadku. Dajte si deň-dva pred termínom splatnosti pripomienku skontrolovať účet. Ak na ňom nebude dosť peňazí, stále budete mať dosť času „dotankovať“. Perfektná platobná disciplína sa Vám oplatí – možno o pár rokov budete chcieť hypotéku refinancovať a o klientov ktorí sa nikdy nedostali do omeškania je vždy záujem aj zo strany konkurencie. V budúcnosti si tak vďaka včasnému plateniu svojich záväzkov môžete vybaviť podstatne lepšie podmienky ako na aktuálne splácanom úvere len kvôli jedinému: že si plníte svoje povinnosti riadne a včas.

Na druhej strane omeškanie splátky nemusí vždy súvisieť s nevinným pozabudnutím na termín splatnosti. Existujú ďalšie vážne dôvody, kedy človek aj keď veľmi chce, na úhradu splátky proste nemá. Dlhodobá choroba, strata zamestnania, výpadok jedného z príjmov z dôvodu narodenia dieťaťa…je len zopár situácii ktoré sa celkom bežne stávajú a ktoré skomplikujú alebo celkom znemožnia splácanie hypotéky. V takom prípade nečakajte na upomienky, ale veriteľa kontaktujte čo najskôr, s vysvetlením dôvodov, prečo dočasne nemôžete splácať. Podrobnejšie sa tým zaoberáme v článku: http://finanza.sk/ked-su-splatky-uveru-na-pleciach-pri-tazke-co-robit-pri-rozvode-strate-zamestnania-a-chorobe/

Ideálne, ak sa obrátite priamo na oddelenie správy a vymáhania pohľadávok, ešte pred tým, než nejakú upomienku alebo výzvu obdržíte. V prípade, že banka Vaše dôvody uzná ako oprávnené, dohodnete sa na nových podmienkach – dočasné odloženie splátok istiny (budete platiť isté obdobie iba úroky, čo uľaví Vášmu rozpočtu), alebo sa dosiahne zníženie splátok predĺžením splatnosti hypotéky…možností je niekoľko, základ je snažiť sa s veriteľom dohodnúť a uzatvoriť dodatok k zmluve prispôsobený novým finančným pomerom. Aj keď zmeny v zmluve či už formou predĺženia splatnosti alebo odkladu splátok vždy niečo stoja, aspoň Vás dočasne Vás odbremenia od vysokých splátok, nebudete vedený ako neplatič a nebudete riskovať stratu strechy nad hlavou.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia