Nespĺňate podmienky nároku na materské? Celkom bez príjmu neostanete

Nespĺňate podmienky nároku na materské? Celkom bez príjmu neostanete

Nie každá mamička na materskej dovolenke poberá materské. Nárok na túto sociálnu dávku nie je totižto automatický, rodič – najčastejšie matka dieťaťa si ho musí najskôr „zaslúžiť“. Základnou podmienkou je byť poistencom Sociálnej poisťovne, ktorý si dostatočne dlho platil nemocenské poistenie. Materská dávka sa vypláca po dobu 34 týždňov, osamelej matke prislúcha po dobu 37 týždňov a žene, ktorá porodila dvojičky sa vypláca až 43 týždňov.

Výška materskej závisí od toho, koľko žena predtým zarábala

Výška tejto peňažnej dávky nie je rovnaká pre každú ženu, ale závisí od vymeriavacieho základu. Momentálne sa zvýšila na 65 % z vymeriavacieho základu, inými slovami 65 % z hrubej mzdy zamestnanca za posledných 12 mesiacov.

Príklad: Pokiaľ žena pred nástupom na materskú zarábala v hrubom 665 € a materskú sa rozhodne dostávať 200 dní, finančná pomoc v materstve sa vypočíta nasledovne:

  • vymeriavací základ: 12 x plat 665 € = 7980 €
  • denný vymeriavací základ: 7980 / 365 dní = 21,86 €
  • materské v mesiaci ktorý má 30 dní = 21,86 EUR x 65 % x 30 dní = 426,27 €
  • peňažná pomoc počas celej materskej dovolenky v trvaní 200 dní: 21,8631 EUR x 65 % x 200 dní = 2 860,00 EUR

Výška materskej dávky nesmie byť vyššia ako 766 €.

Napriek tomu, že väčšina žien by si zašomrala, že výpadok jedného príjmu v rodine a vyššie náklady súvisiace s novorodencom vyžadujú oveľa štedrejšiu finančnú injekciu, niektoré by boli vďačné aj za nižšiu materskú, no nárok na ňu nemajú.

Kto má nárok na materské?

mamicka na materskej s dietatomV prvom rade sa teda skúma, či je v čase podania žiadosti žiadateľka nemocensky poistená, respektíve pokiaľ nie je, či je v ochrannej lehote (ochranná lehota je osem mesiacov od zániku nemocenského poistenia počas tehotenstva). Ďalej sa skúma, či je splnená podmienka minimálnej doby nemocenského postenia 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Pre účely vyplácania tejto sociálnej dávky nie je potrebné, aby si dotyčná osoba platila nemocenské poistenie 270 dní bez prestávky – nepretržite, stačí, ak sa 270 dní nemocenského poistenia nazbiera aj prerušovane počas uplynulých dvoch rokov pred pôrodom. Počíta sa každý jeden kalendárny deň počas obdobia posledných dvoch rokov pred pôrodom, pričom je jedno, či si žiadateľka platila nemocenské povinne alebo dobrovoľne. Podmienku min. doby poistenia bez problémov spĺňajú tie ženy, ktoré uplynulé roky boli zamestnané bez prestávok. Zamestnané ženy sú nemocensky poistené automaticky, problém väčšinou býva u podnikateliek. Tie si podľa výšky zdaniteľného príjmu platia odvody buď povinne alebo dobrovoľne. Pri dobrovoľne poistenej osobe sa navyše skúma, či poistné bolo odvádzané riadne a včas. Pokiaľ si teda podnikateľka odvody neplatila, nebude mať nárok ani na materské.

Plošne vyplácané dávky

V prípade, že Vám nevznikol nárok na materské, nevešajte hlavu, celkom bez príjmu neostanete. Existujú totižto dávky, ktoré sa matkám, respektíve jednému z rodičov vyplácajú plošne, bez ohľadu na to, či prispieval do sociálneho systému alebo nie. Niektoré z nich sa vyplácajú jednorázovo, iné opakovane.

Rodičovský príspevok

Ak novopečená mamička nespĺňa podmienky nároku na materské, od narodenia dieťaťa môže začať hneď poberať tkz. rodičovský príspevok (ktorý sa štandardne vypláca až po skončení materskej a do troch rokov veku dieťaťa, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa až do 6 rokov). Pre rok 2014 bola stanovená suma rodičovského príspevku na 203,20 € za mesiac. V prípade, že sa súčasne narodí dve a viac detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Účelom tejto dávky je príspevok štátu na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Zaujímavosťou je, že práca alebo výkon samostatnej zárobkovej činnosti nie sú prekážkou pre poberanie rodičovského príspevku. Starostlivosť o dieťa sa dá zabezpečiť aj prostredníctvom inej osoby – najčastejšie starých rodičov alebo umiestnením dieťaťa v jasliach alebo v škôlke, ba dokonca podmienka riadnej starostlivosti sa považuje za splnenú, pokiaľ sa o dieťa stará iná plnoletá fyzická osoba, prípadne právnická osoba.

Prídavok na dieťa

Môže poberať každá osoba, ktorá sa stará o nezaopatrené dieťa, bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Požiadať oň môžu aj rodičia nezaopatrených detí, ktorí nepracujú, neplatia žiadne odvody alebo ktorí sú na dôchodku. Vypláca sa maximálne do 25 roku veku dieťaťa – pokiaľ dieťa študuje na strednej alebo vysokej škole. Od 16 roku, po ukončení povinnej školskej dochádzky musia rodičia predkladať doklad o návšteve školy. Prídavok na dieťa sa vypláca každý mesiac, a to vo výške 23,52 € na každé nezaopatrené dieťa. Nárok naň zaniká, pokiaľ sa o dieťa rodičia riadne nestarajú alebo vtedy, ak bolo odňaté do náhradnej rodinnej starostlivosti.

Príspevok a príplatok pri narodení dieťaťa

Jednou z plošne vyplácaných dávok je príspevok a príplatok pri narodení dieťaťa (ktoré sa v roku 2014 zlúčili do jednej dávky). Pri prvom dieťati až treťom dieťati si rodina prilepší vďaka tomuto príspevku o 829,86 €. Podmienkou však je, aby sa dieťa dožilo aspoň 28 dní od pôrodu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia