Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2015

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2015

Okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si môžete v roku 2015 znížiť daňový základ aj o nezdaniteľnú časť na manželku (prípadne na manžela) a platiť tak nižšie dane.

Nie pre pasívny príjem

Dôležité je vedieť, že nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane platí len pre tkz. aktívny príjem: zo zamestnania, z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, neplatí pre pasívny príjem, napríklad z reklamy.

Kto si môže uplatniť nárok

manzelsky parNezdaniteľnú časť základu dane na manželku (resp. manžela) si môže uplatniť manželský partner iba v prípade, že manželia žijú spoločne v jednej domácnosti a v prípade, že je splnená aspoň jedna z nižšie uvedených podmienok:

  • manželka (manžel) sa stará o maloleté dieťa do troch rokov veku (resp. do 6 rokov, ak sa jedná o dieťa so zdravotným postihnutím), ktoré žije s daňovníkom v jednej domácnosti
  • ak v príslušnom zdaňovacom období (teda v roku 2014) poberali peňažný príspevok na opatrovanie
  • ak bol manžel (manželka) zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • ak sa jedná o občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím

V prípade, že Vaša manželka (manžel) nespĺňala podmienky počas celého predchádzajúceho roka 2014, základ dane si síce môžete znížiť, ale o zodpovedajúcu sumu. Tá sa vypočíta ako 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. Ak ste sa napríklad zosobášili 15.augusta, suma o ktorú si budete môcť znížiť základ dane sa vypočíta zo 4 mesiacov (od septembra) ako 4/12 „plnej“ nezdaniteľnej časti základu dane.

V prípade, že ste za rok 2014 dosiahli základ dane 35 022,31 € alebo nižší (teda 176,8 násobok živ. minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je:
3 803,33 eura – vlastný príjem manželky

  1. Ak teda manželka žijúca s daňovníkom v jednej domácnosti vlani nič nezarobila, manžel si môže v daňovom priznaní odpočítať celú sumu: 3803,33 €
  2. V prípade, že manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3803,33 €, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 3803,33 a príjmom manželky
  3. Ak bol príjem manželského partnera daňovníka vyšší ako 3803,33 €, nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Ak bol základ dane v minulom roku vyšší ako 35 022,31 €, nezdaniteľná časť sa vypočíta nasledovne:

12 558,9036 € – (základ dane daňovníka : 4) – príjem manželky (manžela)

Suma 12 558,906 € zodpovedá 63,4 násobku životného minima, ktoré k 1.1.2014 bolo 198,09 €.

V prípade, že daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 50 235,63 €, nemôže si odpočítať žiadnu nezdaniteľnú časť na manželku, aj keď tá nemá žiaden príjem.

Do príjmu manželky sa nezapočítavajú sociálne dávky – ako napríklad rodičovský príspevok či príspevok pri narodení dieťaťa či prídavok na dieťa, naopak započítavajú sa tam všetky iné príjmy, znížené o zaplatené sociálne a zdravotné poistenie.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia