Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2015

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2015

Okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si môžete v roku 2015 znížiť daňový základ aj o nezdaniteľnú časť na manželku (prípadne na manžela) a platiť tak nižšie dane.

Nie pre pasívny príjem

Dôležité je vedieť, že nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane platí len pre tkz. aktívny príjem: zo zamestnania, z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, neplatí pre pasívny príjem, napríklad z reklamy.

Kto si môže uplatniť nárok

manzelsky parNezdaniteľnú časť základu dane na manželku (resp. manžela) si môže uplatniť manželský partner iba v prípade, že manželia žijú spoločne v jednej domácnosti a v prípade, že je splnená aspoň jedna z nižšie uvedených podmienok:

  • manželka (manžel) sa stará o maloleté dieťa do troch rokov veku (resp. do 6 rokov, ak sa jedná o dieťa so zdravotným postihnutím), ktoré žije s daňovníkom v jednej domácnosti
  • ak v príslušnom zdaňovacom období (teda v roku 2014) poberali peňažný príspevok na opatrovanie
  • ak bol manžel (manželka) zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • ak sa jedná o občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím

V prípade, že Vaša manželka (manžel) nespĺňala podmienky počas celého predchádzajúceho roka 2014, základ dane si síce môžete znížiť, ale o zodpovedajúcu sumu. Tá sa vypočíta ako 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. Ak ste sa napríklad zosobášili 15.augusta, suma o ktorú si budete môcť znížiť základ dane sa vypočíta zo 4 mesiacov (od septembra) ako 4/12 „plnej“ nezdaniteľnej časti základu dane.

V prípade, že ste za rok 2014 dosiahli základ dane 35 022,31 € alebo nižší (teda 176,8 násobok živ. minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je:
3 803,33 eura – vlastný príjem manželky

  1. Ak teda manželka žijúca s daňovníkom v jednej domácnosti vlani nič nezarobila, manžel si môže v daňovom priznaní odpočítať celú sumu: 3803,33 €
  2. V prípade, že manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3803,33 €, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 3803,33 a príjmom manželky
  3. Ak bol príjem manželského partnera daňovníka vyšší ako 3803,33 €, nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Ak bol základ dane v minulom roku vyšší ako 35 022,31 €, nezdaniteľná časť sa vypočíta nasledovne:

12 558,9036 € – (základ dane daňovníka : 4) – príjem manželky (manžela)

Suma 12 558,906 € zodpovedá 63,4 násobku životného minima, ktoré k 1.1.2014 bolo 198,09 €.

V prípade, že daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 50 235,63 €, nemôže si odpočítať žiadnu nezdaniteľnú časť na manželku, aj keď tá nemá žiaden príjem.

Do príjmu manželky sa nezapočítavajú sociálne dávky – ako napríklad rodičovský príspevok či príspevok pri narodení dieťaťa či prídavok na dieťa, naopak započítavajú sa tam všetky iné príjmy, znížené o zaplatené sociálne a zdravotné poistenie.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia